Titus 3

1ပၼ် သတိ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၶုၼ် မိူင်း ၶဝ် တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၶုၼ် လႄႈ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈ လီ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ပၼ် ၶုၼ် တႃႉ။- 2သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ သႄႉသွမ်း ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊ဢမ်ႇ ၽိတ်း ဢမ်ႇ ထဵင် ပိူၼ်ႈ လႄႈ ဝႆႉၸႂ် ယၢဝ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ လူၺ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မိုတ်ႈၵိုဝ်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၵေႃႈ ယၢမ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၶႆႈၸႂ်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်း ၼၼ်ႉ မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ယၢမ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ၊မူၼ်ႈပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ မဵဝ်း မႃး ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ယၢမ်ႈ လႆႈ ႁဵတ်း ႁၢႆႉ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ သေ ၶွႆ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ ၸင်း ႁဝ်း၊ႁဝ်း ၵေႃႈ ၸင်း ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ၊- 5မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ၊မၼ်း ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ဢဵတ်းလူ ႁဝ်း လႄႈ ၵႄႇသႄႇ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶိုၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႂ်ႇ မႂ်ႇ သေ၊မီး ဢသၢၵ်ႈ မႂ်ႇ ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊- 6ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ႁဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႈလိတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း သေ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး တၢင်း မုင်ႈမွင်း ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း ၶတ်းၸႂ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဝႆႉ သတိ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် လီ ၵၢၼ် ငၢမ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈ လီ သေ ဢမ်ႇၵႃး၊မၼ်း ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပၼ် ဢၵျူဝ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 9ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ်၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ သင်၊လွင်ႈ ၸရၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပူႇ ပေႃႈ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵၼ် ထဵင် ၵၼ်၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ သင် ဢေႃႈ။- 10ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၽႄ ၵိူင်း ၶႂၢႆး ၵိူင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပၼ် သတိ မၼ်း သွင် ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ မၼ်း တႃႉ။- 11ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ယႃႉ ၵူၼ်း ၵဝ်း ဢၼ် ႁု တၢင်းၽိတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ သေၵေႃႈ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ဢႃႇတေႇမႃႉ၊ဢမ်ႇၼၼ် တုၶႅၵ်ႉ၊ၵႂႃႇၸူး မႂ်း ၸိုင်၊ၶတ်းၸႂ် မႃး ႁႃ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼိၵေႃးပလိ၊ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ၵဝ် ယင်း တၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၶိင်ႇၵတ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 13ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ် သြႃႇ ဢုပတေႇ ၸေႇၼႃႉ၊တင်း သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ၸဵဝ်း လႆႈ ဢွၵ်ႇ တႃ ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶၢတ်ႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 14ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၵူႈ ၵေႃႉ သွၼ် ဢဝ် ဢၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း လွင်ႈ လီ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုတ်ႈ ဢၼ် လုတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ယူႇ မဝ် ၵိၼ် မၢင် သေၵမ်း။ 15ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တၵ်ႉၼၢႆ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ တၵ်ႉၼၢႆ ပၼ် ၶၢဝ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\