Revelation 5

1မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တူဝ်လိၵ်ႈ တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ဝႆႉ၊ၸဵမ် ၽၢႆႇ တၢင်းၼႂ်း ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ သေလႄႈ၊ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၸဵတ်း ၵမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2သမ်ႉ လႆႈ ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပႃး ၼိုင်ႈ၊ပၢဝ်ႇသေႃႇ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် ၵိုင်ႇ ထိူၵ်ႈ ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ တၼ်းသိၵ်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၽုၺ်ႇ ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 3ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ သင်၊ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႄႈ သင်၊ၵႃႈတႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း လႄႈ သင်၊ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ တႃႇ တေ ၽုၺ်ႇ ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လူတူၺ်း ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း လႆႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁု ဝႃႈ၊ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ၽုၺ်ႇ ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လူတူၺ်း ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း လႆႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ႁွင်ႉႁႆႈ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁွင်ႉႁႆႈ ယဝ်ႉ။ တူၺ်း လူး။ သၢင်ႇသီႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယုတႃႉ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶုၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ပႄႉၼႅင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉပႅတ်ႈ တၼ်းသိၵ်ႈ ၸဵတ်း ၵမ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၽုၺ်ႇ ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တူဝ် ၼိုင်ႈ၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၶိုင်ႈၵၢင် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ သီႇ တူဝ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃႇမႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ယဝ်ႉ သေလႄႈ မီး ၶဝ် ၸဵတ်း လႅမ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇတႃ ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဵတ်း ပႃး၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ဢဝ် ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ သီႇ တူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ သၢဝ်း သီႇ ၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီး တိင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵွၵ်းၶမ်း၊ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၼၢမ်ႇသႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပထၼႃႇ တၢင်း သူးတွင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း မႂ်ႇ ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ သေယဝ်ႉ၊ ဢဝ် တင်း လိူတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ထုတ်ႇ ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၵူႈ မိူင်း မိူင်း၊ၵူၼ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 10ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၵဝ် သမ်ႉ တူၺ်း လႄႈ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မီး ပဵၼ် သႅၼ် ပဵၼ် လၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း လွမ်ႉႁွပ်ႈ ၸႃႉၸဵမ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ သီႇ တူဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၶဝ် ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း လူၺ်ႈ သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ မႃး ယဝ်ႉ ၼႆႉ၊ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း၊ၸေးၸိမ်ႇ၊ပိင်ႇၺႃႇ၊ဢဵၼ်ႁႅင်း၊ၵုင်ႇသရေႇ မုၼ်ၽုင်း၊ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဝူၺ်ႇၼေႇယႃႉ သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ်၊ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း၊ၵႃႈတႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ၊မဵဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸၵျႃႇဝလႃႇ၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ၊ၵုင်ႇသရေႇ၊မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း၊ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 14တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ သီႇ တူဝ် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃမိၼ်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ လႄႈ ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\