GYƆƆŊ 15

1Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Mɩyaŋ nɛ yaa tɩya hʋ tɩɩ. Ŋ Kuwo mɛ rɛ aa deŋ tɩya hʋ. 2Tɩya hʋ naaŋ buloŋ aa bee nɔnɔ, ʋ aa keri keri ta rɛ, a marɩ marɩ tɩya hʋ we, dɩ ʋ wuwo kɩ nɔnɔ yʋga. 3Ma tɩsɩ kɛ bɩl bɩ kaŋ bisiŋ buloŋ, akuu wɩya hʋ ŋ aa basɩ tɩya ma nyuniŋ. 4Ma mal ŋ tɩyaŋ dɩ ŋ mɛ mal ma tɩyaŋ. Tɩya naasɩ dʋŋ bɩ sɩ wuwo nɔnɔ, see dɩ ba mal tɩya hʋ maŋkpaŋ tɩyaŋ. Ma mɛ bɩ sɩ wuwo yaa wɩɩ buloŋ, dɩ ma bɩ mal ŋ tɩyaŋ." 5Ɛɛ rɛ Yesu bɩl baa, "Mɩyaŋ nɛ yaa tɩya hʋ, mamaa mɛ rɛ yaa tɩya hʋ naasɩ. Nal hʋ buloŋ aa mal ŋ tɩyaŋ, ŋ mɛ mal tɩɩna tɩyaŋ nɛ. Ɛɛ rɛ sɩ wuwo leŋ dɩ ʋ yaa wɩweliye weliŋ, beewɩya dɩ mamaa rɛ bɩ mal ŋ, ma bɩ sɩ wuwo yaa wɩɩ buloŋ. 6Dɩ nal lɛ bɩ mal ŋ tɩyaŋ, ba sɩ kpa tɩɩna yuwo ta anɩɩ ba aa keri tɩya naasɩ ta, ba hɩla, ba paa yuwo we diŋ tɩyaŋ ba di gɛɛ. 7Dɩ ma mal ŋ tɩyaŋ, a leŋ dɩ wɩya hʋ ŋ aa basɩ tɩya ma we ma tɩsɩ tɩyaŋ, wɩɩ hʋ buloŋ ma aa sʋla ŋ kɩ kyɛ, ŋ sɩ yaa tɩya ma. 8Dɩ mamaa rɛ aa yaa wɩweliye yʋga, ɛɛ rɛ ŋ Kuwo feŋ sɩ yɩrɩ. Ɛɛ mɛ rɛ sɩ daga anɩɩ ma yaa ŋ hatɩnna rɛ. 9Ŋ kyo ma rɛ anɩɩ ŋ Kuwo aa kyo ŋ gɛɛ. Ɛɛwɩya, ma mal ŋ tɩyaŋ dɩ ŋ kyo ma a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ. 10Dɩ mamaa rɛ aa tɩŋa ŋ nyʋwa, ŋ sɩ kyo ma a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ, anɩɩ ŋ aa tɩŋ ŋ Kuwo nyʋwa, a mal ʋ tɩyaŋ ʋ kyo ŋ gɛɛ. 11Ŋ basɩ wɩya no tɩya ma rɛ dɩ ma wuwo na teŋfɩyɛlʋʋ hʋ ŋ aa kpaa tɩya ma. Ɛɛ mɛ rɛ ma tenni sɩ marɩ fɩyɛlɩ weliŋ a mʋ teŋ. 12Wɩɩ hʋ ŋ aa kpaa kɩ tɩya ma rɛ nyɛ: Ma kyo dɔmɔŋ anɩɩ ŋ aa kyo ma gɛɛ. 13Dɩ nal lɛ yaa siri dɩ ʋ kpa ʋ mɩɩbol yɔbɔ sʋʋ ʋ kyana wɩya, ɛɛ daga anɩɩ ʋ kyo ʋ rɛ a te wɩɩ buloŋ. 14Dɩ mamaa rɛ aa yaa wɩya hʋ ŋ aa basɩ tɩya ma dɩ ma kɩ yaa, ma sɩ yaa ŋ kyaŋsɩ. 