2 GYƆƆŊ 1

1Mɩyaŋ, ma nɩhɩyawʋ rɛ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ma Krisitabiisi hʋ aa we doŋ. Ŋ kyo ma rɛ weliŋ abee ŋ wɩtɩɩ buloŋ. Ŋ dʋŋ mɛ yaŋ daa kyo ma gɛɛ, amɛ nala hʋ buloŋ aa gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ mɛ kyo ma rɛ. 2Wɩtɩɩ hʋ aa we á tɩyaŋ, ʋ rɛ tɩŋ á kyo ma gɛɛ. Wɩtɩɩ no sɩ we á tɩyaŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 3Á aa tɩŋ Wɩɩsɩ wɩtɩɩ ŋmanɩɩ hʋ, a kyo dɔmɔŋ nyɛ, á Kuwo Wɩɩsɩ abee ʋ Biye Yesu Krisita bɔnyɛ tɩyaŋ, ba sɩ fá á sikii, a leŋ dɩ á hɔŋ abee laaŋfɩya. 4Ŋ teŋ fɩyɛla rɛ kɩŋkaŋ beewɩya ŋ naa ma badɔmɔŋ nɛ dɩ ba aa tɩŋ wɩtɩɩ hʋ anɩɩ á Kuwo Wɩɩsɩ aa daga ma gɛɛ. 5Wɩɩsɩ nala, ŋ aa sʋla ma, ma leŋ dɩ á kyo dɔmɔŋ. Wɩɩ no bɩ kɩɩ nɩɩ mɩrɩfalɩɩ rɛ ŋ sabɩ kɩ tɩya ma. Mɩra no rɛ á tɩŋa a lɩɩ saŋa hʋ á aa laa Yesu Krisita wɩya di tɩyaŋ buloŋ. 6Kyori tɩɩ rɛ yaa á aa tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa á mɩɩbol buloŋ tɩyaŋ. Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ ʋ aa tɩya ma a lɩɩ piilii hʋ tɩyaŋ buloŋ nɛ yaa dɩ á kaŋ kyori abee dɔmɔŋ. 7Wɩnyɩyɛla rɛ suu lee buloŋ, a gɔllɩ kɩ mʋrɩ nala. Wɩnyɩyɛla no aa baa dɩ Yesu Krisita bɩ ko tuu dʋnɩya a bɩrɩmɩ nihuwobiŋ. Nal hʋ buloŋ aa kaŋ hakɩla no iriŋ, ʋ tɩɩna rɛ yaa nal hʋ aa mʋrɩ nala, Krisita dɔŋ hʋ. 8Ɛɛwɩya, ma pɔ ma tɩɩ weliŋ, a ta leŋ dɩ kɩŋ hʋ wɩya ma aa tɩŋ Wɩɩsɩ ko gɛ ma, ka dɩ Wɩɩsɩ kpa ma tuno buloŋ tɩya ma. 9Nal hʋ buloŋ aa bee daga wɩya hʋ Krisita aa daga dʋŋ, aŋ daga wɩdʋŋsɩ kɩ pɛ, ʋ tɩɩna bee Wɩɩsɩ bɩ yaa kɩdɩgɩ. Amɛ nal hʋ buloŋ aa tɩŋ wɩya hʋ Krisita aa daga ma dʋŋ, ʋ tɩɩna bee á Kuwo Wɩɩsɩ abee ʋ Biye hʋ yaa kɩdɩgɩ rɛ. 10Ɛɛwɩya, dɩ nal buloŋ nɛ ko ma lee a bee daga wɩya no, ma ta leŋ dɩ ʋ tɩɩna gyʋʋ ma dɩya. Ma ta paalɩ lɔllɩ ʋ mɛ gba. 11Dɩ nal buloŋ nɛ ko lɔllɩ ʋ, ʋ mɛ yaa ʋ dɔŋtɩɩna rɛ, a pɛ ʋ tɩyaŋ ba kɩ yaa wɩbɔmɔ. 12Ŋ kaŋ wɩya yʋga rɛ a kɩ kyɛ dɩ ŋ basɩ tɩya ma. Amɛ ŋ bee kyɛ dɩ ŋ sabɩ ba buloŋ teŋ tɩyaŋ. Ŋ aa kyɛ dɩ ŋ tɩɩ ko ma lee rɛ dɩ á hɔŋ basɩ ba. Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ á teŋfɩyɛlʋʋ hʋ yaŋ yaa teŋfɩyɛl-piliŋ. 13Ma nɩmmabalɩya Krisitabiisi hʋ aa we daha mɛ aa kyʋwalɩ ma weliŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\