Romans 16

1ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၼွင်ႉယိင်း ႁဝ်း ၽိပေႇ၊ဢၼ် ပွင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵိၼ်ႇၶျေႇ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ဢေႃႈ။- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပေႃး မၼ်း လူဝ်ႇ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸိုင်၊ၸွႆႈထႅမ် မၼ်း တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢိၵ်ႇ ပႃး တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 3တူင်ႉတၵ်ႉ ပရီႇသီးလႃႇ၊တင်း ၽူဝ် မၼ်း ဢႃႇၵုလႃႉ၊ဢၼ် လႆႈ ႁူမ်ႈ ပွင်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4ၶဝ် ႁတ်း ၶၢမ်ႇ ၽေး တၢင်းတၢႆ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၸႃႉၸဵမ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 5တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ၸွမ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸုတုမ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ဢေႇပေႇၼိတ်ႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 6တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ၼၢင်း မႃႇရိ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶတ်းၸႂ် ပွင်ႁဵတ်း ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 7တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ဢၼ်ႇတြႃးၼိတ်ႉ၊တင်း ယုၼိ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵဝ် လႄႈ လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သဵင် လႄႈ ပဵၼ် ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ၊မႃး ဢွၼ်တၢင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 8တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ဢမ်ႇပလိ၊ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 9တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ဢုရၽၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ႁူမ်ႈ ၵၼ် ပွင်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လူၺ်ႈ ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း သႃႇတႃႇၶု၊ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 10တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ဢပေႇလေႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သၢၵ်ႈသေႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ဢႃႇရိတ်ႉတေႃႇပုလု၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 11တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ႁေႇရူဝ်းတရၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၼႃႇၵိသု၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 12တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး တရုၽေႇၼိ၊တင်း တရုၽူဝ်းသႃႉ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶတ်းၸႂ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ပေႇရုသိ၊ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် လီ ႁၵ်ႉ ၼႃႇ မႄႈယိင်း တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶတ်းၸႂ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼမ် တႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ရုၽု၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၵႃႈၼႂ်း ၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈ မၼ်း ဢၼ် မၢတ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 14တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး ၸႃႉၸဵမ် ဢႃႇသိၼ်ႇၵရိတ်ႉတု၊ၽလေႇၵုၼ်ႇ၊ႁေရမိတ်ႉ၊ပတ်ႉတြေႃးပႃႉ၊ႁေႇရမတ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 15တူင်ႉတၵ်ႉ ပႃး တင်း ၽိလေႃးၵုတ်ႉ၊ယုလိ၊ၼေႇရု၊တင်း ၼွင်ႉယိင်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢေႃးလုမ်ႇပႃႉ၊တင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 16ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ၼူမ် ၵၼ် ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တင်းလၢႆ တူင်ႉတၵ်ႉ ထၢမ်ႁႃ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ 17ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ဝႆႉ သတိ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၽႄ ၵိူင်း ၶႂၢႆး ၵိူင်း ၵၼ်၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈ လုလႅဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢင်ႈ သင်ႇ သွၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ဝႃႈၼႆ ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း သူ ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွင် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တွင်ႉ ၶဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း လီ ၵႂၢမ်း ဝၢၼ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶျေႃးဝွၼ်း သေလႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ် သိုဝ်ႈ ၸႂ် ယူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ပိူၼ်ႈ တင်းလၢႆ လႆႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လႄႈ သိုဝ်ႈယူဝ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၸဵဝ်း ၶိုတ်ႈ ႁူဝ် ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊တႂ်ႈ တိၼ် သူ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 21တိမေႃးသေႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ထၢမ်ႁႃ သူ ဢေႃႈ။ လုၵိ၊ယႃႇသုၼ်ႇ၊တင်း သေႃးသိပတႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵဝ် ၵေႃႈ ထၢမ်ႁႃ သူ ဢေႃႈ။ 22ၵဝ်ၶႃႈ တေႇရတိ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၸရေး တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ ထၢမ်ႁႃ သူ ၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵဝ် ၵႃႇယု၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸုတုမ် ၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထၢမ်ႁႃ သူ ဢေႃႈ။ ဢေးရတ်ႉတု၊ၽူႈ ထိင်း ငိုၼ်း ဝဵင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉ ႁဝ်း ၵွႃႇၸု၊ၵေႃႈ ထၢမ်ႁႃ သူ ဢေႃႈ။- 24[ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။] 25ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ ႁဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် ၽုၺ်ႇၼႄ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵၢပ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ႁု လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် သူႇလဵဝ် ၽြႃး၊ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ မီး မုၼ်ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\