Hebreos 10

1Tachi Ak'õrepa Moisemaa p'ãpidak'a oopataarãpa waide k'awada–e jõmaweda Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ ooit'ee Cristo k'ap'ɨa pari. Maperã ip'iipai ne–animalaarã peedap'eda, paa p'anɨ mĩda Tachi Ak'õre–it'ee, iru k'ĩrapite p'oyaa p'ek'au k'achia wẽe p'anadak'aa. 2Moisepa p'ãdade jara bɨk'a oo bɨpa p'ek'au k'achia wẽpapida paara, waa ne–animalaarã peedap'eda, paada–e pak'aji ãchia p'ek'au k'achia oopatap'edaa k'aurepa. Mamĩda at'ãri mãga oopata. Mapa k'awa p'anɨ ãchi at'ãri k'ĩsia p'ua jõnapata. 3Año chaa ma ne–animalaarã peedak'ãri, ãchia k'achia oopata waapɨara k'irãpapata, 4p'ak'a waa mãik'aapa chivo waapa p'ek'au k'achia wẽpapik'aa perã. 5Maperãpɨ Cristo na p'ek'au eujãdee chek'ãri, ichi Ak'õremaa mãgaji: —‘Ne–animalaarã peepachida mĩda pɨ–it'ee mãik'aapa ne–inaa ateepachida mĩda pɨmaa teedait'ee, wãara pɨa mãga k'inia–e paji. Maperã mɨ na eujãdepemaarãk'a t'opiji piumerã eperãarã pari. 6Ichiaba pɨ o–ĩa–e baji ne–animalaarã peedap'eda, paadak'ãri ak'ɨpidait'ee pɨ k'inia iru p'anɨ, maa–e pɨrã chupɨria iididait'ee ãrapa p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. 7Mapa mɨa mãgaji: “Pɨchá, Ak'õre, mɨ nama bɨpɨ ooit'ee pɨa k'inia bɨk'a. Pɨchi ũraa p'ãdade jara bɨk'a mɨa ooit'ee.” ’ (Sal 40.6-8) 8Cristopa mãga jarak'ãri, naapɨara mãgaji: —K'inia–e paji ne–animalaarã peedamerã mãik'aapa ne–inaa ateedamerã pɨmaa teedait'ee. Pɨ o–ĩa–e bajida aji, ne–animalaarã peedak'ãri ak'ɨpidait'ee pɨ k'inia iru p'anɨ maa–e pɨrã chupɨria iididait'ee ãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Cristopa mãga jaraji Tachi Ak'õrépata Moisemaa jaraji mĩda ne–animalaarã peedamerã ma–it'ee. 9Maap'eda Cristopa mãgaji: —Ak'õre, mɨ nama bɨ ooit'ee pɨa k'inia bɨk'a. Mãga jarada perã tachia k'awa p'anɨ chi naaweda oopatap'edaa Moisepa p'ãdak'a jõru, Tachi Ak'õrepa ichi ũraa chiwidipida perã Cristo k'aurepa. 10Cristopa ooda perã Tachi Ak'õrepa k'inia badak'a, kurusode piuda aba piu chek'ãri tachi k'ap'ɨa pari, Tachi Ak'õrepa tachi p'ek'au k'achia wẽpapiji. Maperãpɨ ɨ̃rá tachi ijãapataarã p'ek'au k'achia wẽe p'anɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite. 11Moisepa p'ãdade jara bɨk'a, ewari chaa judiorã p'aareerãpa ne–animalaarã paapata. Mãgá ip'iipai oopata, mãga oopata k'aurepa p'oyaa p'ek'au k'achia wẽpapidak'aa pai mĩda. 12Jõdee Cristo piuda abaade p'ek'au k'achia wẽpapiji. Maap'eda su–ak'ɨ beeji Tachi Ak'õre truade iru juaraare. 13Mama Cristopa nɨmaa bɨ Tachi Ak'õrepa iru k'ĩra unuamaa iru p'anapataarã ichi jua ek'ari bɨrumaa. 