Matthew 6

1"မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ သီႇလႃႉ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ်၊သူ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸုတ်ႈ ဢၼ် လုတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ ႁႆႇၵွင် ႁႆႇ မွင်း သေလႄႈ လူႇတၢၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ တၢင်း ၸု တၢင်း ႁွမ်း လႂ်၊ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ယွင်ႈယေႃး ၶဝ် ၼၼ်ႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၶဝ် ယဝ်ႉ။- 3သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ သူ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယႃႇ ႁႂ်ႈ မိုဝ်း ၶွၼ်သၢႆႉ လႆႈ ႁု။- 4တၢင်းႁဵတ်း သူ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် လပ်ႉ ၼႃႈ လပ်ႉ တႃ လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် လပ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။ 5"မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ သူးတွင်း ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ် ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၵျိူၵ်ႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ၸု တၢင်း ႁွမ်း လႂ် လႄႈ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁၼ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၶဝ် ယဝ်ႉ။- 6သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူးတွင်း ၸိုင်၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လုၵ်း တၢင်းၼႂ်း လႄႈ ဢုတ်း ၽၵ်းတူ သေယဝ်ႉ၊သူးတွင်း ၵေႃႉလဵဝ် တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ထႃႇၼႃႉ ဢၼ် သိုင်ႇ ဢၼ် လပ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် လပ်ႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။ 7"ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ သူးတွင်း ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ဢဝ် ၵႂၢမ်း လၢႆ လၢႆ သမ်ႉ ၵႂႃႇ သမ်ႉ ၶိုၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ လူၺ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸင်ႇ သူးတွင်း ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 8ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ပႆႇ သူးတွင်း ၼၼ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယူႇ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူးတွင်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။ "'ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ တီႈၶႃႈ၊ ႁႂ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ တီႈၶႃႈ။ 10ႁႂ်ႈ မိူင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တႄႇပဵၼ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ တီႈၶႃႈ၊ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ တီႈၶႃႈ။ 11ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပေႃးၵုမ်ႇ လဵင်ႉၸႂ် ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ၊ ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ 12ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ 13ယင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ၵႂႃႇ ၸူဝ်း ပႆ ၼၼ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵႄႇသႄႇ ထွတ်ႇ ထွၼ် ဢဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း၊ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ [ႁႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း လႄႈ မုၼ်သရေႇ မီး တီႈ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။'] ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သူးတွင်း တႃႉ။ 14"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး သူ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ။ 16"မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၼႃႈ ဢူၼ်ႈ ၼႃႈ ငဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တၵ်း ႁၼ် ၼႃႈ ၶဝ် လႄႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၼႃႈ ဢူၼ်ႈ ၼႃႈ ငဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢၵျူဝ်း ၶဝ် ယဝ်ႉ။- 17သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸိုင်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သိူင်ႇ ဢၼ် လပ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တၵ်း ႁၼ် ၸိုင်၊သုၵ်ႈ ၼႃႈ လႄႈ ဝီႁူဝ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႆႉ တႃႉ။- 18ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် တႃ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် လပ်ႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။ 19"ယႃႇပေ သိမ်းပႅင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵူၼ်း၊ဢၼ် ႁေႃ တင်း မႅင်း ၸၢင်ႈ ၵိၼ်၊ဢၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ၸၢင်ႈ မူင်ႇ ယႃႉ လႄႈ လၵ်ႉ ဢဝ် လႆႈ ၼၼ်ႉ။- 20သိမ်းပႅင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် ႁေႃ တင်း မႅင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵိၼ်၊ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မူင်ႇ ယႃႉ လႄႈ လၵ်ႉ ဢဝ် လႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၸၢင်ႈ ၸပ်းၸွႆး တီႈ ဢၼ် ၽၼ်ႇတႃႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ သူ မီး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 22"မၢၵ်ႇတႃ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵွၵ်းၽႆး တီႈ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ သူ သႂ် လႅင်း လီ ၸိုင်၊တၵ်း လႅင်း တင်း တူဝ် ဢေႃႈ။- 23ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ ဢမ်ႇ လႅင်း လီ ၸိုင်၊တၵ်း လပ်းသိင်ႇ တင်း တူဝ် ဢေႃႈ။ သင် ဝႃႈ ဢၼ် လႅင်း သူ လပ်း မွတ်ႇ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း လပ်းသိင်ႇ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 24"ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ၶႃႈ တီႈ ၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ လႆႈ။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ၸင်း ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၵ်း ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း တီႈ ၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၼႂ်း ၶိင်ႇ လဵဝ် ၵၼ် သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႆႈ။ 25"ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ၊ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ဢီႈသင် ပုၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢီႈသင် ပုၼ်ႈ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဝႃႈၼႆ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။ ဢသၢၵ်ႈ မျၢတ်ႈ သေ တၢင်းၵိၼ် လႄႈ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ၵေႃႈ မျၢတ်ႈ သေ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢေႃႈ။- 26တူၺ်း ၼူၵ်ႉ ဢၼ် မိၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် တွင်ႉၽႃႉ ၼၼ်ႉ လူး။ ၶဝ် ဢမ်ႇ ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်း၊ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ ဢမ်ႇ သွမ်ႈ၊ဢမ်ႇ ပၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ထိူဝ်၊ဢမ်ႇ ၵဵပ်း ဢမ်ႇ သိမ်း ဝႆႉ ၼႂ်း ယွင် ၼႂ်း ယေး။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လဵင်ႉလူ ၶဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ သူ မျၢတ်ႈ သေ ၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 27ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႆႈၸႂ် လႄႈ မီး ၽူႈလႂ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယိုၼ်းယၢဝ်း မႃး ထႅင်ႈ သွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ လႆႈ။ 28"ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ဝူၼ်ႉ တူၺ်း တူၼ်ႈ မွၵ်ႇ ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇမႃး ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ဢမ်ႇ ပၼ်ႇ ဢမ်ႇ တေႃး။- 29ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊ဢၼ် မီး မုၼ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁၢင် လီ ႁၢင်ႈ ငၢမ်း တၢၼ်ႇ မွၵ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေ လူင်ႇ။- 30ဢူဝ်း၊ၵူၼ်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႇ ၶဝ်႟၊ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ပၼ် တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈယႃႈ ထိူၼ်ႇ ဢၼ် ၶဵဝ် ယူႇ ၸိဝ်းငိဝ်း ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်း ၽႆး ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ပၼ် သူ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 31"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ဢီႈသင်။ တၵ်း လႆႈ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢီႈသင်။' ဝႃႈၼႆ ယူႇ။- 32လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၶဝ် ၵူၺ်း မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယူႇ ဢေႃႈ။- 33ႁႃ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢွၼ်တၢင်း တႃႉ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 34ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ။ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း မႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ၶၢၼ်ၸႂ် ပေႃးၵုမ်ႇ ပုၼ်ႈ ဝၼ်း လႂ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\