Philemon 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၼွင်ႉ ႁဝ်း ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မီး လိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် ၽိလေႇမုၼ်ႇ၊ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉပႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၸွမ်း ႁဝ်း၊- 2ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သူ၊ဢိၵ်ႇ ပႃး တင်း ဢပ်ႉပိ၊ၼွင်ႉယိင်း ႁဝ်း ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၶိပ်ႉပု၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူမ်ႈ တိုၵ်းတေႃး ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၸွမ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ႁႂ်ႈ ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် သူးတွင်း ၵူႈ ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ပႃး ၸိုဝ်ႈ မႂ်း၊ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။- 5ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် မႂ်း မီး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် သူးတွင်း ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ဢႁုင်ႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ဢၼ် ႁူမ်ႈ ပွင်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ မႂ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် သူးတွင်း ဢေႃႈ။- 7ၼွင်ႉ ၵဝ်႟။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မႂ်း လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁု ၸႂ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ သၢၵ်ႈသႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ မီး ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢေႃႈ။ 8ပေႃး ဝႃႈ တႄႉ မၼ်း၊ၵဝ် ႁတ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေ ပၼ် ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ မႂ်း ႁဵတ်း ဢၼ် မႂ်း ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢဝ် တင်း မႅတ်ႈတႃႇ ၵူၺ်း တွင်းပၢၼ်ႇ မႂ်း ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ပဵၼ် ပေႃးလု၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ႁေႃးတြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ယင်း တွင်းပၢၼ်ႇ မႂ်း၊- 10ပုၼ်ႈတႃႇ ဢေႃးၼေႇသိမ်ႇ၊ဢၼ် ၵဝ် မၢတ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁႂ်ႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင် ပုၼ်ႈတႃႇ မႂ်း သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်း မီး ဢၵျူဝ်း မႃး ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တင်း သွင် ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၵဝ် ပွႆႇ မၼ်း ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး မႂ်း မိူၼ် ၵၼ် တင်း သူင်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်း သေၵမ်း။- 13ၸွမ်း ၸႂ် ၵဝ် တႄႉ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ဢဝ် မၼ်း ဝႆႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်တူဝ် မႂ်း လႄႈ လူတူၺ်း လုမ်းလႃး ၵဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တူၵ်းထွင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပျေႃႇၸႂ် ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ်၊ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် မႂ်း မီး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ပေႃး မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။- 15ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢေႃးၼေႇသိမ်ႇ၊လႆႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် မႂ်း ၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ မႃး ၶိုၼ်း ယူႇ ၸွမ်း မႂ်း ၵႂႃႇ သေႇ သေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶႃႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ မၢတ်ႈ မၼ်း လိူဝ်တွၼ်း သေ ၶႃႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး မႂ်း ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁၵ်ႉပႅင်း မၼ်း တႄႉတႄႉ။ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မႂ်း ၵေႃႈ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၵ်ႉပႅင်း မၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၶႃႈ မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉၸၢႆး မႂ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး မႂ်း မၢတ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၸိုင်၊ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၼ်း ၶိုၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 18သင် ဝႃႈ၊မၼ်း လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ မႂ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ ထုၵ်ႇၼီႈ ထုၵ်ႇ ၶွတ်ႇ မႂ်း ၸိုင်၊မၢတ်ႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵဝ် တႃႉ။- 19ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢဝ် တင်း မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် တေ ၶိုၼ်း သၢႆႈ မႂ်း ဢေႃႈ။ (ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း ပၼ် သတိ မႂ်း ဝႃႈ၊မႂ်း ယင်း ပဵၼ် ၼီႈ ၵဝ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢသၢၵ်ႈ မႂ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။-) 20ၼွင်ႉၸၢႆး ၵဝ်႟။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၵဝ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး သေၵမ်း။ ႁႂ်ႈ ၸႂ် ၵဝ် လႆႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေၵမ်း။ 21ၵဝ် ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈ၊မႂ်း တေ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ယွၼ်း ထိုင် မႂ်း ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊မႂ်း ယင်း တေ ႁဵတ်း လိူဝ်တွၼ်း သေ ၼႆႉ လူးၵွၼ်ႇ လႄႈ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼႆႉ ထိုင် မႂ်း ယဝ်ႉ။- 22လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊မႄးႁႅၼ်း တီႈ ၼွၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵဝ် သေၵမ်း။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မုင်ႈမွင်း ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး တေ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူးတွင်း သူ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ မႃး တီႈ ၸူး သူ ဢေႃႈ။ 23ဢေႇပႃႇၽရတ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၸွမ်း ၵဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊- 24ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ်၊မႃႇၵု၊ဢႃႇရိတ်ႉတႃႇၶု၊တေႇမႃႉ၊တင်း လုၵႃႇ၊ၶဝ် ၵေႃႈ၊သူင်ႇ မႅတ်ႈတႃႇ ပၼ် ထိုင် မႂ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ 25ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\