Romans 6

1ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ႁိုဝ်။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ တၵ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ႁဵတ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။- 2မၼ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႃးလႃး။ ပေႃး ႁဝ်း ပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ် တၢႆ သေ ဢပျတ်ႈ တြႃး ယဝ်ႉ၊တေ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ လိပ်း ယူႇ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ထႅင်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၶၢမ်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ သူ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။- 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ တၢႆ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ လႆႈ ၽင် ဝႆႉ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ မႃး ပႆ ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် မီး ဢသၢၵ်ႈ မႂ်ႇ မႂ်ႇ ဢေႃႈ။ 5ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ႁဝ်း လႆႈ ၽင် ဝႆႉ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵဝ်ႇ ႁဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ယႃႉ လု ယႃႉလႅဝ် ပႅတ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢပျတ်ႈ တြႃး ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ လႆႈ လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢပျတ်ႈ တြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ပေႃး ႁဝ်း တၢႆ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ႁဝ်း ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၵေႃႈ တၵ်း တေ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႂ်ႇ လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႂ်ႇ လႄႈ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တၢႆ ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊တြႃး တၢင်းတၢႆ ဢမ်ႇ လႆႈ မီး ဢႃႇၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 10တၢင်းတၢႆ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် တၢႆ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢေႃႈ။ တၢႆ ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိပ်း ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် လိပ်း ယူႇ မႂ်ႇ မႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် သူ ၵေႃႈ လူဝ်ႇ မၢတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢႆ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢပျတ်ႈ တြႃး ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း လိပ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႂ်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ဢပျတ်ႈ တြႃး လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ။ ယႃႇပေ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ သူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ။- 13ယႃႇပေ ဢဝ် ဢၢင်ႇၵႃႇ တူဝ် သူ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ။ ဢဝ် တူဝ် သူ ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႂ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ဢၢင်ႇၵႃႇ တူဝ် သူ လႆႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ တႃႉ။- 14ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊မီး ယူႇ တႂ်ႈ ၵျေးၸူး တြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မီး တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢပျတ်ႈ တြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ႁိုဝ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ယူႇ တႂ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊ယူႇ တႂ်ႈ ၵျေးၸူး တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း တၵ်း တေ ႁဵတ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ယူႇ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။- 16ပေႃး သူ ဢၢပ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ဢၼ် ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း တီႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸိုင်၊သူ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ ပေႃး ပဵၼ် ၶႃႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ၸိုင်၊တေ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ လႄႈ ပေႃး ပဵၼ် ၶႃႈ ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 17ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ ယၢမ်ႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး သေၵေႃႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် သူ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 18ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ၶႂၢင်း ပၼ် ဢပျတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၺၢၼ်ႇ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ သူ ၵႄႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ငၢႆႈ ငၢႆႈ လၢတ်ႈ ၸွမ်း သၽေႃး ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ယၢမ်ႈ ဢဝ် ဢၢင်ႇၵႃႇ တူဝ် သူ ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵႃႈတီႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ထိုင် ပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ သူ ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵႃႈတီႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တႃႉ။ 20ၼႂ်း ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၶႃႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် သူ လီဢၢႆ ပိူၼ်ႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ သူ လႆႈ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ တီႈသုတ်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။- 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ တီႈသုတ်း မၼ်း လႆႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 23လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၶၼ် ဢပျတ်ႈ ပဵၼ် တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈ ဢဝ် ၶၼ် ပၼ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\