Romans 5

1ၵမ်း ၼႆႉ၊ၵွပ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ် ယူႇ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ႁဝ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေလႄႈ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် ႁဝ်း တႄႇ ဝႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း လႆႈ သိူဝ်း ၸူမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸၢမ်ႇၸႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း သိူဝ်း ၸူမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း တုၵ်ႉၶႃႉ ၺႃး ၽေး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ သွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း မေႃ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း ဢေႃႈ။- 4တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ႁဝ်း လႄႈ၊တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ပွင် သၢင်ႈ တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢေႃႈ။- 5တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် သု ၵျေးၸူး တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ သွၼ်းလေႃႇ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ် ၸႂ် ႁဝ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း တိုၵ်ႉ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိင်ႇ မၼ်း ၵေႃႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၽြႃး တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7တၢင်း ဢၼ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တၵ်း ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ၵူၼ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶႆႈၸႂ် ယၢပ်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁတ်း ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ၵူၼ်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈၶႄး တၵ်း မီး ယူႇ ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ထၼ်ႇ လႂ် ၼၼ်ႉ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ႁဝ်း ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း တိုၵ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထွၵ်ႇ လိူတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ႁဝ်း ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ ပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁဝ်း ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11လိူဝ် သေ ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁဝ်း လႆႈ သိူဝ်း ၸူမ်း ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ဢပျတ်ႈ တြႃး ၶဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ တြႃး တၢင်းတၢႆ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ဢပျတ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မီး ဢပျတ်ႈ လႄႈ တြႃး တၢင်းတၢႆ လႆႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 13ဢပျတ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ မီး ဝႆႉ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ပၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မၢတ်ႈမၢႆ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ။- 14ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၸႃႉၸဵမ် ၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢႃႇတမ်ႇ၊တေႃႇထိုင် ၸူဝ်ႈပၢၼ် သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ တြႃး တၢင်းတၢႆ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ယူႇ ၼိူဝ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇ ၽိတ်းပိူင်ႈ မဵဝ်း ဢၼ် ဢႃႇတမ်ႇ၊လိူဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တြႃး တၢင်းတၢႆ ယင်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢေႃႈ။ ဢႃႇတမ်ႇ၊ၼႆႉ ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၸိၼႄ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈ ဢဝ် ၶၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢႃႇတမ်ႇ၊ၵွပ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈ ၵျေးၸူး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈ ဢဝ် ၶၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပျတ်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ လႄႈ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ လႄႈ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်း မီး ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 17လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ပေႃး ဝႃႈ ၵွပ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ တြႃး တၢင်းတၢႆ လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵွပ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႇ ပိူင်ႇ လႄႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ဢသၢၵ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႄႈ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၶျၢမ်းသႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 19ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ပၼ် မႃး ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼမ် မႃး ၵိုၼ်း မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ တူဝ်း ၼမ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ၼႃႇ သေ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ဢပျတ်ႈ တြႃး လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵျေးၸူး တြႃး တၵ်း လႆႈ ဢဝ် တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\