Revelation 12

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼႃႇ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ တွင်ႉၽႃႉ ဢေႃႈ။ မီး ၽူႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၼုင်ႈ မႆ တႃဝၼ်း သေလႄႈ လိူၼ် မီး ၵႃႈတီႈ တႂ်ႈ တိၼ် မၼ်း၊ၵႃႈတီႈ ႁူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တိုဝ်း သရၽူႇ ဢၼ် ဢဝ် လၢဝ် သိပ်း သွင် လုၵ်ႈ ႁဵတ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸမ် တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် ၸဵပ်း ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်ႇဢၼ် ၵေႃႈ၊ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ တွင်ႉၽႃႉ ဢေႃႈ။ မီး ၼၵႃး လူင် ဢၼ် လႅင် ၸၢင်း ႁၢင်း တူဝ် ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ႁူဝ် ၸဵတ်း ႁူဝ် တင်း ၶဝ် သိပ်း လႅမ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိုဝ်း သရၽူႇ ဝႆႉ ယေႈ ႁူဝ် ယေႈ ဢၼ် ဢေႃႈ။- 4မၼ်း ဢဝ် ႁၢင် မၼ်း တိုတ်ႉၸၼ် ဢဝ် လၢဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေလႄႈ ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ မၼ်း ၸုၵ်း ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽူႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶူပ်း ၵိၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် တင်း ၵၼ်းႁွၵ်ႇ လဵၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁိမ်ႁူင်ႇ ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၽူႈ ယိင်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပၢႆႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ တီႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လုမ်းလႃး လဵင်ႉလူ ဝႆႉ၊ၼိုင်ႈ ႁဵင် သွင် ပၢၵ်ႇ ပၢႆ ႁူၵ်း သိပ်း ဝၼ်း ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင်ႁၢဝ် ပဵၼ် သိုၵ်း ၵၼ် လႄႈ မိၵ်ႉၶေႇလႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်း တင်းလၢႆ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ၼၵႃး ဢေႃႈ။ ၼၵႃး ၵေႃႈ၊ပႃး ဢဝ် တင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်း တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း တိုၵ်းတေႃး ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼၵႃး ၼၼ်ႉ သုမ်း သိုၵ်း လႄႈ မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ တႃႇ တေ လႆႈ ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၼၵႃး လူင် ဢၼ် ဝႃႈ၊ငူး ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ လူင် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊မီး ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ၸႃႇတၢၼ်ႇ မႃႇၼၢတ်ႈ၊ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 10ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ယႂ်ႇ သဵင် လူင် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တၢင်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ၼႄပျႃး ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸဝ်ႈ မေႇသိ၊ၵေႃႈ လႆႈ ၼႄပျႃး ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ရၢၼ်ႇသူႇ ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း သေလႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း ယူႇ ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈ တူၵ်း ပႅတ်ႈ ၵႃႈတႂ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပႄႉၼႅင်ႇ မၼ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ သေလၢႆ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸႃႉၸဵမ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် သႂၢင်ႇ သိူဝ်း တႃႉ။ လိၼ်မိူင်း တင်း ပၢင်ႇလၢႆႇ ၸမ်ႉ၊မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႃႇၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ဢၶိင်ႇ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ မၼ်း ပႃး တင်း တေႃးသႃႉ ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ ၼႃႇ သေလႄႈ လူင်း ၸူး ၵႃႈတီႈ သူ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၼၵႃး ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ် မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈ တူၵ်း ပႅတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၵေႃႈ လိုပ်ႈ လမ်း ၸွမ်း ၽူႈယိင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ပိၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၶၢင်ႇလေႃႉ လူင် သွင် ပိၵ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ မိၼ် ပၢႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လုမ်းလႃး လဵင်ႉလူ သၢမ် ပီ ပၢႆ ၶိုင်ႈ တဵမ်တဵမ်၊ပုၼ်ႈ တၵ်း ၵၢင်း လွတ်ႈၽေး ဢၼ် ၼၵႃး တိုၵ်းတေႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼၵႃး ၽူႇ ၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇ သူပ်း မၼ်း မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈ လူင် လႆ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၽၢႆႇလင် ၽူႈယိင်း ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ႁႅင်း ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆ ပႃး ဢဝ် တူဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊လိၼ်မိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈယိင်း ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ဢႃႈသူပ်း သေလႄႈ ဢိုၼ် ၵိၼ် ပႅတ်ႈ ၼမ်ႉ ဢၼ် ၼၵႃး ၽူႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၼၵႃး ၵေႃႈ၊ၸႂ်မႆႈ တေႃးသႃႉ တီႈ ၽူႈယိင်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽူႈယိင်း၊ဢၼ် ပဵၼ်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၼၵႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၸုၵ်း ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\