Revelation 13

1ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တူဝ် ၼိုင်ႈ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ မႃး ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ မီး ႁူဝ် ၸဵတ်း ႁူဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၶဝ် သိပ်း လႅမ်ႈ လႄႈ၊ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ယေႈ လႅမ်ႈ ၼၼ်ႉ တိုဝ်း သရၽူႇ ဝႆႉ ယေႈ ဢၼ် သေ၊ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် ယေႈ ႁူဝ် သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သိူဝ်ၸုမ်ႈ လႄႈ တိၼ် မၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တိၼ် မီ ဝႆႉ၊သူပ်း မၼ်း ၵေႃႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူပ်း သၢင်ႇသီႈ ဢေႃႈ။ ၼၵႃး ၼၼ်ႉ ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ် ပလၢင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်းႁူဝ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ႁူဝ် ၼိုင်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ မီး ႁွႆး ၸဵပ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ထိုင် တၢႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁွႆး ၸဵပ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ယႃ ႁၢႆ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၸွမ်း ၽၢႆႇလင် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 4ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႈ ၼၵႃး ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ မၼ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ တီႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တီႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇ ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ် ဝႆႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် တၵ်း မိူၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼႆႉ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း မၼ်း လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 5တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၽႅၼ်သုင် လႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ၶႂၢင်ႉ ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း သီႇ သိပ်း ပၢႆ သွင် လိူၼ် တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 6မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တႄႇၸႃႉ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ထႃႇၼႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မၼ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ၵႃႈၼႂ်း ၵူႈ မိူင်း မိူင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ၶၢမ်ႇတၢႆ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ငဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9- 10"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽူႈလႂ် မီး ႁူ ၵေႃႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ဢဝ် တႃႉ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႅပ်းတတ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈတႃႇ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တိဢဝ် ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တိဢဝ် ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႃႈ တႄႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် လၢပ်ႇ ၽၼ်း ပိူၼ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၼ်း တၢႆ လူၺ်ႈ လၢပ်ႇ ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်း လႆႈ မီး ဢေႃႈ။" 11ၵမ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တၢင်ႇ တူဝ် ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၶဝ် သွင် လႅမ်ႈ ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ မၼ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၵႃး လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12မၼ်း ယၢမ်ႈ ၸႂ်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တူဝ် ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ မၼ်း လႄႈ တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဝႆႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ် မီး ႁွႆး ၸဵပ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ထိုင် တၢႆ လႆႈ၊ဢၼ် သမ်ႉ ပေႃး ယႃ ႁၢႆ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ယင်း ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး ၼမ်ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ႁႂ်ႈ ၽႆး လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တူၵ်း လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 14ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ သေ ၼႄပျႃး ၽၢႆႇၼႃႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တူဝ် ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢဝ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ႁွႆး ၸဵပ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လႅဝ်း ၽၼ်း လႄႈ ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မၼ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ သႂၢင်း ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တူဝ် ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ဢဝ်တၢႆ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16မၼ်း သမ်ႉ တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၼႃႈယႂ်ႇ လႄႈ ၼႃႈလဵၵ်ႉ၊ၵူၼ်းၽၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်း မီး၊ၶႃႈ လႄႈ ၵူၼ်း လွတ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ မိုဝ်း ၽၢႆႇၶႂႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 17ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မီး ႁွႆး တၼ်းသိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ သိုဝ်ႉ လႆႈ ၶၢႆ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ ႁွႆး တၼ်းသိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ၼၢမ်ႇ ပၢတ်ႈ ဢၼ် တၢင်တူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မီး ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် လီ တႃႉ။ ပေႃႈ ၽူႈလႂ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တႂၢၵ်ႈ ဢဝ် ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၼၢမ်ႇ ပၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼၢမ်ႇ ပၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢမ်ႇ ပၢတ်ႈ ဢၼ် တႅၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၼၢမ်ႇ ပၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ႁူၵ်း ပၢၵ်ႇ ႁူၵ်း သိပ်း ႁူၵ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\