Revelation 20

1မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး ၼိုင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း ယိပ်းၵမ် ၵၢၵ်ႇသေႃး ႁူး ၶုမ် ငရၢႆး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ဢၼ် သဵၼ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်း တိဢဝ် ၼၵႃး ဢၼ် ဝႃႈ၊ငူး ၵဝ်ႇ လူင် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၵွၼ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇတၢၼ်ႇ မႃႇၼၢတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ပီ မိူင်း ႁဵင် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 3တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် မၼ်း ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ထၢင် ငရၢႆး သေယဝ်ႉ၊ၶတ်း ၵၢင်ႇ လႄႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ ငရၢႆး၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႉလႅၼ် မဵဝ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁဵင် ပီ သုတ်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ၸူဝ်ႈ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 4ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် ပလၢင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။ ၵဝ် သမ်ႉ ႁၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅပ်း ၶေႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ ဝႆႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ်၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈတီႈ မိုဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း မႃး ၶိုၼ်း လႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁဵင် ပီ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 5ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် ၵျၢၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ပီ မိူင်း ႁဵင် ၼိုင်ႈ သုတ်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပွၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ပွၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။ တၢင်းတၢႆ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵင် ပီ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။ 7ဝၢႆးသေ ႁဵင် ပီ မိူင်း သုတ်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း ပွႆႇ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ၊- 8မၼ်း တၵ်း ဢွၵ်ႇ မႃး ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း သီႇၸဵင်ႇ ပႅတ်ႇ ၼႃႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵေႃးၵႃႉ၊တင်း မႃၵေႃးၵႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊တၵ်း ဢဝ် ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ၊ဢၼ် ၼမ် မိူၼ် မဵတ်ႉသၢႆး ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸုတုမ် ၵၼ် ပုၼ်ႈ တၵ်း တိုၵ်းသိုၵ်း ဢေႃႈ။- 9ၶဝ် တၵ်း ၶီႇသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ ၸွတ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လွမ်ႉႁွပ်ႈ တပ်ႉ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽႆး တၵ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တူၵ်း လူင်း မႃး လႄႈ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ၶဝ် ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ၊ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼွင် ၽႆး ဢၼ် လေႃး ၵၼ် တင်း ၵၢၼ်ႉ တီႈ ဢၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တင်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႆႈ ၶမ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း၊ၸူဝ်ႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁၼ် ပလၢင်ႇ လူင် ဢၼ် ၽိူၵ်ႇၶၢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ၊ၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး တီႈ ယူႇ ပုၼ်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊ၸဵမ် လဵၵ်ႉ ၸဵမ် ယႂ်ႇ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တင်းလၢႆ ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ၽိုၼ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ မီး ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ လႆႈ ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလၢႆ ဢၼ် တၢႆ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ဢေႃႈ။ တၢင်းတၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း မရၼႃႉ ၵေႃႈ ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၢင်းတၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း မရၼႃႉ ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼွင် ၽႆး သေ ဢေႃႈ။ ၼွင် ၽႆး ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်းတၢႆ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် ဢေႃႈ။- 15ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼွင် ၽႆး ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\