Hechos 28

1Tai jõma ipude panadak'ãri, k'awaajida ma isla t'ɨ̃jarapata Malta. 2Ariipema eperãarãpa tai pia ak'ɨjida. K'oi che nɨ̃bada perã mãik'aapa jĩsua nɨ̃bada perã, t'ɨpɨtau oro jira bɨjida. Maap'eda taimaa jarajida t'ɨpɨtau ik'aawa k'ara p'ai chedamerã. 3Pablopa t'ɨpɨ jua p'ũasaa p'e atap'eda, t'ɨpɨtaude oromaa baji. Mãga nɨde t'ɨpɨ wãsiapa taama uchiadaip'eda, Pablo juade k'aa jira ba cheji. 4Mãga unudak'ãri, ma isladepema eperãarãpa ãchi pitapai mãgajida: —¿Na eperã chĩara peepari–ek'ã? ajida. P'usa jãdeepa uchiaji mĩda, tachi eperãarãpa oopata ak'ɨparipa chok'ai bapi–e pajida ajida. Mãga jarajida Pablo piudariit'ee jĩak'aapa. 5Mamĩda Pablopa taama t'ɨpɨtaude jĩap'et'aaji mãik'aapa k'ãiwee beeji. 6Jõmaarãpa nɨ jõnapachida sãapaita Pablo jua oorodarii maa–e pɨrã piudarii. Mamĩda maarepida mãga p'asa–e pak'ãri, k'ĩsia awara k'ĩsiadachida. Jarajida Pablo ak'õre waibɨak'a. 7Tai p'anadap'edaa k'ait'a baji ma isladepemaarã poro waibɨa eujã. Mãgɨ́ poro waibɨa t'ɨ̃jarapachida Publio. Mãgɨpa tai pia ak'ɨji ichi tede k'ãima õpee. 8Tai mama p'anɨde Publio ak'õre k'ayaa baji k'ɨamiapa mãik'aapa amipa. Mapa Pablopa ak'ɨnak'ãri, ɨt'aa t'ɨ̃ji mãik'aapa ichi jua bɨji ma k'ayaa bada ɨ̃rɨ. Mãgá jɨpa beeji. 9Mãga k'awaadak'ãri, ma isladepemaarãpa ãchi k'ayaa beerã p'e ateejida mãik'aapa Pablopa jõma jɨpak'ooji. 10Mãgá jɨpa p'aneedap'edaa perã, mãpema eperãarãpa tai pia ak'ɨjida mãik'aapa ne–inaa tee chejida tai–it'ee. Ichiaba mamãik'aapa barcode uchiadak'ãri, net'aa jõmaata taimaa teejida ateedamerã. 11Atane õpee ma islade p'anadap'eda, bataujida barco p'usa t'ojara wãyaapimaa badade. Mãgɨ́ barco Alejandría p'uurudepema paji. Ma barco k'ɨ̃maa baji santok'a, Romadepemaarã ak'õre waibɨarã Cástor mãik'aapa Pólux apatap'edaa. 12Ma barcode wãjida Siracusa p'uurudee. Mama k'ãima õpee p'aneejida. 13Ma p'uurudeepa wãjida to i k'ait'a. Mata wiibainajida Regio p'uurude. Aɨ norema tai ãpɨteik'a eereepa nãu p'ua nɨ̃beeji. Mapa ma norema wiibainajida Pozzuoli p'uurude. 14Mama unujida ijãapataarã. Mãɨrãpa tai ãchi temaa ateejida p'anade tomia aba. Maap'eda, wãjida Romadee. 15Romadepema ijãapataarãpa k'awa p'anajida tai wã nidá. Mapa tai k'ĩrachuu chejida Romadeepa, ũk'uru Foro de Apio apatap'edaamãi, jõdee ũk'uru Tres Tabernas apatap'edaamãi. Pablopa ãchi unuk'ãri, Tachi Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃p'eda, o–ĩadachi. 16Roma p'uurude panadak'ãri, Pablo te jĩp'aade bɨjida jɨ̃apari abaa ome. 17Mama panadap'eda, k'ãima õpeemaa Pablopa Roma p'uurudepema judiorã poroorã t'ɨ̃ p'eji. Jõma pachedak'ãri, mãgaji: —Mɨchi auk'aarã, maarepida mɨa ne–inaa k'achia oo–e bɨda aji, judiorã k'ĩraupiit'ee maa–e pɨrã tachi chonaarãpa oodap'edaak'a oo amaadamerã. Mamĩda Jerusalende mɨ jita atadap'eda, Romadepemaarã juade bɨjida. 