HIIBURU TƖMMA 3

1Ɛɛwɩya, ŋ naabalɩya Krisitabiisi mɛ aa nɩɩ Wɩɩsɩ yɩra hʋ, ma kpa ma hakɩllɩ buloŋ we Yesu tɩyaŋ. Ʋ rɛ yaa nal hʋ Wɩɩsɩ aa tɩma dɩ ʋ ko yaa á wɩɩkyʋwal-naaŋ no sɩlaala buloŋ nɩhɩyawʋ. 2Ʋ tɩŋ nal hʋ aa lɩɩ ʋ nyʋwa rɛ abee wɩtɩɩ ʋ tʋma tɩyaŋ, anɩɩ Moosi mɛ gyɩ aa tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa gɛɛ tʋma hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa tɩya ʋ dɩ ʋ deŋ ʋ nala. 3Á gyɩma anɩɩ nal hʋ aa saa dɩya rɛ maga dɩ ʋ laa feŋ a te dɩya hʋ ʋ aa saa. Ɛɛ tɩɩ rɛ feŋ hʋ Yesu aa laa mɛ yʋga te feŋ hʋ Moosi aa laa. 4Dɩya kɛ buloŋ aa we doŋ, nal lɛ saa. Amɛ Wɩɩsɩ rɛ taa kɩŋ kɩŋ buloŋ. 5Moosi fa yaa tʋŋtʋnnɩtɩɩ rɛ Wɩɩsɩ nala tɩyaŋ, a tʋma kɩ tɩya Wɩɩsɩ a fa laa sɩya basɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ maakyiye basɩ. 6Amɛ Krisita kɛ yaa Wɩɩsɩ Biye rɛ a kaŋ wɩtɩɩ, a kɩ deŋ Wɩɩsɩ nala nyuu. Dɩ ámaa rɛ kaŋ bembiduwo, ka dɩ á bayɩyɛla mɛ deye, ɛɛ rɛ á sɩ wuwo yaa ʋ nala. 7Ɛɛwɩya, Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ basɩ tɩya ma rɛ a baa, "Gyɩnaŋ, dɩ mamaa rɛ ko nɩɩ Wɩɩsɩ taal, 8ma ta yaa faasɩŋ, anɩɩ ma naabaala gyɩ aa yaa faasɩŋ a lɩɩ Wɩɩsɩ hal pogo hʋ tɩyaŋ gɛɛ. Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ ba gyɩ magɩsɩ ʋ rɛ. 9Doŋ tɩyaŋ, ma naabaala gyɩ magɩsɩ ʋ rɛ weliŋ, abee ba aa naa ʋ wɩyaalɩya bɩsɩ mɔllɩ balɩya buloŋ. 10Ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ baaŋ gyɩ sii nala no buloŋ nyuu tɩyaŋ, ʋ baa, 'Ba aa yaa ŋ dawarɩ rɛ, a bee tɩŋa ŋ nyʋwa mɛ.' 11Ɛɛ rɛ ŋ na baaŋ a ŋmɩyɛsɩ a baa, 'Ba bɩ sɩ maakyiye gyʋʋ lee hʋ ŋ fa aa sɩ leŋ ba na wiyese"' 12Ŋ naabalɩya, ma pɔ ma tɩɩ weliŋ dɩ ma kɩdɩgɩ buloŋ ta ko kaŋ hakɩlbɔŋ koo hakɩlduwo aa sɩ leŋ dɩ ʋ lɩɩ Wɩɩsɩ hʋ aa weye hal. 13Amɛ ma kɩ pɛ dɔmɔŋ ma aa we gyɩnaŋ sɩgballɩya no tɩyaŋ dɩ wɩbɔmɔ ta wuwo mʋrɩ ma kɩdɩgɩ buloŋ, a leŋ dɩ ʋ yaa faasɩŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 14Wɩya hʋ á aa laa di buŋbuŋ hʋ tɩyaŋ, dɩ ámaa rɛ kaŋ ba weliŋ a kaŋ kɩ mʋ á kyɛsʋʋ, ɛɛ daga anɩɩ á bee Krisita kɩŋ yaa kɩdɩgɩ rɛ. 15Wɩya hʋ ba aa basa Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ nyɛ: "Gyɩnaŋ, dɩ mamaa rɛ ko nɩɩ Wɩɩsɩ taal ma ta yaa faasɩŋ anɩɩ ma naabaala gyɩ aa yaa faasɩŋ a lɩɩ Wɩɩsɩ hal gɛɛ. 16Kɩbeema rɛ gyɩ nɩɩ Wɩɩsɩ taal aŋ lɩɩ ʋ hal gɛɛ? Ba daa yaa nala hʋ Moosi gyɩ aa kaŋ lɩɩ Igyipiti paalʋʋ tɩyaŋ hʋ? 17Kɩbeema nyuu tɩyaŋ nɛ Wɩɩsɩ baaŋ gyɩ sii bɩsɩ mɔllɩ balɩya gɛɛ? Ba aa rɛ yaa nala hʋ gyɩ aa bɩ tɩŋa ʋ nyʋwa, ʋ leŋ ba sʋba pogo hʋ tɩyaŋ. 18Kɩbeema rɛ Wɩɩsɩ gyɩ ŋmɩyɛsɩ tɩya anɩɩ ba bɩ sɩ gyʋʋ lee hʋ ʋ fa aa sɩ leŋ dɩ ba gyʋʋ a na wiyese? Ba aa rɛ yaa nala hʋ gyɩ aa bɩ tɩŋa ʋ nyʋwa. 19Á naa anɩɩ ba aa bɩ laa Wɩɩsɩ wɩya di rɛ tɩŋ ba bɩ wuwo gyʋʋ lee hʋ Wɩɩsɩ fa aa kyɛ dɩ ba gyʋʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\