Titus 2

1မႂ်း ၸမ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ပေႃႈ ထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၶဝ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ၊မီး ဢဵင်ႇ သရေႇ သေ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး ၸႂ် ဢၼ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၼႂ်း ၸႃႉၸဵမ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊တၢင်း ႁၵ်ႉပႅင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တႃႉ။- 3မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ မႄႈ ထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ထုၵ်ႇလီ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ပိူၼ်ႈ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၸပ်း လဝ်ႈ ၸပ်း ယႃႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မေႃ သင်ႇ သွၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မေႃ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ မႄႈႁိူၼ်း ၼုမ်ႇ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၽူဝ် ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ် သေလႄႈ၊- 5ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ပဵၼ် မႄႈႁိူၼ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ထိင်း လုမ်းလႃး၊ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်ၽူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ငဝ်ႈႁိူၼ်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သႄႉသွမ်း တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 6ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။- 7တူဝ် မႂ်း ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ တႃႉ။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သင်ႇ သွၼ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸႂ် မႂ်း သိုဝ်ႈလီ ယူဝ်း လီ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း မႂ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႉ။- 8ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တေ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၸိၼႄး တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သၢၼ် ၶတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢၼ် မၼ်း သႄႉသွမ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း မႂ်း မီး ၼမ်ႉၼၵ်း တႃႉ။ 9တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၶဝ် သေ၊ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶဝ် ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႉ။ ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၶိုၼ်း ထဵင် ၸဝ်ႈ ၶဝ် လႄႈ၊- 10ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ လၵ်ႉ ဢဝ် လွမ် ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ႁုႁၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း သင်ႇ သွၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢၵျူဝ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်း လူဝ်ႇ ၼႄပျႃး သဵတ်ႈၸႃႇ ၶဝ် ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ၼႄပျႃး ၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 12ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပိူင်ႈ ၽြႃး ပိူင်ႈ တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း ၸၢတ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ မေႃ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ပႂ်ႉ ဢဵင်ႇ သရေႇ လႄႈ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ယူႇ၊- 13ၼႂ်း ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း ပႂ်ႉထႃႈ ဝၼ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ယူႇ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ်သရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ပေႃႇမႃး ထၢင်ႇသႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14မၼ်းၸဝ်ႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း တုၸရိူၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၸႂ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်း သေလႄႈ မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃႉ။ ဢဝ် တင်း ဢႃႇၼႃႇ ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ သေ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း သုင်းမႃႉ ပၼ် သတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇ သၢင်း ၵိၼ် မႂ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\