18Romadepemaarãpa mɨmaa iididak'ãri k'ãare k'achiata oo bɨ, k'ena pëidait'ee paji, maarepida k'achia oo–e pada perã mɨ peedait'ee. 19Mamĩda judiorãpa k'iniada–e paji mɨ uchia pëidamerã. Mapa mɨa chupɨria iidiji Cesarpa mɨ nepɨra ak'ɨmerã. Mãga ooji mɨchi auk'aarã ãpɨte jarai wẽe bɨ mĩda. 20Ɨ̃rá parã t'ɨ̃ pëiji jara k'inia bairã mɨ nãgá cadenapa jɨ̃ nɨ̃bɨ, tachi Israel pidaarãpa ijãa p'anɨ k'aurepa. 21Mãpai ma judiorãpa p'anaujida: —Taipa k'art'a p'ãda apida waide jitada–e p'anɨda ajida, Judea pidaarãpa tee pëidap'edaa. Ichiaba araapa pache p'anadap'edaarãpa pɨ ãpɨte maarepida k'achia jarada–e p'anɨ. 22Mamĩda taipa k'awa k'inia p'anɨda ajida, pɨa k'ĩsia bɨ, k'awa p'anadairã jõmaarãpa pedee k'achia jara p'anɨ pɨchi eere p'anɨɨrã ãpɨte. 23Mãpai ewari aba bɨjida Pablo pedee ũridait'ee. Ma ewate pak'ãri, eperãarã cheepurujida Pablo badamãi. Tap'eda weda k'ewara parumaa Pablopa jarateeji Tachi Ak'õrepa jarapidak'a, k'awaadamerã sãga Tachi Ak'õredeerã p'aneedai. Jarateeji k'aita Jesús, Moisepa p'ãdadeepa mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaadeepa. 24Mãga ũridak'ãri, ũk'uruurãpa ijãajida Pablopa jarateeda Jesude. Mamĩda ũk'uru ijãada–e paji. 25Ãchi pitapai k'ĩsia auk'a p'anada–e paji. Mãpai erreudait'ee pak'ãri, Pablopa mãgaji: —Wãarata jarajida aji, Tachi Ak'õre Jaurepa ichi pedee jarapari Isaías it'aideepa parã chonaarãmaa jarak'ãri: 26‘Jã eperãarãmaa jaranapáde aji: Parãpa ũridait'ee mɨ pedee. Mamĩda k'awada–e pait'ee k'ãata jara k'inia bɨ. Mɨa oo bɨ unudai mĩda, k'awada–e pait'ee. 27Na eperãarã k'ɨɨrɨ k'isua p'anadairã, pia ũridak'aa. Ma awara tau p'ãrajɨ̃ pɨk'a jẽra bɨ ununaadamerã; k'ɨɨrɨ jida t'ap'a pɨk'a jẽra bɨ ũrinaadamerã. Maperãpɨ mɨmaa chedak'aa, mɨa ãchi t'ãri pia p'anapimerã mãik'aapa ãchi o k'achiadeepa k'aripa atamerã.’ (Is 6.9-10) 28Mãpai Pablopa mãgaji: —Idi wãara uchiajida aji, ma et'ewa jarada, parãpa ijãa k'iniada–e p'anadairã Ak'õrepa mɨmaa jarapida. K'awáatɨ Tachi Ak'õrepa ɨt'aa wãpiit'ee judio–eerã, ãrapa parã k'ãyaara ũridait'ee perã Tachi Ak'õrepa jara pëi bɨ. 29[Pablopa mãga jarap'eda, judiorã uchiajida. Aupedee erreu wãjida ãchi pitapai.] 30Pablo año omé beeji Romade, te alquilaa ata badade. Mama bɨde irumaa p'asianarutaarã jõmaweda auteebaipachi. 31Jarateepachi Tachi Ak'õrepa jara pëida ijãadamerã Tachi Waibɨa Jesucristode, mãgá ɨt'aa wãdait'ee. Maapai apidaapa irumaa jarateenaapáde ada–e paji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\