Revelation 15

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ ပိူင် ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ဢေႃႈ။ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး၊ဢၼ် ယိပ်းၵမ် ၽေး ဢုပၢတ်ႈ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၸဵတ်း ပိူင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ပေႃႇမႃး လႄႈ ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ လႆႈ သုတ်းသဵင်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ၵဝ် သမ်ႉ ႁၼ် ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၵႅဝ်ႈ မၢၼ်ႇ ဢၼ် လေႃး ၵၼ် တင်း ၽႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သမ်ႉ ႁၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မၼ်း တင်း ၼၢမ်ႇ ပၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်း လႄႈ ယိပ်းၵမ် ဝႆႉ တိင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ ၵႅဝ်ႈ မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 3ႁဵတ်းၵႂၢမ်း မူဝ်းသေႇ၊ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း တီႈၶႃႈ။ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း မျၢတ်ႈ လီ လႄႈ လီဢၢမ်း ၼႃႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းလၢႆ တီႈၶႃႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 4ဢူဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ယူႇ လႆႈ တီႈၶႃႈ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တၵ်း မႃး ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ ထၢင်ႇသႃး ဝႆႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ လႄႈ သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇသဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ဝႆႉ ၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 6တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ဢၼ် ယိပ်းၵမ် ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ၸဵတ်း ပိူင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ မႃး လႄႈ ၼုင်ႈ မႆ ၶူဝ်း ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ဢၼ် ၽိူၵ်ႇ ၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ် သႂ် ယူႇ၊ဢဝ် သၢႆဢႅဝ် ၶမ်း ႁတ်ႉ ၼႃႈ ဢူၵ်း ၶဝ် ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း သီႇ တူဝ် ၼၼ်ႉ တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢဝ် ၵွၵ်းၶမ်း ၸဵတ်း ၵွၵ်း ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဢၢႆ ၵႂၼ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ၸဵတ်း ပိူင် ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ဢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မူတ်း ပႆႇ ႁၢႆ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႆႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\