Revelation 11

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မႆႉဢေႃႈ လႅမ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် မိူၼ် မႆႉ တႅၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ လႄႈ တႅၵ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တင်း ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ သေလႄႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ယႃႇပေ တႅၵ်ႈ ၸၢၼ်း ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ။ ဝႆႉ ပႅတ်ႈ သေတႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ယဵပ်ႇ ယမ်ႈ ဝဵင်း မူတ်းၸၢင်ႇ ႁိုင် သီႇ သိပ်း ပၢႆ သွင် လိူၼ် ဢေႃႈ။- 3ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ၼုင်ႈ ၼင်ပေႃ ယူႇ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုင် ၼိုင်ႈ ႁဵင် သွင် ပၢၵ်ႇ ပၢႆ ႁူၵ်း သိပ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၽူႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ သွင် တူၼ်ႈ တင်း ၵၼ်း တႆႈၽႆး သွင် ဢၼ်၊ဢၼ် ပူၵ်းတင်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃး ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ လိၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၽေး ဢုပၢတ်ႈ သႂ်ႇ ၶဝ် ၸိုင်၊ၽႆး တၵ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ မႃး လႄႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ရၢၼ်ႇသူႇ ၶဝ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၽေး ဢုပၢတ်ႈ သႂ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ဢိုတ်း တွင်ႉၽႃႉ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽူၼ် လႆႈ တူၵ်း ၸူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး တင်းလၢႆ၊ပိၼ်ႇ ပဵၼ် လိူတ်ႈ ၵႂႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ဢဝ် ၽေး တၢမ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် ၶဝ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လီ ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ႁူး ၶုမ် ငရၢႆး မႃး ၼၼ်ႉ၊တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ၶဝ် လႄႈ ပႄႉၼႅင်ႇ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶဝ် တၢႆ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 8တူဝ်တၢႆ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢဝ် ဝၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶူၼ် တၢင်း ဝဵင်း လူင် တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶဝ် ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ဝဵင်း လူင် ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊မိူင်း သေႃးတုမ်ႇ၊ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်း လၢႆ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ၵူၼ်း လၢႆ မဵဝ်း၊ၵူၼ်း လၢႆ ၽႃႇသႃႇ၊ၵူၼ်း လၢႆ မိူင်း၊တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် လူတူၺ်း တူဝ်တၢႆ ၶဝ် သၢမ် ဝၼ်း ပၢႆ ၶိုင်ႈ တဵမ်တဵမ် သေလႄႈ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၽင် ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ၵူၼ်း ၵႃႈ၊ၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တင်းလၢႆ တၵ်း ၸူမ်းသိူဝ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် တၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ပွႆး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပၼ် ၶွင်ၽၢၵ်ႇ လၢၵ်ႈသွင်ႇ တီႈ ၵၼ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ပၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ဝၢႆးသေ သၢမ် ဝၼ်း ပၢႆ ၶိုင်ႈ တဵမ်တဵမ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸီႇဝႃႉ ဢသၢၵ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၵေႃႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိုၼ်ႈ မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ တင်းလၢႆ ပႂ်ႉ တူၺ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵႃႈၼႂ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ သေ ဢေႃႈ။- 13ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ဢိင်ႇသၼ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ဝဵင်း လူင် ၼၼ်ႉ သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊လူမ်ႉ ပင်း ၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸဵတ်း ႁဵင် တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ 14ၽေး တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ပွၵ်ႈ သွင် ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ၽေး တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ပွၵ်ႈ သၢမ် ၵေႃႈ၊တၵ်း ၸဵဝ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။ 15မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ၸဵတ်း ၼၼ်ႉ ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ သဵင် ယႂ်ႇ သဵင် လူင် ၼမ်ၼႃႇ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လင် မေႃး မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶွင် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ သၢဝ်း သီႇ ၵေႃႉ၊ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၶဝ် ဢၼ် ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊- 17ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း၊ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ မိူဝ်ႈ ပိတ်ႈၸုပၢၼ်ႇ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မႃး မိူဝ်ႈ ဢတိၵ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ႟၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် မႁႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သေလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸၢမ်ႇၸႃး ၼၼ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် တၵ်း ဢဵတ်းလူ လႄႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ပၼ် တီႈၶႃႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တင်းလၢႆ၊ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၵူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်းလၢႆ၊ ၸိူဝ်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ လဵၵ်ႉ လဵၵ်ႉ ယႂ်ႇ ယႂ်ႇ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် တၵ်း ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ တိူၵ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လႆႈ ႁၼ် ထၢင်ႇသႃး မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၢင်း ဢၼ် ၽႃႉမႅပ်ႈ၊ၽႃႉ မေႃး ၽႃႉလင်၊ဢိင်ႇသၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူၼ် မၢၵ်ႇႁဵပ်း လူင် တူၵ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\