2 KORIŊTI TƖMMA 13

1Ŋ bʋto rɛ nyɛ ŋ aa ko dɩ ŋ na ma. Ma liisi wɩɩ hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ a baa "Dɩ nal kɩdɩgɩ buloŋ bee ʋ dɔŋtɩɩna rɛ kaŋ wɩɩ dɩ ma kɩ kyɛ dɩ ma di wɩɩ hʋ sarɩya, ʋ maga dɩ ma kyɛ daŋsɩya tɩmma balɩya koo boto rɛ." 2Ŋ gyɩ aa ko ma lee lɩya tɩɩna hʋ tɩyaŋ, ŋ gyɩ kʋrɩsɩ nala hʋ aa yaa wɩbɔmɔ abee ma nɩkaalɩya hʋ buloŋ dɩgɩna rɛ. Nyɛ kɛ ŋ tuwo ma lee, amɛ ŋ bɩl sɩ kʋrɩsɩ ma dɩgɩna anɩɩ dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ bɩ sɩ leŋ nal kɩdɩgɩ buloŋ aa yaa wɩbɔŋ ta. 3Wɩɩ hʋ ma aa kyɛ dɩ ma na a gyɩma anɩɩ Krisita tɩŋa ŋ tɩyaŋ nɛ a kɩ basɩ wɩya, ma sɩ na ʋ. Ma sɩ na mɛ anɩɩ ʋ kaŋ dee rɛ ma lee, a wuwo ma wɩɩ buloŋ tɩyaŋ. 4Wɩtɩɩ rɛ, ba kpaasɩ ʋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ nɛ anɩɩ ʋ fa bɩ kaŋ dee. Amɛ Wɩɩsɩ dee tɩyaŋ ʋ siye rɛ a kaŋ mɩɩbol. Á mɛ bɩ kaŋ dee anɩɩ ʋ fa aa bɩ kaŋ dee gɛɛ, amɛ á aa we Krisita tɩyaŋ wɩya, a mɛ kaŋ Wɩɩsɩ dee rɛ. Dee no rɛ á kpa a tʋma kɩ tɩya ma gɛɛ. 5Ma deŋ ma tɩɩma weliŋ na, a pɛ sʋnnɩ ma tɩɩ mɛ, a na dɩ ma sɩŋ weliŋ wɩɩ hʋ ma aa laa di tɩyaŋ koo dɩ ma bɩ sɩŋ weliŋ. Ma bɩ gyɩma nɩɩ Yesu Krisita we ma tɩyaŋ nɛ? Dɩ mamaa rɛ bɩ gyɩma anɩɩ ʋ we ma tɩyaŋ, ɛɛ kɛ ma tele rɛ. 6Ŋ laa di anɩɩ ma sɩ gyɩma anɩɩ á kɛ bɩ tele. 7Á sʋla Wɩɩsɩ kɩ tɩya ma rɛ dɩ ma ta yaa wɩɩ buloŋ kyogi. Ʋ bɩ kɩɩ anɩɩ á aa kyɛ dɩ á daga anɩɩ á kɛ aa yaa weliŋ nɛ, amɛ á aa kyɛ dɩ ma wuwo kɩ yaa wɩya aa kpaa ŋmanɩɩ rɛ, haalɩ dɩ ʋ rɛ kɩɩ nɩɩ á tele mɛ, 8beewɩya á bɩ sɩ wuwo lɩɩ wɩtɩɩ hʋ hal. Á sɩŋ wɩtɩɩ hʋ tɩyaŋ nɛ saŋa buloŋ. 9Dɩ á tʋma rɛ bɩ sɩna, ka dɩ ma kɛ sɩŋ weliŋ ma laadii tɩyaŋ, á aa kɩ gyʋwɔsɩ rɛ ɛɛ wɩya. Wɩɩ hʋ á aa sʋla Wɩɩsɩ kɩ kyɛ rɛ nyɛ, dɩ ma kpa ma gyogibɔmɔ hʋ ta aŋ tʋʋlɩ. 10Ɛɛwɩya rɛ tɩŋ ŋ we gama aŋ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma. Beewɩya dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko ma lee, ŋ bee kyɛ dɩ ŋ hayɛ ma nyuu tɩyaŋ akuu dee hʋ á Tɩɩna Wɩɩsɩ aa kpaa tɩya ŋ ma nyuu tɩyaŋ wɩya. Wɩɩsɩ kpaa dee hʋ tɩya ŋ ma nyuu tɩyaŋ dɩ ŋ kaŋ pɛ ma rɛ dɩ ma laadii marɩ sɩŋ weliŋ. Ʋ bɩ baa dɩ ŋ kaŋ ko turi ma lo. 11Ŋ naabalɩya, ŋ teŋ hʋ litenii rɛ nyɛ. Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ ma hɔŋ weliŋ. Ma kpa ma gyogibɔmɔ hʋ ta, aŋ tʋʋlɩ. Ma gyegili nɩɩ wɩɩ hʋ ŋ aa basa tɩya ma weliŋ. Ma kaŋ nyʋʋdɩgɩ, a sʋma abee dɔmɔŋ. Dɩ mamaa rɛ kaŋ gɛɛ, á Tɩɩna Wɩɩsɩ aa kyo nala wɩya, a kɩ tɩya ba laaŋfɩya sɩ we ma lee. 12Ma kɩ kyʋwalɩ dɔmɔŋ abee kyori. 13Wɩɩsɩ nala hʋ buloŋ aa we daha aa kyʋwalɩ ma. 14Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ á Tɩɩna Yesu Krisita bɔnyɛ we ma buloŋ lee, dɩ á Kuwo Wɩɩsɩ kyori mɛ we ma buloŋ lee, ka dɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ leŋ dɩ ma buloŋ kaŋ nyʋʋdɩgɩ. Amɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\