Matthew 28

1ပူၼ်ႉ သေ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် လႄႈ ထိုင် ၼႂ်း ဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ ဢၶိင်ႇ ႁူဝ်မိူင်း ၸမ် တၵ်း လႅင်း မႃး ၼၼ်ႉ၊မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႃႇရိ၊တၢင်ႇၵေႃႉ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ လူတူၺ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ပဵၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ၵိင်ႈ ပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ႁၢင်ႈ ၽၢင် မၼ်း ၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈလႅင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႃႉမႅပ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်း ၵေႃႈ ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မူၺ်ႁႃႇ ဢေႃႈ။- 4ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ပိၼ်ႈ လူမ်ႉ ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ 5တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူဝ် ပေ ႁႄ။ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ မႃး ႁႃ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 6မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ။ မႃး တူၺ်း တီႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၼွၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 7မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၵႃႈတီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ဢွၼ်တၢင်း သူ ယဝ်ႉ၊သူ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ သူ ၼႆႉ သူ ယႃႇပေ လိုမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ် ၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း ၶဝ် လႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ သူ ၼိမ်ၸႂ် ၼိမ် ၶေႃး တႃႉ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် သုတ်ႉ ၸပ်း သုတ်ႉ ၸူး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵွတ်ႇ တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူဝ် ပေ ႁႄ။ ၵႂႃႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 12ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၶဝ် မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် သေလႄႈ ၶိုင် ပွင် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊ပၼ် ငိုၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 13သင်ႇ ၶဝ် ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊တပႄး မၼ်း တင်းလၢႆ မႃး လၵ်ႉ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်း ၵႂႃႇ ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ငဝ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 14သမ်ႉ ဝႆႉၵတိ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၶုၼ် လႆႈ ႁု ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈ လၢတ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ သူ ပူၼ်ႉ လွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ၊" သူ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မႆႈၸႂ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ငိုၼ်း သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၸႂ်ႉ ၶဝ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ 16တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပႃး ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 17တီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ဝႆႈသႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ ပေႃး ယုမ်ႇ။- 18ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သုတ်ႉၸမ် ၵႃႈတီႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တေႃႇ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၵႃႈမီး ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ ၸိုင်၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။- 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ သူ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ပေႃႈၸဝ်ႈ၊လုၵ်ႈၸဝ်ႈ၊တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တႃႉ။- 20သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၵမ် လႆႈ ၵျၢင်ႉ ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၼႆႉ သုတ်းသဵင်ႈ ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\