2 San Pedro 2

1Mamĩda maapai Israel pidaarã, tachi chonaarã t'ãide ichiaba seewa jarateepataarã paraaji. “Tai ichiaba Tachi Ak'õre pedee jarapataarãda” apachida mĩda, mãga–e paji. Mãɨrã jĩak'a parã t'ãide ichiaba seewa jarateepataarã paraait'ee. Mãɨrãpa ãchi k'ĩsiadeepa ijãapataarãmaa seewa imeraa jarateedait'ee. Meradait'ee Jesucristo tachi chipari, irua ãchi neto pɨk'a ataji mĩda ãchi pari piuk'ãri, atuanaadamerã. Ma meraruta k'aurepata, atu p'anɨde Tachi Ak'õrepa ãchi jõpiit'ee. 2Chok'araarãpa ma seewa ijãadait'ee mãik'aapa pariatua p'ek'au oo p'anapataadait'ee mãɨrã jĩak'a. Ma k'aurepa jõmaarãpa pedee k'achia jaradait'ee Tachi Ak'õre o wãara bɨde. 3Ma awara mãɨrãpa p'arat'a audú ata k'inia p'anadairã, parã k'ũradait'ee seewa jaratee p'anɨpa. Taarã weda Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ mãgeerã atuapiit'ee. Tachia k'awa p'anɨ iru sẽk'aa mãik'aapa k'ãik'aa. Irua wãara ãchi jõpiit'ee. 4K'ĩsiadáma nãgɨde. Tachi Ak'õrepa ichi angeleerãpa k'achia oodap'edaa wẽpapi–e paji. Ãchi pëiji eperãarã k'achia beerã piudap'edaarãmãiipa waawí mãik'aapa jɨ̃a paraa bɨji uria audú nãpɨa bɨde, mama iru ewari waibɨa ewate nɨdamerã. 5Ichiaba chonaarãweda Tachi Ak'õrepa wẽpapi–e paji eperãarãpa p'ek'au k'achia oodap'edaa. Ãchi jõpiji na p'ek'au eujã jõma ũupirupa. Mãga ooji ijãadak'aa p'anapatap'edaa perã. Jĩp'a Noé awaraa eperãarã siete ome chok'ai uchia ataji, Noépa jarateepachi perã eperãarã Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a p'anapataadamerã. 6Ichiaba Tachi Ak'õrepa wẽpapi–e paji Sodoma p'uurudepemaarãpa ne–inaa k'achia oodap'edaa mãik'aapa Gomorra p'uurudepemaarãpa ne–inaa k'achia oodap'edaa. Ma p'uuru omee weda k'achia ooji t'ɨpɨtaupa jõpik'ãri. Mãga ooji mãɨrã t'ẽepai ijãadaamaa p'anadait'eerãpa k'awaadamerã irua k'achia beerã k'achia oopari. 7Mãga ooji mĩda ma p'uurudepemaarãmaa, ma p'uuru jõt'aai naaweda irude ijãa bada, Lot chok'ai uchiapiji. Mãgɨ́ eperã pia baji Ak'õre k'ĩrapite. Iru audupai k'ĩsia nɨ̃bapachi, p'ek'au ooyaa p'anapatap'edaarã t'ãide bapachi perã. 8Ma p'uuru pidaarãpa oodak'aa paji Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Ma k'ãyaara ne–inaa k'achia aupai oopachida. Mapa mãgɨ́ eperã pia bɨta ichi t'ãride miapachi, ewari chaa ma k'achia beerãpa oopata unupachi perã mãik'aapa ũripachi perã. 9Mamĩda Tachi Ak'õrepa Lot uchiapiji ma k'achia beerã t'ãideepa. Tachi Ak'õrepa k'awa bɨ sãga k'aripait'ee ichide ijãapataarã, ne–inaa k'achia oonaadamerã mãik'aapa irua k'inia bɨk'a oodamerã. Jõdee ichia k'awa bɨ sãga jɨ̃a pɨk'a bɨit'ee k'achia oopataarã ãchi miapirumaa mãik'aapa atuapirumaa ichi ewari waibɨa ewate. 10Audupɨara miapiit'ee oo p'anapataarãpa ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Mãɨrãpa oodaamaa p'anapata Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mãgɨ́ seewa jarateepataarãpa ãchia oo k'iniata oopata. K'ɨɨrɨ k'isua p'anapata mãik'aapa audua p'anapata. Waaweeda–ee pedee k'achia jaradait'ee angeleerã ãpɨte. 11Jõdee angeleerã, mãɨrã k'ãyaara waibɨara p'anɨ mĩda, maarepida pedee k'achia jarada–e, k'achia beerã ɨmɨateenadak'ãri Tachi Ak'õre k'ĩrapite. 