Matthew 9

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်း သေလႄႈ ၶၢမ်ႈ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၢမ် ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ဢၼ် ၼွၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး သူင်ႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁုႁၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်႟၊ဝႆႉၸႂ် ႁတ်းႁၢၼ် တႃႉ။ ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လူလၢႆ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁုႁၼ် တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၶႆႈၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ။- 5ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ လႂ် လၢတ်ႈ ငၢႆႈ သေ ၶေႃႈ လႂ်၊ 'ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင်၊ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ငၢႆႈ ႁိုဝ်း။ 'လုၵ်ႉ လႄႈ ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ငၢႆႈ ႁိုဝ်း။- 6ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ၼႄပျႃး တီႈ သူ လွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ ပုၼ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ 7လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ တႃႉ။ ဢဝ် သၢတ်ႇ တီႈ ၼွၼ်း မႂ်း လႄႈ ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ႁိူၼ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉ လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ တီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပႆ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ မတ်ႈထႄႇ၊ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လုမ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ မတ်ႈထႄႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး ၸွမ်း ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ မတ်ႈထႄႇ၊လုၵ်ႉ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 10ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႈ ၵိၼ် ၶဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႂ် တင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 11ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တွင်ႈထၢမ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သြႃႇ ၸဝ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵိၼ် ၵုမ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ယူႇ လီ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သြႃႇ မေႃယႃ။ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၵူၺ်း လူဝ်ႇ သြႃႇ မေႃယႃ ဢေႃႈ။- 13ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၵျိူၵ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ ၵရုၼႃႇ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေ တၢင်းလူႇ တၢင်းတၢၼ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ဢီႈသင် ၸိုင်၊ၵႂႃႇ သွၼ် ဢဝ် လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ တွင်ႈထၢမ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၵမ်သိၼ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸွင်ႇ တွၼ်ႉ ႁၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ တင်းလၢႆ မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် ပွင်ႉၶၢင်း ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇၶႃႇ မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် မႃး လႄႈ ဢဝ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၽၢတ်ႇ သေ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၸင်ႇ တၵ်း ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ။ 16"ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၽႃႈ ၽႅၼ်ႇ ဢၼ် မႂ်ႇ ၽုင် ၵုပ်း ၶူဝ်း ၵဝ်ႇ။ ပေႃး ၽုင် ၵုပ်း ၸိုင်၊ၽႃႈ ၽႅၼ်ႇ မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁုတ်ႉ ၸၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶူဝ်း ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁူး မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း ယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈ မႃး ဢေႃႈ။- 17မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း ထူင်ၼင် ဢၼ် ၵဝ်ႇ။ ပေႃး သႂ်ႇ ၸိုင်၊ထူင်ၼင် ၼၼ်ႉ တၵ်း တႅၵ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁူဝ်ႈ တၵ်း လႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ထူင်ၼင် ၼၼ်ႉ တၵ်း လု ပႅတ်ႈ လၢႆ လၢႆ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ သႂ်ႇ ၼႂ်း ထူင်ၼင် ဢၼ် မႂ်ႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး သႂ်ႇ ၸိုင်၊တင်း သွင် မဵဝ်း ၸင်ႇ တၵ်း ဢမ်ႇ လု ဢမ်ႇ သုမ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၽွင်းမိူင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မႃး ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ၵဝ်ၶႃႈ တၢႆ ၵႂႃႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵူၺ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶႅၼ်းတေႃႈ မႃး လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း သေၵမ်း ၶႃႈ။ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း တၵ်း ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ လႄႈ ၸွမ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ဢေႃႈ။ 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈ တူၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ လႆႈ သိပ်း သွင် ပီ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇ တၢင်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယိပ်း တိူဝ်ႉ ပိၵ်ႇသိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 21မၼ်း ထၢင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် လႆႈ တိူဝ်ႉ လႆႈ ယိပ်း သိူဝ်ႈၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ၵေႃႈ ၵဝ် တၵ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢႆႇ တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် မၼ်း သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ၵဝ်႟၊ဝႆႉၸႂ် ႁတ်းႁၢၼ် တႃႉ။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ မႂ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ယေႃးၵႃႇ မၼ်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 23ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈထိုင် ႁိူၼ်း ၽွင်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ပဝ်ႇပီႇ ပဝ်ႇ ၼႄး ၼႂ်း ပၢင် မႃႇသႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢူၼ် ဢဵၼ် မေႃးမႄး ယူႇ ဢေႃႈ။- 24မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တႃႉ။ လုၵ်ႈယိင်း သၢဝ် ဢွၼ်ႇ ၼႆႉ တၢႆ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 25ဝၢႆးသေ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ မူတ်း ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁွင်ႈ ၼွၼ်း ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ယိပ်း ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်း လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ မႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 26ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၵၼ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ တင်း မိူင်း ဢေႃႈ။ 27ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပႆ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ သွင် ၵေႃႉ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ ၸွမ်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼႆႉ႟၊ဢဵတ်းလူ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၸွႆႈ သူ လႆႈ ယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ၸွင်ႇ သူ သွင် ၵေႃႉ ယုမ်ႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တိူဝ်ႉ မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 30မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ သႂ် လႅင်း မႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယႃႇပေ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ သႃႇ ႁူင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ တင်း ဝၢၼ်ႈ တင်း မိူင်း ဢေႃႈ။ 32ဝၢႆးသေ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ ၸုင် ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းဢႃႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် သေပွၵ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႈ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ လူင် ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း တီႈ မၼ်း လႄႈ မၼ်း ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႇ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ထိုင် ၵူႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူႈ ဝဵင်း၊ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊ႁေႃး လွင်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သတၢင်း သိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈ တၢင်းပဵၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 36မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ၸု ၵူၼ်း တုမ် ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၸႂ် ၶၢၼ်ၸႂ် လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႈ ဝႆႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽုင် သူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း လဵင်ႉလူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ်ႈ ဢၼ် လီ ပၢတ်ႇ မီး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပၢတ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ မီး ၵေႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 38ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ၸဝ်ႈၼႃး ႁႂ်ႈ မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် မႃး ၼမ် ၼမ်၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\