Romans 11

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ၸွင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ တူဝ် ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပိၼ်ႇယႃႇမိၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 2ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ။ သူ ဢမ်ႇ ႁု ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၶေႃႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ လွင်ႈ သြႃႇ ဢေးလိယႃႉ၊တွင်းပၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 3မၼ်း ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၶဝ် ဢဝ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်းလၢႆ တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်းလၢႆ ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ယင်း ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တၢႆ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 4ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လၢတ်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ "ၵဝ် ဢဝ် ၵူၼ်း ၸဵတ်း ႁဵင် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ဝႆႈ ၽြႃး ပႃႇလႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ယူႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ယင်း မီး ယူႇ ဢေႃႈ။- 6ပေႃး မၼ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၶဝ်။ သင် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၸိုင်၊ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢမ်ႇ ထူပ်းၺႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် သွၵ်ႈႁႃ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႆႈ ထူပ်းၺႃး ဢေႃႈ။ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၸႂ် တိုမ် ၸႂ် တၼ် ဢမ်ႇ ငိၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ။- 8မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၼူၵ်ႇတၼ် လႄႈ၊ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁၼ်၊ႁူ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ငိၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵိၼ် မူၼ်ႈ ၵိၼ် ပျေႃႇ ၼႂ်း ပွႆး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တူင်ႇႁႅဝ်ႉ တူင်ႇၶိုမ်း တီႈ ၶဝ်၊ပဵၼ် ၶတ်း ႁၢဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ လူမ်ႉ ပင်း လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 10ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် မွတ်ႇ ၵႂႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ လႄႈ၊ ႁႂ်ႈ လင် ၶဝ် ၵွမ်း လူၺ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ တႃႇသေႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၶီႈလိုတ်း ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ ၶဝ် လူမ်ႉ တူၵ်း လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ လႄႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တၵ်း ၶွႆ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 12ပေႃး ဝႃႈ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ပွင် ဢၵျူဝ်း တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ လိူင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် တူၵ်း သုမ်း ၶဝ် ပွင် ဢၵျူဝ်း တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ လိူင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိုင်၊မၼ်း တေ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ဢၵျူဝ်း တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ၽိူဝ်ႇ ထိုင် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၵမ်း ၼႆႉ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ဢုပ်ႇ သူ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ဢဝ် ၵုင်ႇ ဢဝ် မုၼ် လူၺ်ႈ ဢရႃႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 14ၵဝ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵဝ် ၶွႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး မၢင် ပႅတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ လႆႈ ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊မၼ်း တေ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ လႆႈ ၶိုၼ်းလိပ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ 16ပေႃး ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဝိတ်း ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶဝ်ႈမုၼ်း တင်း ႁူၺ်ႇ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၶွင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ပေႃး ဢဝ် ႁၢၵ်ႈ မႆႉ သၢၵ်ႈလူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵိင်ႇ မၼ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ၶွင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 17ၵိင်ႇ တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢၼ် လုမ်းလႃး ဝႆႉ လီ လီ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ မၼ်း တႅပ်း သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ဢဝ် ၵိင်ႇ တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထိူၼ်ႇ မႃး ၵပ်း သႂ်ႇ ၵႃႈတီႈ တေႃမႆႉ ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵိင်ႇ တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထိူၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သူ ယႃႇပေ သႄႉသွမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႅပ်း ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵိင်ႇ ဢၼ် ႁၵ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ။ သူ တိုၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း တေႃႇ ၵိင်ႇ ဢၼ် ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႃးလႃး။ သူ ပဵၼ် ၵိင်ႇမႆႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵိင်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇ လဵင်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တူၼ်ႈ။ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တူၼ်ႈ လဵင်ႉ ၵိင်ႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ 19သူ ၸၢင်ႈၶႄး တၵ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵိင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ မၼ်း တႅပ်း ႁႂ်ႈ မီး တေႃ ပုၼ်ႈ ၵဝ် တၵ်း ၵပ်း သႂ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20ၸႂ်ႈ ယူႇ တႄႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တႅပ်း ပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၵပ်း သႂ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ ထၢင်ႇယႂ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။- 21ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ သေလၢႆ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢၼ် ဝႃႈ ၵိင်ႇ ၵဝ်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႅပ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ထၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း သေလၢႆ သူ ႁိုဝ်း။- 22ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ဢဵတ်းလူ ထၼ်ႇ ႁိုဝ် ဢိၵ်ႇတင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်း ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊တွင်း ဝႆႉ လီ လီ တႃႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်း ၼႃႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လူမ်ႉ ပင်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ၼိူဝ် သူ၊ပေႃး သူ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵရုၼႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵရုၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႅပ်း ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 23ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၵေႃႈ ပေႃး ၶဝ် ဢဝ် ပႅတ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၶဝ် ၶိုၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈ တူၼ်ႈ မၼ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ဢဝ် ၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ ဢဝ် သူ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵိင်ႇ တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထိူၼ်ႇ ဢၼ် ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မဵဝ်း မၼ်း သေၵေႃႈ ယင်း ဢဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈ တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢၼ် လီ လႆႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵိင်ႇမႆႉ ၵဝ်ႇ ဢၼ် တႅပ်း ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢၼ် လီ လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶိုၼ်း ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈ ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 25ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ထၢင်ႇယႂ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု တြႃး ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ပိူင် ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ႁူဝ်ၸႂ် ၼူၵ်ႇတၼ် ၼၼ်ႉ တၵ်း တိုၼ်း ပဵၼ် ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵူၺ်း တၵ်း ပဵၼ် ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ၶဝ်ႈ မႃး ၸေး မူတ်း မူတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်း လူင် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ တၵ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ လွႆ ၸိဢုၼ်ႇ၊မႃး လႄႈ ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ၊ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 27ၸဝ်ႈၽြႃး သမ်ႉ မီး ဢမိင်ႉ ဝႃႈ၊ 'မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢဝ် ပႅတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ၼႆႉ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ၊' " ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 28ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ပႄႇပႅတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ လႆႈ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ သူ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ၶဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ပဵၼ် ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶိုၼ်း ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵျေးၸူး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 31မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သေၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 32လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၼႄပျႃး ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၶဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 33မုၼ် ၸေးၸိမ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လိုၵ်ႉ လမ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း ၶိုတ်း ထိုင် တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း တြႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း ႁု သဵၼ်ႈတၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ။ 34မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် ႁု ၸႂ်သၽေႃး ၸဝ်ႈ ၽြႃး။ ၽူႈလႂ် ၸၢင်ႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ ပၼ် ဢၵျၢမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ။ 35ၽူႈလႂ် ယၢမ်ႈ ပၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃး လႆႈ ၶိုၼ်း တႅၼ်း ပၼ် ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 36လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ပဵၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ပဵၼ် ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး မုၼ်ၽုင်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\