Romans 3

1ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တွၼ်း လိူဝ် သေၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် လႄႈ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။- 2ၸႂ်ႈ တႄႉ မီး ဢၵျူဝ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် တွၼ်း လိူဝ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယုမ်ႇယမ် ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပေႃး ဝႃႈ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုင်၊တေ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် မႃး။ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ တေ ယႃႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ႁိုဝ်း။- 4ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် သေၵေႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း တေ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ႁၼ် ဝႃႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ပႄႉၼႅင်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊သင် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၸွင်ႇ ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇတြႃး မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ (ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸွမ်း သၽေႃး ၵူၼ်း ဢေႃႈ။)- 6ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ပေႃး ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇတြႃး ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵူၼ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ 7ပေႃး ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်သရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵဝ် ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မီး ဢပျတ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 8ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ဢမ်ႇ ဝႃႈ၊ "ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈ မီး ဢၵျူဝ်း ဢၼ် လီ တႃႉ ႁဝ်း" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သႄႉသွမ်း ဝႃႈ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ထိူၵ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 9ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင် တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ႁဝ်း ၼႆႉ မျၢတ်ႈ လီ တွၼ်း လိူဝ် သေၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ဢိတ်း။ ၵဝ် လႆႈ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တူၵ်း ယူႇ ၼႂ်း ဢႃႇၼႃႇ ဢပျတ်ႈ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ယဝ်ႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 10မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢမ်ႇ မီး။ တိုၼ်း ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ 11ၵူၼ်း ဢၼ် ႁု ဢမ်ႇ မီး။ ၵူၼ်း ဢၼ် ႁႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး။ 12ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဝၢႆႇၼႃႈ ပႅတ်ႈ သေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ လွင်ႈ ၵူၺ်းၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း တၢင်းလီ ဢမ်ႇ မီး။ သေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇ မီး။ 13ၵူင်ၶေႃး ၶဝ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢၼ် ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ ၶဝ် ဢဝ် လိၼ်ႉ ၶဝ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵွင်ႉ ငူး မီး ဝႆႉ ယူႇ ၼႂ်း သီႇသူပ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ 14သူပ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၵႂၢမ်း ၵိၼ်ႇလႃႇ၊ဢၼ် ၶူမ် ၶၼ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15တိၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ၶၼ် ၽႂ်း ၼႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ။ 16ၶဝ် ၵႂႃႇ တီႈ လႂ် ၵေႃႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၶၢၼ်ၸႂ် လႄႈ လုလႅဝ် ဢေႃႈ။ 17ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၼိမ်ၸႂ် ၶျၢမ်းသႃႇ လႄႈ။ 18ၶဝ် ဢမ်ႇ သွၼ် ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ဝႃႈ မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵေႃႈ မၼ်း သင်ႇ သွၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ၶွပ်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢိုတ်း ပႅတ်ႈ သူပ်း ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၶူင်းၵၢင် တင်း လူင် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼႂ်း သၢႆတႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ဢၼ် ၸိၼႄ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 21မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼႄး လၢႆး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ဢမ်ႇ သႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ သေ ဢိတ်း။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၼႆႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 22ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၼင်ႇ ၼႆ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢမ်ႇ ဝႃႈ မၼ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ၵူၼ်း တင်း သဵင် တင်း လူင် မီး ဢပျတ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵႂႃႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈ ဢဝ် ၶၼ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ထုတ်ႇ ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထွၵ်ႇ လိူတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ၽႄႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ဢမ်ႇ မၢႆ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ဝႆႉ။- 26ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူႈ ၵေႃႉ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း မီး တီႈ တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈသင်။ မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင် ဢမ်ႇ မီး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ မၼ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 28ႁဝ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29သမ်ႉ ထႅင်ႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵူၺ်း ႁိုဝ်း။ ၸွင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၽြႃး ပႃး ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ႁိုဝ်း။ ၸႂ်ႈ တႄႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး ပႃး တင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢေႃႈ။- 30ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 31ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း တေ ပႄႇပႅတ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ဢဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵမ်ႉထွၵ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\