14Cristo piuda aba piuda perã tachi k'ap'ɨa pari, irude ijãapataarã p'ek'au k'achia wẽe ichita p'anadait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite. 15Tachi Ak'õre Jaurepa ichiaba made jara baji jarak'ãri: 16‘Ewari cherude mɨa Israel pidaarãmaa ũraa chiwidi jarait'ee. ¡Mɨ, Ak'õre Waibɨapa mãga jara bɨ! Ma ewatedeepa k'awaapiit'ee mɨa ãramaa oopi k'inia bɨ mãik'aapa mãga oo k'inia p'anadait'ee, t'ãripa k'inia p'anadairã.’ (Jer 31.33) 17Mãga jarap'eda, ichiaba jaraji: ‘Mɨa waa k'irãpa–e pait'ee ãrapa p'ek'au k'achia oopatap'edaa.’ (Jer 31.34) 18Tachi Ak'õrepa mãgá p'ek'au k'achia waa k'irãpa–e pait'eeda ada perã, k'awa p'anɨ Jesús piuda k'ãyaara ne–inaa pipɨara wẽ–e p'ek'au k'achia wẽpapiit'ee. 19Mãpai ɨ̃pemaarã, Jesucristo waa bat'ada k'aurepa nãgaweda tachi panadai Tachi Ak'õre bɨmaa. 20¿Sãga jãma panadaima? K'irãpátɨ Ak'õre te waibɨade chi cuarto edupɨara t'ɨak'au baji p'aru teesoo bɨpa, eperãarã t'ĩunaadamerã Tachi Ak'õre badamãi. Mamĩda Jesucristo kurusode piuk'ãri, Tachi Ak'õrepa ma p'aru teesoo bɨ jẽpiji ak'ɨpiit'ee ma k'ãyaara ne–inaa chiwidi bɨit'ee, ma k'aurepa eperãarã t'ĩudamerã ichi bɨmãi. Mãgɨ́ Jesús k'ap'ɨa chok'ai p'irabaida. Ma k'aurepata tachi ɨt'aa t'ɨ̃dak'ãri, ɨt'ari t'ĩudai Tachi Ak'õre bɨmãi. 21Ma awara Cristo, tachi P'aareerã Poro Waibɨa perã, irua Tachi Ak'õre ɨt'aripema te ak'ɨpari. 22Mapa ɨt'aa t'ɨ̃maa bɨde t'ãri pia wãdáma Tachi Ak'õre k'ait'a. Irua oopi bɨk'a oo k'inia p'anadáma mãik'aapa ijãadáma irua tachi p'ek'au k'achia wẽe ak'ɨ bɨ. K'ĩsia p'ua p'ananaadáma tachia p'ek'au k'achia oopatap'edaa k'aurepa, Cristo waapa ma jõma wẽpapida perã mãik'aapa ne–inaa k'achia oo amaa k'inia p'anɨda ada perã paniapa sɨɨdak'ãri. 23Mãgapai–epɨ. Ichita p'anadáma tachi p'anadap'edaak'a naa t'ãripa ijãadak'ãri, k'awa p'anadairã Tachi Ak'õrepa teeit'ee ne–inaa jõma ichia k'ĩsia iru bɨ tachi–it'ee. ¡Tachi Ak'õrepa ichita oopari ichia jara bɨk'a! 24Jɨrɨdáma chik'aripapataadait'ee, tachi jõmaweda chik'inia p'anapataadait'ee mãik'aapa ne–inaa pia oopataadait'ee. 25P'ananaadáma awaraarãk'a, chi cheda–e p'anɨɨrã Tachi Ak'õre Ũraa ũride. Ma k'ãyaara chip'edaidap'eda, chik'aripa p'anadáma pipɨara ijãadait'ee, Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate paru misa. Ma ewate Tachi Ak'õrepa ak'ɨit'ee eperãarãpa pia mãik'aapa k'achia oopatap'edaa. 26Ijãadak'ãri Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida Cristode, tachia oo k'iniata oo wãruta pɨrã, ijãa amaa k'iniapa, k'ĩsiadaik'araa bɨ awaraa ne–inaapa tachia p'ek'au k'achia oopata wẽpapii. Cristo awara ne–inaa wẽ–e tachia p'ek'au k'achia oopata wẽpapiit'ee. 27Chi mãga ijãada–e p'anɨɨrãpa ãchi piuda waaweedaipia bɨ, aɨ t'ẽepai Tachi Ak'õrepa ãchia k'achia oopatap'edaa ak'ɨk'ãri, ãchi pëiit'ee perã t'ɨpɨtau jẽrajẽraa jira bɨde. Mamaata wãdait'ee jõma Tachi Ak'õre jua ek'ari p'ana k'iniadak'aa p'anɨɨrã. 