Philippians 2

1သူ မီး ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ယူႇ သေယဝ်ႉ၊သူ လႆႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း သူ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ ၵၼ် ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 2ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း တဵမ်ထူၼ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူ တၵ်း ၵျၢမ်ႇပွင် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ယူႇ၊တၵ်း ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ၼႂ်း မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ်လဵဝ် ယူႇ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် လႄႈ တၵ်း မီး ၸႂ်သၽေႃး သဵၼ်ႈ လဵဝ် ၵၼ် ယူႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း သူ ဢေႃႈ။- 3ယႃႇပေ မီး ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် တူၺ်း ထိုင် ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ယႃႇပေ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၶႂ်ႈလႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယႂ်ႇ သဵင် ယႂ်ႇ လႄႈ၊ၵူၺ်း မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၢတ်ႈ မၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ တူၺ်း ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း လႄႈ တူၺ်း ပႃး ဢၵျူဝ်း ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တႃႉ။- 5ႁႂ်ႈ ၸႂ်သၽေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ မီး ၼႂ်း သူ တႃႉ။ 6ၸႂ်သၽေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ တင်း ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇသေႇ သေၵေႃႈ။ ၸႂ်သၽေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ တၢင်း ဢၼ် ပဵင်း တၢၼ်ႇၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် သိမ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 7ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ မုၼ်သရေႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း မႃး ဢေႃႈ။ 8ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၵ်း တႅမ်ႇ ၵူမ်ႈၵွမ်း၊ ပႆ ၸွမ်း ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။ 9ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် သုင် တွၼ်း လိူဝ်၊ သမ်ႉ ပၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ၸိုဝ်ႈသဵင် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊သတ်ႉတဝႃႇ ၵၢင်ႁၢဝ်၊သတ်ႉတဝႃႇ လိၼ်မိူင်း၊ သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ် မီး တႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း၊တၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ၊ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ။ 11သူပ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ႁႂ်ႈ မုၼ်သရေႇ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။ 12ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ယၢမ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် တႂ်ႈတႃ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ လပ်ႉ လင် ၵဝ် ၵေႃႈ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း လူဝ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ယူႇ သေလႄႈ ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း သူ တႃႉ။- 13လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ပွင်ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 14ယင်း ဢမ်ႇ ပွင်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢင်း၊ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် လႄႈ ပွင်ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယူႇ တႃႉ။- 15ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ၊ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ ယူႇ လႄႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈ ဢမ်ႇတြႃး လႄႈ ၸၢင်ႈ ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ဢၼ်လႅင်း သူ ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ဝၼ်း၊လိူၼ် လၢဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊- 16ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ၼႄပျႃး ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် မီး ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵဝ် တေ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ၵဝ် ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢၵျူဝ်း မၼ်း ဢမ်ႇ လု လႆႈ ဢေႃႈ။ 17လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊သင် ဝႃႈ ၵဝ် လူဝ်ႇ လႆႈ ဢဝ် လိူတ်ႈ ၵဝ် သၢၵ်ႈလူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ပုၼ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် သိူဝ်းပျေႃႇ ဢမ်ႇၵႃး၊ၵဝ် ယင်း သိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 18မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သူ ၵေႃႈ သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ သိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တႃႉ။ 19ၵဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸဵဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၵႂႃႇၸူး သူ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သူ လႄႈ လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ ၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၼ် ၸႂ်သၽေႃး မိူၼ် မၼ်း ၸၢင်ႈ မေႃ ၶႆႈၸႂ် လူတူၺ်း ဢၵျူဝ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ မႆႈၸႂ် လူတူၺ်း ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁႃ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၸမ်ႉ၊မီး ဢၵျူဝ်း ထၼ်ႇ ႁိုဝ် သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ပေႃး တၢၼ်ႇ ပဵၼ် ပေႃႈ လုၵ်ႈ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 23ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မႃး တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် ဢၢင်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇၸူး သူ ဢေႃႈ။- 24ၵဝ် ၵေႃႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ ၸဵဝ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် တီႈ သူ ၸိုင်၊ၵဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸပ်းၸွႆး ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇ ဢေႃႈ။ 25ၵဝ် ထၢင်ႇ တႄႉ၊ၵဝ် လူဝ်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၼွင်ႉ ၵဝ် ဢေးပႃႉၽရေႃးတိတ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ၽူႈတၢင်တူဝ် သူ မႃး ၸွႆႈထႅမ် လူတူၺ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ တီႈ သူ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 26မၼ်း ၸႂ်ထိုင် သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ သႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ယူႇ လီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27မၼ်း မီး ၶႆႈ မီး ၼၢဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ မၼ်း ဢေႃႈ။ ဢဵတ်းလူ မၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ဢဵတ်းလူ ပႃး တင်း ၵဝ်၊ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢၼ်ၸႂ် ယဝ်ႉ ၶၢၼ်ၸႂ် ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၵဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶႂ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇၸူး သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် မၼ်း ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း လႄႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်မႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 29ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် မၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လူၺ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 30လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်း ယၢပ်ႇ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸမ် တၵ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်း တၢင်တူဝ် သူ သေလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ် ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\