2 Timoteo 4

1Jesucristo Tachi Rey Waibɨa. Iru cheit'ee ichideerã atade. Cheit'ee eperãarãpa oopatap'edaa ak'ɨde, jarait'ee pia wa k'achia. Mãga ooit'ee piudap'edaarã ome mãik'aapa ma ewate chok'ai p'anɨɨrã ome. Ichi k'ĩrapite mãik'aapa Tachi Ak'õre k'ĩrapite mɨa jara bɨ: 2Jaratéeji Tachi Ak'õrepa jara pëida Jesucristo k'ap'ɨa pari. Mãga óoji pɨa jaratee bɨ ũri k'inia p'anadak'ãri mãik'aapa ũri k'iniada–ee p'anɨ pɨjida. Eperãarãpa ne–inaa k'achia oodak'ãri, mãga k'awaapíji ãchimaa. Ichiaba ũráaji ma k'achia oo amaadamerã mãik'aapa oodamerã Cristopa oopi bɨk'a. Ichita jaratéeji t'ãri pia, k'ĩrau–ee. 3Ewari cherude eperãarãpa ũraa pia jõmaweda ũridaamaa p'anadait'ee. Ma k'ãyaara jɨrɨdait'ee ãchia ũri k'iniata jaratee p'anɨ. Mãgá k'awaadait'ee eperãarãpa jaratee p'anɨ k'ĩra t'ãdoo. Mamĩda ãchia oo k'iniata oodait'ee. 4Wãarata ũri k'inia p'anadai k'ãyaara, chonaarãwedapema cuento nepɨrɨpatap'edaata ũri k'inia p'anadait'ee. 5Pɨ, jõdee, ichita k'ĩra jĩp'a báji. Waaweenáaji mia nɨ̃bait'ee Cristo k'aurepa. Pɨchi wãrumaa jaratéeji Cristopa ooda eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atait'ee. Jõma óoji Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a ichi mimiapataarãmaa. 6Mɨa mãga jara bɨ taarã–e nɨde mɨ wẽ–e pait'ee perã. Ara vino jõdaiparik'a altarde weedak'ãri Tachi Ak'õre–it'ee primisiak'a, mãga pɨk'a mɨ jõit'ee. Ara barco uchiaparik'a to ideepa jɨ̃k'ara ẽrat'aadak'ãri, mãga pɨk'a mɨ uchiait'ee na p'ek'au eujãdeepa. 7Mamĩda mɨa k'ĩsia–e, nama bak'ãri, pia oopachi perã p'iraparipa ooparik'a jĩp'a p'irak'ãri tauchaa bɨdap'edaamaa, awaraarã p'oyaa k'iniapa. Jĩp'a oopachi Cristopa mɨmaa oopi bɨk'a. Ma awara p'irapari naapɨara panarupa p'oyaaparik'a, mãga pɨk'a mɨa p'oyaaru, ooji perã jõma Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bada mɨa oomerã ichi–it'ee. 8Ɨ̃rá p'irapari naapɨara panarupa poro jɨ̃ra ataparik'a, mãga pɨk'a mɨa atait'ee Tachi Waibɨapa k'ĩsia iru bɨ mɨmaa teeit'ee. Iru tachi ak'ɨpari pipɨara bairã, ne–inaa pia teeit'ee irua oopi bɨk'a oodap'edaarãmaa. Mãga ooit'ee Ak'õre ewari waibɨa ewate. Mɨmaa aupai ma ne–inaa pia tee–e pait'ee. Jĩp'a mãga teeit'ee jõmaweda iru cheru nɨmaa p'anɨɨrãmaa, iru k'inia iru p'anapata perã. 9Taarã–ee chéji mɨmaa. 10Demapa mɨ atabaibëiji wãit'ee Tesalónica p'uurudee, na p'ek'au eujãdepema ne–inaa audú k'inia bairã. Ma awara Crescente wãji Galacia eujãdee mãik'aapa Tito wãji Dalmacia eujãdee. 11Lucas aupai nama bɨ mɨ ome. Pɨ chek'ãri, Marcos atanáji pɨ ome chemerã. Irua mɨ k'aripai nama mimia bɨ misa Tachi Ak'õre–it'ee. 12Mɨa Tíquico pëiji Éfeso p'uurudee. 13Pɨ chek'ãri, anéeji mɨ ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃pari. Mɨa mãgɨ́ atabëiji Carpo tede Troas p'uurude nipak'ãri. Ichiaba anéeji mɨ libro jõmaweda, chi ne–animal ede p'ãda paara. 14Alejandro, chi ne–inaa metaldee oopari, mɨmaa ne–inaa k'achia ooji. Tachi Ak'õrepa mãga k'awa bɨ mãik'aapa ichiata k'awa bɨ sãga ooi iru ome, ma k'achia ooda pari. 15K'ĩrak'aupai jãgɨ́ eperã ome. Jãgɨpa apidaamaa ũripiamaa bɨ tachia jarateepata pedee. 16Naapɨara mɨ ateedak'ãri Romadepema poro waibɨarã k'ĩrapite p'anaumerã mɨ ɨmɨateedap'edaa, eperã apidaapa mɨ k'õp'ãyada–e paji k'aripadait'ee. Jõma mɨ k'õp'ãyoorã nama p'anadap'edaarãpa mɨ ituaba atabaibëijida. Taawa Tachi Ak'õrepa miapi–e pai, ãchia oodap'edaa pari. 17Ãchia mɨ mãgá atabëijida mĩda, Tachi Waibɨa Jesucristopa mɨ k'aripa baji. Mɨmaa jarapiji jõmaweda ichia ooda eperãarã k'aripait'ee, arii p'anadap'edaa ijãadak'aa beerã jõmaarãpa Tachi Ak'õrepa jara pëida pia k'awaadamerã. Mãgá ma ewate Ak'õrepa mɨ chok'ai uchiapiji ãchi juadeepa. León it'aideepa eperã chok'ai uchiak'ajik'a, mãga pɨk'a mɨ uchiaji. 18Wãara, Tachi Waibɨapa mɨ uchiapiit'ee jõmaweda k'achia beerã juadeepa mãik'aapa mɨ jaure jɨ̃ait'ee, iru truadee wãru misa. ¡Jesucristo, chi Tachi Ak'õre k'ĩra wãree unupipari, ichita bapari! ¡Amén! 19Mɨa salude pëiru Priscilamaa Áquila ome. Ichiaba Onesiforodeerãmaa salude pëiru. 20Mɨ nama che wãde awaraa k'õp'ãyoorã ome, Erasto beeji Corinto p'uurude. Jõdee mɨa Trófimo bëiji Mileto p'uurude, iru k'ayaa bada perã. 21K'inia bɨ pɨ chemerã, p'usa t'ojara pai naaweda. Ichiaba salude pëiruta Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, jõmaweda tachi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa ome. 22Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesucristopa pɨ k'aripamerã mãik'aapa parã jõmaweda pia ak'ɨ bapariimerã. Mãgapai paji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\