28Chonaarãweda eperãpa ooamaa bak'ãri Moisepa p'ãdade jara bɨk'a, mãgɨpa p'ek'au k'achia oo bɨ unudap'edaarãpa, omé maa–e pɨrã õpee, jarapachida ãchi poroorãmaa. Mãga k'awaadak'ãri, peet'aapachida, chupɨria k'awada–ee. 29Chonaarãweda mãga paji pɨrã, ¿audupɨara Tachi Ak'õrepa nãgɨɨrã miapi–e paik'ã? Ijãa amaa wãda Jesucristota Tachi Ak'õre Warra mãik'aapa Tachi Ak'õre Jaurepa oo bɨ eperãarã k'aripait'ee Tachi Ak'õredepema–e. Ma awara jara p'anɨ ichi Ũraa chiwidi jara bɨk'a Cristo waa bat'ada k'aurepa eperãarã p'ek'au k'achia wẽpapi–e mãik'aapa mãgá p'ek'au k'achia wẽe p'anada–e Ak'õre k'ĩrapite. 30K'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa mãgɨɨrã miapiit'ee ichia jarada perã: ‘Mɨata p'ek'au k'achia oopataarã miapiit'ee. Mɨata ãchi k'achia ooit'ee ãchia ne–inaa k'achia oopata pari.’ (Dt 32.35) Ichiaba ichi ũraa p'ãdade jara bɨ: ‘Tachi Ak'õrépata ak'ɨit'ee ichi eperãarãpa ne–inaa pia mãik'aapa k'achia oopatap'edaa.’ (Dt 32.36) 31Tachi Ak'õre Waibɨa ichita bapari. Ichi k'ĩraudaru pɨrã tachi ome, tachia waaweepa p'oyaa chooda–e pai. 32Mamĩda k'irãpátɨ parãpa naa Cristode ijãadak'ãri, chupɨria jõnadap'edaa. Tachi Ak'õrepa parãmaa k'awapiji ichi ũraa chiwidide jara bɨ Cristode. Maap'eda awaraarãpa parã miapijida mĩda, choopachida ijãa p'anadap'edaa perã. 33Edaare choopachida ijãadak'aa beerãpa ik'achia jarapatap'edaa mãik'aapa parã oo iru p'anapataadap'edaa apemaarã taide. Ma awara parãpa unudak'ãri pãchi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa mãgá chupɨria chitoonɨ, k'aripapachida. 34Ichiaba chupɨria k'awaa jõnapachida ijãapataarã carcelde p'anɨ mãik'aapa ãra k'aripajida. Parã o–ĩa p'anapachida ijãadak'aa beerãpa pãchi net'aa jõma jãri atadak'ãri, k'awa p'anadap'edaa perã ɨt'ari iru p'anɨ ne–inaa pi–iara. Ma ne–inaa jõma Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ tachi–it'ee jõ–e pait'ee. 35Jõma ma et'ewa jarada wãara perã, waaweenáatɨ. Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ parãmaa ne–inaa pi–ia teeit'ee. 36Mapa choo p'anapatáatɨ pãchi ijãa p'anɨde Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a oodait'ee. Mãga ooruta pɨrã, unudait'ee jõma irua jarada teeit'ee parãmaa. 37K'irãpátɨ irua jarada: ‘Taarã–e nɨde chi cheit'ee bɨta cheit'ee. Taarã–e pait'ee. 38P'ek'au k'achia wẽe p'anɨɨrã mɨde ijãapata perã, mɨ ome p'anadait'ee. Mamĩda waya naa para badak'a ijãada–e p'aneeruta pɨrã, mɨ o–ĩa ba–e pait'ee ãra ome.’ (Hab 2.3-4) 39Tachi Ak'õrepa mãga jaraji mĩda, tachita atuada–e pait'ee ma ijãada–eerãk'a, Cristode wãara ijãapata perã. Maperãpɨ irua tachi k'aripait'ee irumaa parutamaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\