Philippians 3

1ၵႂၢမ်း ဢၼ် သုတ်း ဢၼ် ၵွႆ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ မီး ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။ တၢင်း ဢၼ် သမ်ႉ ၵႂၢမ်း ၵဝ်ႇ လႄႈ တႅမ်ႈ ပၼ် သူ ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် ပုၼ်ႈ ၵဝ် သေၵေႃႈ ပုၼ်ႈ သူ ၸမ်ႉ၊မီး ဢၵျူဝ်း ဢေႃႈ။- 2ဝႆႉ သတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၸႂ် မႃ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ဝႆႉ သတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ဝႆႉ သတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၢတ်ႇ ၼိူဝ်ႉ ပၢတ်ႇ ၼင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 3ႁဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢၼ် ၸႅတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ပႃး တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ႁဝ်း သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်း လႄႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ လႃးလႃး ဢေႃႈ။- 4သင် ပဵၼ် ၵဝ် ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် မီး တီႈ တၵ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး တၢင်ႇၵေႃႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈ မၼ်း မီး တီႈ တၵ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ဢေႃႈ။- 5ၵဝ် ၼႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် ယင်း မီး ပႅတ်ႇ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပိၼ်ႇယႃႇမိၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁေႇပြႄး၊ဢၼ် ၵိူတ်ႇ မႃး တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁေႇပြႄး၊ဢေႃႈ။ ဢဝ် တင်း ၽႃႇသႃႇ တြႃး ဝႃႈ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢေႃႈ။- 6ဢဝ် တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဝႃႈ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် မၢတ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် သုမ်း ပႅတ်ႈ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 8ဝႃႈ တႄႉ မၼ်း၊ၵဝ် မၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် သုမ်း ဢၵျူဝ်း ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၵဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢၵျူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ လႆႈ ဢၵျူဝ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ၊- 9ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ပွင်း ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယင်း တေ ဢမ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် လႆႈ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ၊ၵူၺ်း ဢိင်ပိုင်ႈ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢၼ် လႆႈ မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ဢၼ် တင်ႈ မၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵဝ် ၶႂ်ႈ ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်၊ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ သေယဝ်ႉ၊- 11တူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ၶႂ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၵဝ် ပေႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢၵျူဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၵဝ် ပေႃး လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈ။ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယိပ်းၵမ် ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ပဵၼ် ၶွင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ယိပ်းၵမ် ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၶွင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ လႅၼ်ႈ ၸွမ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 13ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဝႃႈ ၵဝ် ပေႃး ယိပ်းၵမ် ဢဝ် မႅၼ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ဢၼ် ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊လိုမ်း ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လမ်း ၸွမ်း ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မီး ၽၢႆႇၼႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 14ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ သဝ်လၵ်း ယူႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သူး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် လႄႈ ႁွင်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ မီး ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် ၼႂ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ပၼ် သူ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။- 16ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်းလဵဝ် ၵၼ် ဢၼ် ႁဝ်း ယၢမ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ 17ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၽွမ်ႉၵၼ် ယိူင်ႈ ၸွမ်း ၵဝ် တႃႉ။ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ႁဝ်း ၼႄ ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၢတ်ႈတွင်း ဢဝ် တႃႉ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ယင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း လၢႆ ပွၵ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၵဝ် ၼမ်ႉတႃ တူၵ်း ယူႇ သေလႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 19သဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ သုတ်း တိူၵ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ဢၼ် လုလႅဝ် ဢေႃႈ။ ၽြႃး ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တွင်ႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵုင်ႇ ဢဝ် မုၼ် ၼႂ်း မဵဝ်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၶိူင်ႈပိူင် လေႃးၵႃႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ၊မိူင်း ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လူင်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၶၢႆႉပုတ်ႈ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဢၼ် ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ႁဝ်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် တူဝ် ႁၢင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မုၼ်သရေႇ ၼၼ်ႉ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် တိုတ်ႉၸၼ် ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶျႃးတူၵ်း တီႈ တႅမ်ႇ ၵႃႈတႂ်ႈ တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\