Philippians 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊တင်း သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽၢၵ်ႇ ထိုင် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၽိလိပ်ႉပိ၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ပႃး တင်း သြႃႇ ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 2ႁႂ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး တၢင်းလီ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶႆႈၸႂ် ထိုင် သူ ၵူႈ ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် ပုၼ်ႈ သူ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 4ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် သူးတွင်း ၵူႈ ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ ၵူႈ ၵေႃႉ လူၺ်ႈ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 5ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ် ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တမ်းၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇၸႃႉ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လီ ငၢမ်း ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁွပ်ႇဢုမ်ႈ သူ ဝႆႉ၊ၼႂ်း ဢူၵ်း ၼႂ်း ၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ်၊ၸႃႉၸဵမ် တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ တေႃႈလဵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ လွတ်ႈ လႅဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ တႄႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႅတ်ႈတႃႇ ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၵဝ် ၶႆႈၸႂ် ထိုင် သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။ 9ၵႂၢမ်း ဢၼ် သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သူ တၵ်း ယႂ်ႇ ၼမ် မႃး လူၺ်ႈ ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၸၵ်း ၽႄ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယူႇ လႄႈ၊- 10ႁႂ်ႈ သူ ၸၢင်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် လီ သေပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ သူ တၵ်း မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ သေလႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ သေယဝ်ႉ၊- 11ႁႂ်ႈ သူ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ မဵဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ယူႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် သူးတွင်း ဢေႃႈ။ 12ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု ဝႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼိူဝ် ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တႄႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ လၢႆ တီႈ လၢႆ တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ ဝႆႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁေႃၶမ်း ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ထၢင်ႇသႃး ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 14ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼမ်ၼႃႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇယမ် တမ်းၸႂ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး မႃး ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ႁႄ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁတ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ 15ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်း ၶႂ်ႈ သီႈၵေႉ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵၼ် လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၼ်း မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သေလႄႈ ႁေႃး ဢေႃႈ။- 16ၸုမ်း ဢၼ် ဝႃႈ မႃး ပႃႈ လိုၼ်း ၼႆႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵၢၼ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် မီး ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 17ၸုမ်း ဢၼ် ဝႃႈ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မီး ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵူၺ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇ လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ် ၼႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ ၼႆႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 18ယႃႇမၼ်းတႃႉ။ ၽူႈလႂ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊သမ်ႉ မီး သၽေႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်း လႄႈ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 19ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း တႄႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇသႄႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ သူးတွင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ လႄႈ မုင်ႈမွင်း ၸမ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် တၵ်း တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် ယူႇ၊ၵဝ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵဝ် တၢႆ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ မုၼ်ၵုင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ထၢင်ႇသႃး ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵဝ် တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ သမ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ဢေႃႈ။- 22ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး ၵဝ် ယင်း မီး ဢသၢၵ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် မီး ဢၵျူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် တေ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် လႂ် ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု။- 23ၵဝ် လႆႈ တူၵ်းၵၢင်ၸႂ် ယူႇ ၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ဢၵျူဝ်း သွင် ပိူင် ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ပူၼ်ႉ သေ ၸၢတ်ႈၼႆႉ လႄႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ယင်း မီး ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼႆႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ သူ ဢေႃႈ။- 25ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ႁု ဝႃႈ ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ မီး ယူႇ သေလႄႈ ႁဵတ်းၵေႃႉသႄႈ သူ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယူႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 26ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ၊သူ တၵ်း လႆႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေလႄႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၵဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် တၵ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး တီႈ သူ ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တင်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် သူ လႆႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵႂႃႇ လႆႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁု လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ပုၼ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 28လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ သၼ်ႇ ၵွပ်ႈ ရၢၼ်ႇသူႇ တင်းလၢႆ လႃးလႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် လု သုမ်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပုၼ်ႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢၼ် လႆႈ မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 29ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ သူ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သူ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵဝ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တိုၵ်းတေႃး ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် ယၢမ်ႈ တိုၵ်းတေႃး မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ လႄႈ၊ဢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ သူ လႆႈ ငိၼ်း ၵဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ တိုၵ်းတေႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\