Romans 7

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁု ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် တေ လၢတ်ႈ ၼႆႉ သူ တေ ႁု တီႈ ပွင်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ႁဝ်း လႆႈ ယူႇ တႂ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တေႃႇၸူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ ၼႆႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 2ဢုပမႃႇ မၼ်း မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး ၽူဝ် ၼၼ်ႉ တေႃႇၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၽူဝ် မၼ်း ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ မၼ်း လႆႈ ႁူမ်ႈ ပွင်း ၽူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး ၽူဝ် မၼ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း လွတ်ႈ သေ တြႃး ဢၼ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ မၼ်း တင်း ၽူဝ် မၼ်း ယဝ်ႉ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၽူဝ် မၼ်း ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ပေႃး မၼ်း ၵႂႃႇ ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် တင်း ၵူၼ်းၸၢႆး တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိုင်၊မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် လဵၼ်ႈ ၽူဝ်ၼွႆႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၽူဝ် မၼ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢၼ် လွတ်ႈ လႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ႁဵတ်း မေး ၵူၼ်းၸၢႆး တၢင်ႇၵေႃႉ သေၵေႃႈ ၽႂ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ မၼ်း လဵၼ်ႈ ၽူဝ်ၼွႆႉ ယဝ်ႉ။- 4မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ သူ ၵေႃႈ တၢႆ သေ ၵႃႈတီႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် မေး တၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ် ဝႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပွင်ႁဵတ်း ပွင် သၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယူႇ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ မႆႈႁွၼ်ႉ ၵိုၼ်း မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ပွင်ၵၢၼ် ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ပွင်ႁဵတ်း ပွင် သၢင်ႈ မဵဝ်း ဢၼ် ဢွၼ် ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း လႆႈ လွတ်ႈ သေ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း တၢႆ သေ ၵႃႈတီႈ တြႃး ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းၵႅၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ႁဝ်း လူဝ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တြႃး မႂ်ႇ ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ႁိုဝ်။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တိုၼ်း ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ ၸွင်ႇ ႁဝ်း တေ ဝႃႈ လႆႈ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇ ဝႃႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵူၺ်း ၸင်ႇ ၵဝ် လႆႈ ႁု သၽေႃး ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢမ်ႇ ဝႃႈ "ယႃႇပေ မီး ၸႂ် လေႃး ၽႃႉ" ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁု ၸႂ်သၽေႃး လေႃးၽႃႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ။- 8ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် ပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်း ၵဝ်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၸႂ်ၸပ်း ၶႂ်ႈလႆႈ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ မဵဝ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ဢမ်ႇ မီး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢမ်ႇ မီး ဢႃႇၼႃႇ ၶႂ်ႈ မိူၼ် ၵူၼ်းတၢႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ် ၸိုင်၊ဢပျတ်ႈ တြႃး တိုၼ်ႇ မႃး လႄႈ ၵဝ် လႆႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 10ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တြႃး တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။- 11ဢပျတ်ႈ တြႃး လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ တႃႇ တေ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵဝ် သမ်ႉ ဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၵဝ် တၢႆ ဢေႃႈ။ 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တိုၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ၵူႈ ၶေႃႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ မျၢတ်ႈ လီ ဢေႃႈ။- 13ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸွင်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ဢဝ် ၵဝ် တၢႆ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇ ဝႃႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ဢပျတ်ႈ တြႃး ၸင်ႇ ဢဝ် တင်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ သေ ပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်း ၵဝ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် တၢႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သၽေႃး ဢပျတ်ႈ တြႃး တၵ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼႄပျႃး လွင်ႈ မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပဵၼ် ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၽၢႆႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၶၢႆ ပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု တီႈ ပွင်ႇလွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ၊ၵူၺ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ၵဝ် ၸင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၼႄပျႃး သၽေႃး ဢၼ် ၽွမ်ႉၸႂ် ဝႃႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢမ်ႇ မီး ၼႂ်း တူဝ် ၵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ် ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် လီ သေၵေႃႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လႆႈ။- 19ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ပေႃး ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင် မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢေႃႈ။ 21ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵဝ် ႁၼ် ဝႃႈ မီး တြႃး ထႅင်ႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃး ၸမ် ၵဝ် လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ယိပ်း ဢဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 22ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႂ် ၵဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် မူၼ်ႈပျေႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 23ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၼႂ်း တူဝ် ဢၢင်ႇၵႃႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႇၼႃႇ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ မႃး တိုၵ်းတေႃး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉ တိဢဝ် ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ တူၵ်းၵႅၼ်း ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ပွင်ၵၢၼ် ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ဢၢင်ႇၵႃႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵဝ် ၼႆႉ ၵိၼ်းၸႂ် တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ၵဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ်တၢႆ ၼႆႉ တီႈၶႃႈ။- 25ၵဝ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ဢၼ် ၵဝ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တူဝ် ၵဝ် ဢဝ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\