Revelation 22

1တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သမ်ႉ ၼႄပျႃး ၵဝ် ၼမ်ႉ မႄႈ ၼိုင်ႈ တီႈ ဢၼ် ၼမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ လႆ ယူႇ လႄႈ သႂ် လႅင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆ ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ပလၢင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ၊လႆ လူင်း ၸွမ်း ၶိုင်ႈၵၢင် သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ သွင် ၽင်ႇ မႄႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ မီး တူၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး ယေႈ ပီ သိပ်း သွင် ပွၵ်ႈ၊ၼႂ်း ယေႈ လိူၼ် မၢၵ်ႇ မႃး ယေႈ ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။ မႂ် မၼ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ယႃႈယႃ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ယူတ်းယႃ မဵဝ်း ၵူၼ်း ၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 3မဵဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ။ ပလၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပလၢင်ႇ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် တၵ်း ႁၼ် ၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တၵ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 5ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵွၵ်းၽႆး။ သၢႆလႅင်း လႅတ်ႇ ၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် လႅင်း ၶဝ် ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ၵႂၢမ်း ဢၼ် လီ ယုမ်ႇ ဢေႃႈ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး လႄႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပေႃး ႁိုင် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း တီႈၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၵဝ် ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ငိၼ်း လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း လႆႈ ႁၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ၼႄပျႃး ၵဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ၵေႃႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်း ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵမ်း။ ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သၢင်ႈ ႁဵတ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10မၼ်း သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ သိူင်ႇ ဝႆႉ ဢမ် ဝႆႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ။- 11ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း မဵဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လီ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း လွင်ႈ ဢၼ် လီ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ပႃး ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ဢပျတ်ႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် တီႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸွမ်း လူၺ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁဵတ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢႃႇလၽႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢေႃးမေႇၵႃႉ၊ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇၸႃႉ ဢွၼ်တၢင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢေႃႈ။ 14"ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သၵ်ႉ သၢႆႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶဝ် လႄႈ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း ၵိၼ် မၢၵ်ႈ တူၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽၵ်းတူ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပႃႈ ၼွၵ်ႈ ဝဵင်း ၸမ်ႉ၊မီး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢၵျၢင်ႉ လု၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု၊ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မုသႃႇ လႄႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16"ၵဝ်၊ယေႇသု၊ၼႆႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵဝ် ၵႂႃႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တီႈ သူ ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢေႃႈ။ လၢဝ် ႁူဝ်မိူင်း သႂ် ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယိင်းသၢဝ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ မႃး သေၵမ်း။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈ ၼမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ၵႃႈ မၼ်း ၶၼ် မၼ်း လႄႈ မႃး ႁပ်ႉ ဢဝ် သေၵမ်း။ 18ၵဝ် ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် သတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸမ်ႉ၊သင် ဝႃႈ၊သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ထၢပ်ႈ သႂ်ႇ ထႅင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19သင် ဝႃႈ၊သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼုၵ်ႈ ထွၼ် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ မၼ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ၵိၼ် မၢၵ်ႇ တူၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ တီႈ လွင်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊တီႈၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵျွ မႃး သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ 21ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ယေႇသု၊မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\