Romans 9

1ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႅတ်ႉ ဢမ်ႇ လႅၼ် ဢေႃႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵဝ် ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် မႆႈၸႂ် ၶူမ်ၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၵဝ် ငိၼ်း ၶီ ဢမ်ႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ဝၢႆး ပုၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵဝ်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢေႃႈ။- 3ပေႃး တေ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ၶဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် သမ်ႉ ပေႃး ၶႂ်ႈ ယွၼ်း ၽၢတ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ၵဝ် တႅၼ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တင်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ် သိုပ်ႇ လူင်း မႃး ၵႃႈတီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁေႇပြႄး၊ၶဝ် သေလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ မီး ၼၼ်ႉ တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း၊ပေႃႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 6ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် မႃး ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၵူႈ ၵေႃႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 7ၼႄး လဵဝ် ၵၼ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လုၵ်ႈလၢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႄႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း မၢတ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၵူၺ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊- 8ၶႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ၊လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇ မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 9ၵႂၢမ်း ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶွပ်ႈ ၶိုၼ်း ၶိင်ႇ ၼႆႉ ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ၊မေး မႂ်း ၸႃႇရႃႇ၊တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ရေႇပႅၵ်ႉၵႃႉ၊မီး လုၵ်ႈၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူမ်ႈ ပေႃႈ ၵၼ် ဢၼ် ပဵၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ လုၵ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ရေႇပႅၵ်ႉၵႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး လူင် တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ သွင် ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵိူတ်ႇ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မေႃ ႁဵတ်း လီ ႁဵတ်း ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ တႄႇ ၼိူဝ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် လႆႈ ႁၵ်ႉ ယႃႇၵုပ်ႈ၊လႄႈ လႆႈ ၸင်း ဢေးသေႃး၊ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ" တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ ဝႃႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ဢဵတ်းလူ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈ ဢဵတ်းလူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်း ဢၢင်ႈ ဢၢၼ်း ၵူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 17ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽႃႇရေႃး၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ဢၼ် ၵဝ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ မႂ်း ဝႆႉ ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢဝ် မႂ်း ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း ၵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် လႆႈ ႁူင်ႁၢင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸႂ် တိုမ် ၸႂ် တၼ် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸႂ် တိုမ် ၸႂ် တၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19သူ သမ်ႉ တၵ်း ထၢမ် ၵဝ် ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႃ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း။ ၽူႈလႂ် တၵ်း တေ ၶတ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ်႟။ သူ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် လႄႈ ႁတ်း တွပ်ႇထဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ မေႃႈလိၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ထၢမ် ၸဝ်ႈ မေႃႈ ဢၼ် ပၼ်ႈ ႁဵတ်း မၼ်း ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈသင် လႄႈ သူ ႁဵတ်း ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၵဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ မေႃႈ ၼၼ်ႉ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး တႃႇ တေ ဢဝ် လိၼ်ၼဵဝ် ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း မီး ဢလူဝ်ႇ လႄႈ လိၼ်ၼဵဝ် ၵွၼ်ႈ လဵဝ် ၵူၺ်း မၼ်း ပိူင်ႇ ႁဵတ်း မေႃႈ လီ မေႃႈ ၺၢမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 22ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶႂ်ႈ မိူၼ် ၸဝ်ႈ မေႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ၼႄပျႃး တၢမ်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး သေၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ဝႆႉၸႂ် ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ မေႃႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽွမ်ႉ ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း ယႃႉလႅဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ၼႄး လဵဝ် ၵၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ၼႄပျႃး မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ မေႃႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၸင်ႇ၊မေႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ပႃး ၸဵမ် ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် မေႃႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ၊- 25မိူၼ်ၼင်ႇ သြႃႇ ႁူဝ်းသေႇ၊ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ ၵဝ် တၵ်း ႁွင်ႉ ၶဝ် ဝႃႈ ၵူၼ်း ၵဝ် ဝႃႈၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ႁွင်ႉဝႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ႟ ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၵႃႈတီႈ ဢၼ် လႆႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၶဝ် ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵဝ် ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ တီႈ ၼၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁွင်ႉ ၶဝ် ဝႃႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ႁေႃး ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ သြႃႇ ဢိသႃႇယႃႉ၊ၵေႃႈ ႁွင်ႉ သေႃႇ လွင်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ထၼ်ႇ မဵတ်ႉ ႁိၼ် မဵတ်ႉသၢႆး ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ သေၵေႃႈ ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်း တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 28လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၸွမ်း တြႃး သိုဝ်ႈတေႃႇ တႅပ်းတတ်း ႁႂ်ႈ ၸဵဝ်း ယဝ်ႉ ၸဵဝ်း တူဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁေႃး ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 29မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သြႃႇ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃး ဝႆႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ဝႃႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ႁဝ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း သေႃးတုမ်ႇ၊လႄႈ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၼင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵေႃးမေႃးရႃႉ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁေႃး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 30ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶတ်းၸႂ် ၵျၢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 31ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 32ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ ပႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ၶဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၵႃႈတီႈ "မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၶီႈလိုတ်း" ၼၼ်ႉ၊- 33ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၸိဢုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ဝၢင်း မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၶီႈလိုတ်း ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၶီႈလိုတ်း လူမ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ပိူၼ်ႈ၊' " ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\