Romans 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု ဢေႃႈ။ 2ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း သူပ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ပၼ် ၵတိ ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၶၢဝ်ႇ တြႃး လွင်ႈ လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇတိ ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊လႄႈ၊- 4ၸွမ်းၼင်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး လူၺ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁႂ်ႈ ႁု ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႆႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၵျေးၸူး တီႈ ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈၶိူဝ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 6သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊တင်းလၢႆ ၵေႃႈ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ၸင်ႇ မီး လိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵူၼ်း ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊တင်းလၢႆ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁၵ်ႉပႅင်း လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 8ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ ၵဝ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶူင်းၵၢင် ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ထၢမ်းၵၢၼ် ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သူ ယူႇ သေႇ သေႇ လႄႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵဝ် လဝ်ႈ ယွၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ၸဵဝ်း ၵႂႃႇလႄႇ သူ ဢေႃႈ။- 11ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း သူ လႄႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တီႈ သူ ၸိုင်၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ထူပ်းၺႃး သူ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။- 12ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ တေ ပၼ်ႁႅင်း တီႈ ၵဝ် လႄႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႈ တေ ပၼ်ႁႅင်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။ 13ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ၶိုင် ပွင် ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇလႄႇ သူ လၢႆ ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ ၵွပ်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ႁု ထွမ်ႇ သေၵမ်း။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တပႄး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵဝ် ၶႂ်ႈလႆႈ ဢၵျူဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 14ၵဝ် ပဵၼ် ၼီႈ မီး တႃႇဝုၼ်ႇ ႁေႃး ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ပၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်း ယဵၼ်ႇငႄႈ တင်း ၵူၼ်းလိူင်း၊ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ၊တင်း ၵူၼ်း ဢမ်ႇ မီး ပိင်ႇၺႃႇ တင်းလၢႆ လႄႈ၊- 15ၵဝ် မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် သူ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ၵဝ် တိုၼ်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ၼႂ်း လွင်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ပဵၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လိုၼ်းလင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇပျႃး လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ၊ဢၼ် တႄႇ ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဵမ် တီႈ ၸႃႉ တေႃႇ တီႈသုတ်း၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း တၵ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႄပျႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၽြႃး တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ဢမ်ႇတြႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် သေလႄႈ၊ဢဝ် တၢင်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၶဝ် လပ်ႉ မွတ်ႇ ဝႆႉ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ထုၵ်ႇလီ ႁု လွင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ပၼ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇၼႄ လူင်ႉ လႅင်း လီ ၼႃႇ တီႈ ၶဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 20တႄႇ ဢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၵမ်ႇၽႃႇ ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈပိူင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် တႃ ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ထႃႇဝရႃႉ တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ၸႃႇတိ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁုႁၼ် လႆႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၸၢင်ႈ ၶႆႈၸႂ် လူတူၺ်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁုႁၼ် လႆႈ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ႁူမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ လႆႈ။- 21ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ႁု ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ် ထုၵ်ႇလီ ရူဝ်ႇသေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ တၢင်ႇၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ဢေႃႈ။- 22ၶဝ် ဝႃႈ၊ၶဝ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ သေၵေႃႈ တီႈ တႄႉ မၼ်း ၶဝ် ငိူဝ်ႈငႃႉ ဢေႃႈ။- 23ၶဝ် ဢဝ် မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လုလႅဝ် လႄႈ လႅၵ်ႈ ဢဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လုလႅဝ်၊ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ တူဝ် ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်သတ်း တူဝ် မႅင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဢေႃႈ။ 24ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၵိလေႇသႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ယႃႉသရေႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ၵူဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵိူၵ်ႇ ဢၼ် လီဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 25ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ မၢၼ်ႇ လွင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေ ၵႂႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ် ပိူင်ႈ ဢၼ် လွႆး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶဝ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ တူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၶိူင်ႈပိူင်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 26ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၼႂ်း ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် သရေႇ လု လႄႈ လီဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မႄႈယိင်း ၶဝ် ယင်း ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လူၺ်ႈ မႄႈယိင်း ၼင်ႇ ၵၼ် ဢၼ် ၶတ်း သၽႃႇဝႃႉ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၽူႈၸၢႆး ၶဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ၶႂ်ႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ တင်း မႄႈယိင်း ၸွမ်းၼင်ႇ သၽႃႇဝႃႉ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ မီး ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ မႆႈႁွၼ်ႉ ၶႂ်ႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၼင်ႇ ၵၼ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၼင်ႇ ၵၼ် ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ တီႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၽိတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 28ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶႆႈၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ႁုၵ်း ဢၼ် ႁၢႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ၸႂ် ၶဝ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် မိူၵ်ႈ ဢၼ် လိူင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၸႂ် ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ၊ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ်၊ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇ ၶွႆ ပိူၼ်ႈ၊ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ဢဝ် ပိူၼ်ႈ တၢႆ၊ၸႂ် ဢၼ် ၶတ်း ၶႅင် ႁႅင်း တႃႉ ၵၼ်၊ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ပိူၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် မူမ်ႇ ဝႆႉ တၢင်းၽိတ်း ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ပိူၼ်ႈ လႄႈ၊- 30ၶႂ်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်း၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၸဵပ်းၸႂ်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် မႃႇၼႃႉ ၸႂ်သုင် လႄႈ ၸႂ် ၵႂ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁႃ ႁဵတ်း ႁၢႆႉ မဵဝ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇ သူပ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ပေႃႈ မႄႈ ဢေႃႈ။- 31ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မေႃ ၶႆႈၸႂ် လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး ၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ တူဝ် ၶဝ် ယင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၶဝ် ယင်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ၸွမ်း ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\