Matthew 23

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊- 2"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ၊ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢရႃႇ ဢၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃး ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း လႄႈ သူ ယႃႇပေ ယိူင်ႈ ၸွမ်း တၢင်းႁဵတ်း ၶဝ်။- 4ၶဝ် ၸၢင်ႈ ပူၵ်ႉႁေႃႇ ၶူဝ်း ဢၼ် ၼၵ်း လႄႈ တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ်မႃႇ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ တူဝ် ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၼိဝ်ႉမိုဝ်း ၸွႆႈ ယွင်ႈ တၢင်ႇ မႃႇ ပၼ် သေ ဢိတ်း။- 5တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၶဝ် သၢင်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် ဢၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁၼ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ တူၺ်း လူး၊ထူင်ၼင် ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁမ်း လိၵ်ႈ တြႃး သႂ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ မတ်ႉ ၸပ်း ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁူဝ် ၶႅၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ သွႆႈ သိူဝ်ႈ ၸၢမ်း သိူဝ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယၢဝ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၸၢင်ႈ ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ် တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ပွႆး၊တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် သုင် သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ် လႄႈ၊- 7ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း ရူဝ်ႇသေႇ လႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင် ၵၢတ်ႇ လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁွင်ႉ ၶဝ် ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ၸဝ်ႈ' ဢေႃႈ။- 8သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ၵူၺ်း လႄႈ ယႃႇပေ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ႁဝ်း'။ သြႃႇ သူ မီး ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ယႃႇပေ ႁွင်ႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈ ႁဝ်း၊' လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ မီး ပေႃႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 10သူ ယႃႇပေ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း'။ ၸဝ်ႈ သူ မီး ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ သူ ဢေႃႈ။- 12ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶျႃးတူၵ်း တီႈ တႅမ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢေႃႈ။ 13"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ဝႆႉ ၽၵ်းတူ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ သိုဝ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သေလႄႈ တူဝ် သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ။ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ ႁႄႉၶႅၼ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 14[သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁဵတ်း ပႄႉ ႁဵတ်း ၼႅင်ႇ တီႈ မႄႈမူၵ်း မႄႈမၢႆႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ႁိမ်ႁူင်ႇ ၸူၼ် ဢဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ သူ ယင်း ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သူးတွင်း ယၢဝ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢၼ် ၵျၢမ်းထၢမ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။] 15"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ၸၢင်ႈ လႄႇ ၶၢမ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈ မိူင်း ၵႂႃႇ မိူင်း တႂ်ႈ မိူင်း ၼိူဝ်၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶၢႆႉ မႃး ၶဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ သူ၊မၼ်း ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊သူ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ငရၢႆး ၼႃႇ သေ သူ သွင် ပုၼ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 16"ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ဢၼ် ၼႄ တၢင်း ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵတိ မၼ်း ဢမ်ႇ တႄႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢဝ် ၶမ်း ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၸိုင်၊ၵတိ မၼ်း တႄႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 17ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ဢၼ် မိူၵ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် လႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ။ ၶမ်း ၼၼ်ႉ မျၢတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ်၊ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၶမ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ မျၢတ်ႈ ႁိုဝ်း။- 18ထႅင်ႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊သူ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး သူ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၸိုင်၊ၵတိ မၼ်း ဢမ်ႇ တႄႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢဝ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၸိုင်၊ၵတိ မၼ်း တႄႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 19ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၶဝ်႟။ ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် လႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ။ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ မျၢတ်ႈ ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ မျၢတ်ႈ ႁိုဝ်း။- 20ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တီႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၵႃႈမီး ၼၼ်ႉ၊တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။- 21ၵေႃႉ ဢၼ် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵိင်းဝၢပ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။- 22ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ၵေႃႉ ဢၼ် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၸႃႉၸဵမ် ပလၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၼၼ်ႉ၊တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။ 23"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃ သိုဝ်ႈ ၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ လူႇတၢၼ်း ဢိမ်ၶိမ်း၊ မဵတ်ႉ ၸမုတ်ႈ၊ၸီႇယႃႇ၊သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေၵေႃႈ၊ သူ ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢယေး တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢယေး ယႂ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ ပိူၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊သူ တၵ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လႄႈ တၢင်းလူႇ တၢင်းတၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လိုမ်း ပႅတ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 24ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ဢၼ် ၼႄ တၢင်း ၶဝ်႟။ သူ ၸႅတ်ႈ မႅင်း လဵတ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၵိၼ် သူ သေလႄႈ သမ်ႉ ၵိၼ် ၵလႃႇဢုၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 25"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လၢင်ႉ ၵွၵ်း တင်း ပၢၼ်ႉ သူ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼႂ်း ၸမ်ႉ၊မီး တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် မၢပ်ႇၵိၼ် မႂ် ၵိၼ် လႄႈ လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ဢေႃႈ။- 26ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢၼ် တႃမွတ်ႇ ၶဝ်႟။ လၢင်ႉ ၵွၵ်း တင်း ပၢၼ်ႉ သူ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼႂ်း ဢွၼ်တၢင်း တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ မၼ်း တၵ်း မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ။ 27"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢၼ် တႃး ထုၼ်ၽိူၵ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ မၼ်း တူၺ်း ႁၢင်ႈလီ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽၢႆႇ တၢင်း ၼႂ်း မၼ်း ၸိုင်၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း လုပ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်တၢႆ ဢၼ် တူႇၼဝ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် သူ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽၢႆႇ တၢင်းၼႂ်း သူ ၸမ်ႉ၊ တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ဢေႃႈ။ 29"သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ မႄးႁဵတ်း မႄးၵုမ်း ပႃႇႁဵဝ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊- 30လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သင် ႁဝ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်း ၶဝ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 31ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 32ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ သူ တႄႇၸႃႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထူၼ်ႈ တဵမ် တႃႉ။- 33ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ငူးႁၢႆႉ ၶဝ်႟။ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ဢၼ် တူၵ်း ငရၢႆး ၼၼ်ႉ၊သူ ဢၢင်ႈ ဢၢၼ်း ႁႂ်ႈ ပူၼ်ႉ လွတ်ႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 34ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ တူၺ်း လူး။ ၵဝ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ပရေႃးၽႅတ်ႈ၊ ပိင်ႇၺႃႇသိ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ၊တင်းလၢႆ လႂ် မႃး တီႈ သူ သေၵေႃႈ၊ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ သူ ယင်း တၵ်း ဢဝ်တၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊တွၵ်ႇ ႁွႆႈ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ယင်း ဢဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး သေလႄႈ ၵႃႈတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼၼ်ႉ သူ တၵ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး လႄႈ လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 35ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ လိူတ်ႈ ၶဝ် လႆႈ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢၼ် ၸႃႉၸဵမ် လိူတ်ႈ ဢႃႇပေႇလႃႉ၊ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ လိူတ်ႈ ၸႃႇၶရိ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႇရၵိ၊ဢၼ် သူ ဢဝ်တၢႆ ၼႂ်း ၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် ႁွင်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တင်း ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် သူ ဢေႃႈ။- 36ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း တူၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၸူဝ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။ 37"ဢူဝ်း၊ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊႟။ မႂ်း ဢဝ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႂ် တၢႆ လႄႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး တီႈ မႂ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵႆႇမႄႈ တွမ် ဢဝ် လုၵ်ႈ မၼ်း ငွမ်း ဝႆႉ တႂ်ႈ ပိၵ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ဢဝ် မိုဝ်း ၵဝ် ဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း မႂ်း တင်းလၢႆ လၢႆ ၽဝ်ႇ လၢႆ ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ မႂ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 38တူၺ်း လူး။ ႁိူၼ်း သူ တၵ်း ႁၢမ်း ပႅတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ငႅဝ် ၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 39ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် သူ တၵ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႃး ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၼႃႈ ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\