Philippians 4

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ် ထိုင် ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ သူ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ၵဝ် သိူဝ်း ၸူမ်း၊ပဵၼ် သရၽူႇ ၶမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 2ဢေးဝူဝ်းတိ၊တင်း သုၼ်ႇတုၵ်ႉ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၽွမ်ႉၸႂ် ထုၵ်ႇၵၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 3မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် ၵၼ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ ဝႃႈ၊ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈယိင်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ၊ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵလေႇမိၼ်ႇ၊တင်း ၽူႈ ပွင်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ၶဝ် ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸရၢင်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇ တႃႇသေႇ တႃႉ။ ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၸူမ်းသိူဝ်း တႃႉ။ 5ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် သူ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ၸမ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 6ယႃႇပေ မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈသင် သေ မဵဝ်း။ ၵူၺ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း သူးတွင်း မဵဝ်း ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ၵူႈ ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။- 7ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊တၢင်းၼိမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် ၵျၢမ်ႇပွင် လႄႈ ဢမ်ႇ ၶိုတ်း ဢမ်ႇ ထိုင် လႆႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပႂ်ႉ ၸွႆႈ ပႂ်ႉ ထႅမ် ႁူဝ်ၸႂ် သူ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ 8ၵႂၢမ်း တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လွင်ႈတၢင်း မဵဝ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈယူဝ်း၊တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ႁၵ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ရူဝ်ႇသေႇ ၵႃႈမီး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပေႃး မၼ်း မျၢတ်ႈ လီ၊ပေႃး မၼ်း ထိူၵ်ႈ လီ ယွင်ႈယေႃး ၸိုင်၊ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် တႃႉ။ 9သူ ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁပ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် သွၼ်ပၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၼႂ်း တၢင်း လၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းႁဵတ်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၼၼ်ႉ တၵ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ဢေႃႈ။ 10တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ၶိုၼ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ၼႄပျႃး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် လူတူၺ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉ သူ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ၸုတ်ႈ လႆႈ လုတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း ၸၢင်ႈ ပျေႇၸႂ် ၼိမ်ၸႂ် လူၺ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ယဝ်ႉ။- 12ၵဝ် ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တူၵ်း ၽၢၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ဢၼ် လိူင်ႇ ၸႂ် ယဝ်ႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ လႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်တဵမ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊လႆႈ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တွင်ႉမႆႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊သမ်ႉ လႆႈ မီး ၸေးၸိမ်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊လႆႈ တူၵ်း ယၢၵ်ႈ တူၵ်း ၽၢၼ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် တီႈ လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ၸၢင်ႈ ပျေႇၸႂ် ၼိမ်ၸႂ် ၸိုင်၊ၵဝ် လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ၸေးၸေး ယဝ်ႉ။- 13ၵဝ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ႁဵတ်း လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် မီး ႁႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် သူ ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ လႆႈ ႁဵတ်း လွင်ႈ လီ လွင်ႈ ငၢမ်း ယဝ်ႉ။- 15ၸိူဝ်း သူ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၽိလိပ်ႉပိ၊ၼႆႉ၊ၸႂ် ႁု ၸႂ် ႁၼ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႄႇၸႃႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် လႂ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လူႇ ဢၼ် တၢၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်းလူႇ တၢင်းတၢၼ်း လႄႈ၊မီး ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ သူ ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း ၶဝ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 16ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊လႄႈ ၸုတ်ႈ ၵႂႃႇ လုတ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သူ သူင်ႇ ပၼ် ငိုၼ်းလူႇ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း သူင်ႇ ပၼ် ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 17ၵဝ် ၶႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်းလူႇ ငိုၼ်းတၢၼ်း လႄႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ႁၼ် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် တၵ်း ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 18ၵဝ် လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် သူ ပၼ် ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် လူၼ်ႉ လိူဝ် ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ဢေးပႃႉၽရေႃးတိတ်ႉ၊ပႃး ငိုၼ်းလူႇ ဢၼ် သူ ၽၢၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ တင်းမူတ်း ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ဢၢႆႁွမ် ႁူၺ်း ၼႃႇ၊ဢၼ် လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် တင်း ၸေးၸိမ်ႇ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူင်ႇ ၼမ် မၢၵ်ႈမီး၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး မုၼ်သရေႇ ၼၼ်ႉ၊ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 20ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵူႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 21တၵ်ႉၼၢႆ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ၵႃႈ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်ႉၼၢႆ ထၢမ်ႁႃ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။- 22ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်ႉၼၢႆ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၼႂ်း ႁၢင်ႈ ၼႂ်း ႁေႃ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊တင်းလၢႆ ၼႆႉ တၵ်ႉၼၢႆ ထၢမ်ႁႃ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ 23ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\