Revelation 17

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ဢၼ် မီး ၵွၵ်း ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႃး ၼိုင်ႈ မႃး လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ။ ၵဝ် တၵ်း ၼႄပျႃး မႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် ဝႃႈ၊ဝဵင်း လူင် ဢၼ် တႄႇတင်ႈ ဝႆႉ၊ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉ ဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊မဝ်း လူၺ်ႈ ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လူၺ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢဝ် ၵဝ် ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ဢေႃႈ။ တီႈ ၼၼ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ် မီး ၶူၼ် လႅင်ၵမ်ႇ သေလႄႈ ၵႃႈၼိူဝ် တူဝ်ထိူၼ်ႇ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း မီး ႁူဝ် ၸဵတ်း ႁူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၶဝ် သိပ်း လႅမ်ႈ ဢေႃႈ။- 4မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် လႅင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ႇ သေလႄႈ ဢဝ် တင်း ၶိူင်ႈ ၶူဝ်း ၶမ်း လႂ်၊သႅင် လႂ်၊တင်း သႅင် ပူးလႄး လႂ်၊ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယိပ်းၵမ် ၵွၵ်းၶမ်း ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် လီႁင်ႈ လီ ဝူၺ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈ သဵင် ဢၼ် မီး ဢထိၵ်ႈပႄႇ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် မႄႈ ၵႃႈတီႈ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ တင်းလၢႆ၊ပဵၼ် မႄႈ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် လီႁင်ႈ လီ ဝူၺ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်း လေႃးၵႃႉ တင်းလၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 6ၵဝ် သမ်ႉ ႁၼ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ မဝ်း လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 7တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထၢမ် ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ။ ၵဝ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ မႂ်း ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ လွင်ႈ မႄႈယိင်း ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ် မီး ႁူဝ် ၸဵတ်း ႁူဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၶဝ် သိပ်း လႅမ်ႈ သေလႄႈ ပႃး ဢဝ် မႄႈယိင်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး သေလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢသၢၵ်ႈ ယဝ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း ဢွၵ်ႇ သေ မိူင်း မရၼႃႉ မႃး လႄႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢၼ် လု ဢၼ် လႅဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၵမ်ႇၽႃႇ ၸႃႉ တႄႇပဵၼ် မႃး လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ယၢမ်ႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး သေလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢသၢၵ်ႈ ယဝ်ႉ၊ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉ တေ ၶိုၼ်း ပဵၼ် မႃး ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 9"လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ မီး ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ဢေႃႈ။ ႁူဝ် ၸဵတ်း ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွႆ ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ဢၼ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸဵတ်း ပႃး ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 10ႁႃႈ ပႃး ၼၼ်ႉ တူၵ်း ယဝ်ႉ။ ပႃး ၼိုင်ႈ ယင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မီး ယူႇ ဢေႃႈ။ ပႃး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မႃး လူးၵွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း တေ လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 11တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဢၼ် မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ယၢမ်ႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး သေလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢသၢၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႃး တီႈ ပႅတ်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸဵတ်း ပႃး ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢၼ် လု ဢၼ် လႅဝ် ဢေႃႈ။ 12"ၶဝ် သိပ်း လႅမ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သိပ်း ပႃး ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် တိုၼ်း တၵ်း လႆႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႇရီႇ ၼိုင်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သိပ်း ပႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် သေလႄႈ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇ ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ၊ပဵၼ် တပႄး ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၽြႃး တင်းလၢႆ၊ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 15"မႄႈၼမ်ႉ တင်းလၢႆ ဢၼ် မႂ်း ႁၼ် မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵူႈ မိူင်း မိူင်း၊ၵူၼ်း ၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 16ၶဝ် သိပ်း လႅမ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ႁၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ် တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸင်း မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း ႁိမ်ႁူင်ႇ ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ယူႇ တူဝ်ပူၺ် သေလႄႈ တၵ်း ၶူပ်း ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ မၼ်း ဢေႃႈ။ တၵ်း ဢဝ် ၽႆး တုတ်ႇ မၼ်း ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တိုၵ်းယူင်း ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸွမ်း တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် လႄႈ ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း ၶဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ႁႂ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ လႆႈ ဢွင်ႇ မႅင်ႇ ပဵၼ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18"မႄႈယိင်း ဢၼ် မႂ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝဵင်း လူင် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\