1 GYƆƆŊ 1

1Nal hʋ aa we doŋ a lɩɩ dʋnɩya piilii tɩyaŋ buloŋ, ʋ wɩya rɛ ŋ sabɩ kɩ tɩya ma nyɛ. Á nɩɩ ʋ wɩbasɩɩ rɛ, a na ʋ mɛ. Á naa ʋ rɛ abee á sɩya, a dige ʋ mɛ abee á nosi. Ʋ rɛ yaa Yesu Krisita, Wɩbii hʋ aa tɩya mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii. 2Wɩɩsɩ kpaa nal no aa tɩya mɩɩbol hʋ aa lɩɩ ʋ tɩɩ lee rɛ a daga ma, á na ʋ. Lagɩlagɩ no, ʋ wɩya rɛ á kɩ di daŋsɩya, a heeli basɩ kɩ tɩya ma anɩɩ ʋ rɛ aa tɩya mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Ʋ gyɩ we á Kuwo Wɩɩsɩ lee rɛ, ka ʋ ko kpa ʋ daga ma. 3Nal hʋ á tɩɩ aa naa abee á sɩya, aŋ nɩɩ ʋ wɩbasɩɩ mɛ abee á dɩgɩna, ʋ wɩya rɛ á basɩ kɩ tɩya ma. Á basɩ kɩ tɩya ma rɛ, dɩ ma mɛ wuwo ko pɛ á nala hʋ bee Wɩɩsɩ abee ʋ biye Yesu Krisita aa yaa kɩdɩgɩ tɩyaŋ. 4Á aa kyɛ dɩ á teŋfɩyɛlʋʋ no ko yaa teŋfɩyɛl-piliŋ nɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. 5Duwoso hʋ Wɩɩsɩ biye hʋ tɩɩ aa kpaa tɩya ma, á mɛ heeli basɩ kɩ tɩya ma, ʋ rɛ nyɛ: Wɩɩsɩ yaa kyaanʋʋ rɛ, bilhuu mʋhʋ buloŋ tuwo ʋ tɩyaŋ. 6Ɛɛwɩya, dɩ ámaa rɛ yaŋ baa á bee Wɩɩsɩ yaa kɩdɩgɩ rɛ, aŋka á ha we bilhuu tɩyaŋ, ɛɛ daga anɩɩ á yaa wɩnyɩyɛla rɛ, aŋ bee tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa mɛ. 7Amɛ dɩ ámaa rɛ we kyaanʋʋ tɩyaŋ, anɩɩ Wɩɩsɩ mɛ aa we kyaanʋʋ tɩyaŋ gɛɛ, ɛɛ daga anɩɩ á bee á dɔŋtɩŋsɩ yaa kɩdɩgɩ rɛ, ka Wɩɩsɩ biye Yesu Krisita kyal leŋ á yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma. 8Dɩ ámaa rɛ ko baa á bɩ kaŋ wɩbɔŋ, á tɩɩ rɛ á kɩ mʋrɩ, ka Wɩɩsɩ wɩtɩɩ hʋ mɛ tuwo á tɩsɩ tɩyaŋ. 9Amɛ dɩ ámaa rɛ laa di anɩɩ á yaa wɩbɔŋyaala rɛ, a kɩ lusi á wɩbɔmɔ Wɩɩsɩ lee, ʋ sɩ kpa á wɩbɔmɔ buloŋ kyɛ ma, aŋ sasɩ á wɩbɔmɔ buloŋ ta á tɩsɩ tɩyaŋ, ka dɩ á yaa nɩtɩɩma, beewɩya ʋ yaa nal aa kaŋ wɩtɩɩ rɛ, a kɩ yaa wɩya ba bʋʋsɩŋ mɛ. 10Dɩ ámaa rɛ ko baa á bɩ yaa wɩbɔŋ buloŋ, ɛɛ kɛ, á kaŋ Wɩɩsɩ yɩrɩ wɩnyɩyɛl lɛ gɛɛ. Nyɛ mɛ yaŋ daga anɩɩ wɩya hʋ ʋ aa basɩ tɩya ma mɛ tuwo á hakɩllɩ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\