Romans 12

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း လႄႈ ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း တွင်းပၢၼ်ႇ သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် တူဝ် သူ သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၶဝ် သေၵမ်း။ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႄး ပၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် သူ ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ မႃး လႄႈ ပုတ်ႈ လၢႆႈ ဢၵျၢင်ႉ ၵဝ် သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ႁု လူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ၊တၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ပၼ် ၵဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ ထၢင်ႇယႂ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူဝ်တွၼ်း သေ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ထၢင်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶႆႈၸႂ် ဝူၼ်ႉ တူၺ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽႂ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။- 4ႁဝ်း မီး တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် မီး ဢၢင်ႇၵႃႇ လၢႆ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢၢင်ႇၵႃႇ မဵဝ်း လႂ် မဵဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢၵျူဝ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 5မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း မီး ၵူၼ်း လၢႆ ၵေႃႉ သေၵေႃႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် လဵဝ် ၵၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း သေလႄႈ ႁဝ်း ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵၼ် ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၢင်ႇၵႃႇ ၼင်ႇ ၵၼ် ၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ်လဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း လူဝ်ႇ ၸႂ်ႉ လူဝ်ႇ သုင်း သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း ၽႂ် မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျေးၸူး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁေႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပွင်ၵၢၼ် ၽြႃး ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ပွင်ၵၢၼ် ၽြႃး ဢေႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၸိုင်၊သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တႃႉ ႁဝ်း။- 8ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ တၵ်း ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၸိုင်၊ႁဵတ်း ၸွမ်း တႃႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ တၵ်း ၽေးၸွၼ်း ၸိုင်၊ပႃးၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ပၼ် တႃႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ တၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ၵႆႉ မီး ဝိရိယႃႉ တႃႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ပုၼ်ႈ တၵ်း ဢဵတ်းလူ ၸွႆႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် မီး ၸႂ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၸွႆႈ တႃႉ ႁဝ်း။ 9ႁႂ်ႈ ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၸႂ် သိုဝ်ႈ ၸႂ် ယူဝ်း တႃႉ။ လီႁင်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း တႃႉ။- 10ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၶဵင်ႇ ၵၼ် ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၵၼ် တႃႉ။- 11ၵႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႉ။ ယႃႇပေ ၶၢၼ်ႉ ပေ ဢိူၼ်။ ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။- 12ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း သူ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ လႆႈ တႃႉ။ သူးတွင်း ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈမိူဝ်ႈ ယူႇ တႃႉ။- 13ၽေးၸွၼ်း ပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ၊ၼင်ႇ ၵၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုတ်ႈ ဢၼ် လုတ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ မေႃ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ လဵင်ႉလူ ၶႅၵ်ႇ တႃႉ။- 14တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး သူ ၼၼ်ႉ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ ၶဝ် တႃႉ။ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိၼ်ႇလႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တႃႉ။- 15ၸွၼ်ၸူမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ ႁွင်ႉႁႆႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွင်ႉႁႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 16ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တႃႉ။ ယႃႇပေ ထၢင်ႇယႂ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁပ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယႃႇပေ ထၢင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ။ 17ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁဵတ်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ တီႈ သူ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ။ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း မဵဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 18ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ သူ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိုင်၊ယူႇ ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တႃႉ။- 19ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ပိူၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ်တၢမ်ႇ ၶဝ် တႃႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ၸမ်ႉ၊ 'လွင်ႈ ဢၼ် ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵၢၼ် ၵဝ် ၵူၺ်း။ ၵဝ် တၵ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 20ယင်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ဢမ်ႇၵႃး၊ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ရၢၼ်ႇသူႇ မႂ်း တွင်ႉမႆႈ ၸိုင်၊လဵင်ႉလူ မၼ်း တႃႉ။ ပေႃး မၼ်း တွင်ႉမႆႈ ၼမ်ႉ ၸိုင်၊ပၼ် ၼမ်ႉ ၵိၼ် တီႈ မၼ်း တႃႉ။ ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မိူၼ်ၼင်ႇ မႂ်း ၵွင် ထၢၼ်ႇၽႆး လႅင် ယူႇ ၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 21ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ပႄႉၼႅင်ႇ သူ။ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ပႄႉၼႅင်ႇ ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\