Romans 14

1ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယႃႇပေ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် တင်း မၼ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထၢင်ႇ ထိူမ် ၼၼ်ႉ။- 2ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶဝ် လီ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၸမ်ႉ၊ၵိၼ် ၽၵ်း ယိူဝ်ႈ ၽၵ်း ၶဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 3ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၽၵ်း ယိူဝ်ႈ ၽၵ်း ၶဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မႂ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ် လႄႈ ၵႂႃႇ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တၵ်း ၸႅတ်ႈ တူၺ်း တႅပ်းတတ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း လီ၊ဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်း တၵ်း လႆႈ လီ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လီ လႆႈ ဢေႃႈ။ 5ၵူၼ်း မၢင် ၵေႃႉ ၸၢင်ႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ လီ သေ ဝၼ်း တၢင်ႇ ဝၼ်း သေၵေႃႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈ ၵူႈဝၼ်း မျၢတ်ႈ လီ မိူၼ် ၵၼ် မူတ်း ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ တႅပ်းတတ်းၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း တႃႉ။- 6ၵေႃႉ ဢၼ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဝၼ်း ၼႆႉ မျၢတ်ႈ လီ ၼၼ်ႉ မၼ်း ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ မၼ်း ၵမ်သိၼ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်း ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ၵိၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ တၢင်းၵိၼ် မၼ်း ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ၸင်ႇ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႄႈ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် မၢင် မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်း ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ဝႄႈ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 7ၼႂ်း ႁဝ်း ၼႆႉ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း လႄႈ၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ တၢႆ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 8ပေႃး ႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၸိုင်၊ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပေႃး ႁဝ်း တၢႆ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ တၢႆ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်း တၢႆ သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ တၢႆ သေလႄႈ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မႂ်း ႁဵတ်းသင် လႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း။ မႂ်း သမ်ႉ ႁဵတ်းသင် လႄႈ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း။ ႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တၵ်း ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တၵ်း ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ်၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တၵ်း လႆႈ ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် တႅပ်းတတ်း ဝႃႈ ႁဝ်း တေ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း ဢၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းၽိတ်း တႃႉ ႁဝ်း။- 14ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵဝ် လႆႈ သွၼ် ဢဝ် တီႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ႁု သေႇၶျႃႇ လီ ငၢမ်း ဝႃႈ မၼ်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵိၼ် သေ မဵဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၵူၺ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ တၢင်းၵိၼ် မၢင် မဵဝ်း ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၸိုင်၊တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ မၼ်း ဢေႃႈ။- 15ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၸဵပ်းၸႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵိၼ် မႂ်း ၸိုင်၊မႂ်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး မႅတ်ႈတႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် မႂ်း ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ယႃႉ ၵဝ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ပၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ။- 16ယႃႇပေ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ သႄႉသွမ်း မဵဝ်း ဢၼ် လီ ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တႄႇ ယူႇ ၼိူဝ် ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း တႄႇ ယူႇ ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊လွင်ႈ တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ပွင်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်း လႆႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢေႃႈ။ 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ႁႃ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပွင် ဢၵျူဝ်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၼင်ႇ ၵၼ် ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵၼ် ယူႇ တႃႇသေႇ တႃႉ ႁဝ်း။- 20ၵွပ်ႈ တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ လု ၵႂႃႇ။ တၢင်းၵိၼ် ၵူႈမဵဝ်း လီ ၵိၼ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ႁဝ်း ၵိၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တူၵ်း လူမ်ႉ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၽိတ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸႃႉၸဵမ် တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် လဝ်ႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်ႇ မဵဝ်း ဢၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ တူၵ်း ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။- 22ၸွင်ႇ မႂ်း ၵိၼ် လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ႁႂ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ မီး ႁင်း ၵူၺ်း မႂ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး သွင်ၸႂ် သွင် ၶေႃး ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 23ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ယင်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၵိၼ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မဵဝ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၸွမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုင်၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\