GYEMSI 4:11

11Ŋ naabalɩya, ma ta kɩ kyogi dɔmɔŋ fene. Dɩ nal buloŋ nɛ ko kɩ kyogi ʋ dɔŋtɩɩna feŋ, koo a kɩ gaa ʋ hal, ɛɛ daga anɩɩ ʋ tɩɩna mɛ basɩ wɩya kɩ kyogi Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ aa baa dɩ ɩ kyo ɩ dɔŋtɩɩna anɩɩ ɩ aa kyo ɩ tɩɩ rɛ gɛɛ, aŋ daga anɩɩ Wɩɩsɩ nyʋwa no yaa waasʋ rɛ. Dɩ ɩ rɛ ko basɩ wɩya kɩ kyogi Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ, ɩ bɩl bɩ yaa nal hʋ aa tɩŋ haŋ nyʋwa hʋ, ɩ mɩɩgɩ kpa ɩ tɩɩ anɩɩ ɩ tee Wɩɩsɩ nyʋwa hʋ rɛ gɛɛ, aŋ kaŋ ɩ tɩɩ yaa sarɩdiil.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More