12Ma seewa jarateepataarã ne–animalaarã́k'apɨ p'anɨ. Ne–animalaarã k'ĩsiadak'aa eperãarãk'a. Oopata ãchi k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. T'opata eperãarãpa jita atadamerã mãik'aapa peedamerã. Mãga pɨk'a p'anɨ ma seewa jarateepataarã. Pedee k'achia jarapata ne–inaa jõma ãchia k'awada–e p'anɨ ãpɨte. Ma k'aurepa Tachi Ak'õrepa ãchi jõpiit'ee, eperãarãpa ne–animalaarã jõpipatak'a. 13Ãchi miadait'ee ne–inaa k'achia oopata perã. Ãstaawa pida oo k'inia p'anapata ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Parã ijãapataarã t'ãide paara mãga oopata, t'ĩudak'ãri nek'odait'ee parã ome. Mãgá parã k'ũrapata auk'a oo k'inia p'anadamerã ãchia oopatak'a. Ãchi k'aurepata awaraarãpa parã pia ak'ɨda–e p'anɨ. 14Ãchia wẽraarã unudak'ãri, audú k'ãi k'inia p'anapata mãɨrã ome. Ichita k'ĩsia p'anapata ne–inaa k'achia oodait'ee. K'ũrapata pia ijãada–e p'anɨɨrã, auk'a k'ãi k'inia p'anadamerã ãchi ome. Jɨrɨpata waapɨara ne–inaa k'achia oodait'ee mãik'aapa k'ɨ̃apata ne–inaa jõma ãchia iru p'anadaik'araa bɨ. Maperãpɨ Tachi Ak'õrepa ãchi k'achia ooit'ee, ichia ooda mĩda. 15Mãgá p'ana k'iniapa ãchia Tachi Ak'õre o atuajida. Oodai k'ãyaara Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a, oopata chonaarãwedapema Bosor warra Balaampa oodak'a. Mãgɨpa ne–inaa k'achia ooit'ee paji, p'arat'a audú ata k'inia bada perã mãga oorumaa. 16Mamĩda Tachi Ak'õrepa iru burromaa pedeepiji ɨtrɨat'aamerã. Ne–animal paji mĩda, mãgɨ́ burropa pedeeji mãik'aapa oopi–e paji chiparipa ma ne–inaa k'achia k'ĩra k'awa–ee, pariatua oomerã. 17Ma seewa jarateepataarã pozo p'oo bɨ́k'apɨ p'anɨ maa–e pɨrã jɨ̃arara pania wẽe bɨ́k'apɨ p'anɨ, parã k'aripada–e p'anadairã. Mapa Tachi Ak'õrepa ãchi pëiit'ee p'ãriudee. 18Ma seewa jarateepataarãpa iwẽsaa, pedee audua, pariatua nãga jarateepata: ijãapataarãpa oodai jõma ãchia p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Ma awara ãchia ijãapataarã jɨrɨpata k'achia oodait'ee ãra ome. Mãgá k'ũrapata ewaa uchiarutaarã ijãadak'aa beerã p'anapatadeepa. 19Jarapata ãchi eere t'ĩurutaarã apida jua ek'ari p'anapataadait'ee. Mamĩda ãchita p'ek'au k'achia jua ek'ari p'anapata esclavoorãk'a, oopata perã ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Mãgɨmaa p'oyaapijidapɨ. 20Mãɨrãpa Tachi Waibɨa, Tachi K'aripapari Jesucristo k'awadak'ãri, oo amaajida na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerãpa oopata mãik'aapa uchiajida p'ek'au k'achia jua ek'ariipa. Mamĩda mãga oodap'eda, waya baaijida p'ek'au k'achiade, p'oyaapidap'edaa perã ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨamaa. Maperãpɨ ɨ̃rá k'achiara p'anɨ ãchi ijãadai naaweda p'anadap'edaa k'ãyaara. 21Piara bak'aji k'awada–e pada paara sãga p'anapataadait'ee Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a, mãga k'awa p'anadap'eda, uchiadai k'ãyaara iru jua ek'ariipa, ijãadaamaa p'anadairã irua ũraa pia jara pëida eperãarãmaa. 22Mamĩda mãgɨɨrã p'anapata nãgɨ́ wãara pedee eperãarãpa jarapatak'a: ‘Usapa ãp'op'eda, waya k'o chepari ichi ãp'oda.’ (Pr 26.11) mãik'aapa ‘Sina pania bëisãade k'uip'eda, waya yoorode t'ĩupari.’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\