15Ŋ bɩl bɩ kaŋ ma kɩ yɩrɩ ŋ tʋŋtʋnna, beewɩya tʋŋtʋnnɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ ʋ nɩhɩyawʋ aa yaa. Amɛ ŋ kaŋ ma kɩ yɩrɩ ŋ kyaŋsɩ rɛ, beewɩya wɩya hʋ buloŋ ŋ kuwo aa basɩ tɩya ŋ, ŋ mɛ basɩ ba tɩya ma rɛ. 16Ma daa lɩɩ ŋ, mɩyaŋ nɛ lɩɩ ma. Ŋ lɩɩ ma rɛ dɩ ma mʋ a marɩ kɩ yaa wɩweliye, wɩweliye hʋ aa bɩ sɩ maakyiye nyʋgɩsɩ. Dɩ mamaa rɛ aa yaa gɛɛ, ŋ Kuwo sɩ tɩya ma kɩŋ buloŋ ma aa sʋla kɩ kyɛ ŋ feŋ tɩyaŋ. 17Wɩɩ hʋ ŋ aa basɩ tɩya ma dɩ ma kɩ yaa rɛ nyɛ: Ma kyo dɔmɔŋ. 18Dɩ dʋnɩya nala rɛ haasɩ ma, ma gyɩma anɩɩ ba laa sɩya haasɩ ŋ nɛ. 19Dɩ mamaa rɛ fa yaa dʋnɩya nala, dʋnɩya nala fa sɩ kyo ma rɛ weliŋ anɩɩ ba aa kyo dɔmɔŋ gɛɛ. Amɛ ma bee dʋnɩya nala bɩ yaa kɩdɩgɩ. Ŋ lɩɩ ma dʋnɩya nala tɩyaŋ nɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ba haasɩ ma. 20Ŋ laa sɩya basɩ tɩya ma rɛ anɩɩ yoŋ bɩ sɩ wuwo te ʋ tɩɩna. Ma liisi wɩɩ no na. Ba aa dɔgɩsɩ ŋ gɛɛ, gɛɛ tɩɩ rɛ ba sɩ dɔgɩsɩ ma mɛ. Dɩ ba aa rɛ fa laa ŋ nyʋwa, ba fa sɩ laa ma mɛ nyʋwa. 21Ba sɩ yaa wɩya no buloŋ akuu ma aa tɩŋa ŋ hal wɩya. Ba bɩ gyɩŋ nal hʋ aa tɩma ŋ, ɛɛ rɛ tɩŋ ba kɩ yaa gɛɛ. 22Dɩ mɩyaŋ nɛ fa bɩ ko basɩ wɩya tɩya ba, ba aa yaa wɩbɔmɔ hʋ buloŋ, ŋ fa bɩ sɩ wuwo baa dɩ ba kyogi wɩɩ buloŋ. Amɛ ŋ foŋ aa ko basɩ wɩya tɩya ba wɩya, ba bɩl bɩ sɩ wuwo baa dɩ ba fa bɩ gyɩma. 23Nal hʋ aa haasɩ ŋ, tɩɩna haasɩ ŋ Kuwo mɛ rɛ. 24Wɩya hʋ buloŋ ŋ aa yaa, nal buloŋ bɩ yaa ba. Dɩ mɩyaŋ nɛ fa bɩ yaa ba dɩ ba na, ba fa bɩ sɩ kaŋ wɩkyogii buloŋ. Amɛ ba naa ba buloŋ nɛ aŋ ha haasɩ ŋ bee ŋ Kuwo buloŋ. 25Ba aa haasɩ ŋ gɛɛ, wɩya hʋ buloŋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ kɔnɩ yaa wɩtɩɩ rɛ. Nyɛ rɛ ba sabɩ, 'Ŋ bɩ yaa wɩɩ buloŋ kyogi, ka ba haasɩ ŋ.' 26Amɛ ŋ sɩ leŋ dɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ lɩɩ ŋ Kuwo lee a ko tuu we ma tɩyaŋ. Ʋ sɩ pɛ ma tɩyaŋ a daga ma wɩtɩɩ hʋ. Ʋ rɛ sɩ marɩ basɩ ŋ wɩya tɩya ma. 27Ma mɛ sɩ basɩ ŋ wɩya tɩya nala, beewɩya ma we ŋ lee rɛ a lɩɩ saŋa hʋ ŋ aa piile kɩ daga nala buloŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\