Hebreos 7

1Mãgɨ́ Melquisedec Salem p'uurudepema rey paji. Tachi Ak'õre Waibɨapa iru p'aare waibɨa papiji. Abraham chek'ãri awaraarã reyrã p'oyaap'eda, Melquisedec iru k'ĩrapite uchiaji mãik'aapa bendiciaji. 2Mãpai Abrahampa Melquisedecmaa teeji net'aa diezdepema chaa aba, irua net'aa jõmaweda jãri atadadepema ma reyrã juak'aawa. Melquisedec jara k'inia bɨ: “reypa ichi jua ek'ari p'anɨɨrã ak'ɨpari Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a”. Ichiaba Salem p'uurudepema rey jara k'inia bɨ: “reypa ichi jua ek'ari p'anɨɨrã k'ãiwee p'anapipari”. 3Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara–e bɨ Melquisedec nawe, chi ak'õre, chi ak'õchonaarã, chi t'oda, chi piuda. Ma awara jara–e bɨ chi p'aare mimia jõda. Iru Tachi Ak'õre Warrak'a, ichita p'aare waibɨa bapari perã. 4¡K'ĩsíatɨ nãgɨde! Melquisedec eperãarã poro waibɨa paji. Ichiaba tachi chonaarãwedapema ak'õchona Abraham tachi chonaarã poro waibɨa paji, Tachi Ak'õrepa irumaa naapɨara jarada perã. Mamĩda Melquisedecmaa Abrahampa teeji net'aa ma reyrã juak'aawa jãridadepema; ma net'aa jõmaweda diezdepema chaa, aba. 5Tachi Ak'õrepa Ũraa Moisemaa p'ãpidade jaraji Israel pidaarã poro waibɨarãpa Leví ëreerãdepemaarã ũk'uru awara bɨdamerã, p'aareerã mimia oodamerã. Ma ũraade ichiaba jaraji ma p'aareerãpa iidipataadamerã net'aa diezdepema chaa aba ãchi auk'aarãmaa, mãɨrã ichiaba Abrahamdeepa uchiadap'edaa paji mĩda ãchi jĩak'a. 6Jõdee Melquisedec Leví ëreerãdeepa uchia–e paji mĩda, Abrahammaa iidiji net'aa jãrida diezdepema chaa, aba. Ma awara Abraham waibɨa paji, Tachi Ak'õrepa irumaa jarada perã ichia k'ĩsia iru bada warrarã chok'ara teeit'ee. Mãgá Abraham waibɨara pɨk'a baji mĩda Melquisedec k'ãyaara, irua Abraham bendiciaji. 7Jõmaarãpa k'awa p'anɨ p'aare waibɨa, chi ɨt'aa t'ɨ̃pari awaraarã pari, waibɨara bɨ eperã jĩp'aa k'ãyaara. 8Ma awara ɨ̃rapema net'aa diezdepema chaa aba iidipataarã jai–idaapata. Jõdee Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara–e bɨ Melquisedec piuda. 9Ma ewate Abrahampa Melquisedecmaa teek'ãri net'aa jãrida diezdepema chaa aba, jõma Leví ëreerãdepema p'aareerã k'ap'ɨa pari teeji, ãra at'ãri t'oda–e p'anajida mĩda. 10At'ãri Leví uchia–e baji mĩda Abraham k'ap'ɨadeepa, jaradai ma ewate Levideerãpa teejida Melquisedecmaa Abraham pari, aɨ t'ẽepai Abraham ãichak'e Jacobdeepa uchiadait'ee pada perã. 11Moisepa Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda teek'ãri Israel pidaarãmaa, awara bɨji Leví ëreerã, Aarondeepa uchiadap'edaarã p'aareerã mimia oodamerã. Mãgɨɨrãpa Tachi Ak'õrepa jaradak'a oopipachida eperãarãmaa. Mamĩda, mãga oo p'anajida mĩda, ma p'aareerãpa p'oyaa wẽpapida–e paji eperãarãpa p'ek'au k'achia oopatap'edaa, Tachi Ak'õre k'ait'aara wãdamerã. Mãga oodap'edaa paara, Tachi Ak'õrepa awaraa pëi–e pak'aji Melquisedec jĩak'a. 12Mamĩda Tachi Ak'õrepa awaraa p'aare bɨji mãga oomerã. Nãgɨ́ bɨ–e paji Aarón bɨdak'a. Ma k'ãyaara Melquisedeck'a bɨji. Nãgɨ́ p'aarepa ichi mimia ook'aa Aarondeepa uchiadap'edaarãk'a. Oopari Tachi Ak'õre Ũraa chiwidide jara bɨk'a. 13K'awa p'anɨ nãgɨ́ p'aare, mɨa jara bɨ, uchia–e paji Leví ëreerãdeepa. Wãara, na p'aare ëreerãdeepa p'aare apida uchiadak'aa paji. 14Mãga k'awa p'anɨ Tachi Waibɨa Jesuta uchiada perã Judá ëreerãdeepa. Moisepa apida Judá ëreerã eerepema t'ɨ̃jara–e paji, apemaarã p'aareerã awara bɨk'ãri. 15Ichiaba nãga perã audupɨara k'awa p'anɨ Jesuta tachi ɨ̃rapema p'aare waibɨa, Melquisedeck'a. 16Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ Leví ëreerãdepemaarã awara bɨdamerã p'aareerã mimia–it'ee. Ma mimia oodait'ee paji na p'ek'au eujãde p'anɨ misa. Mamĩda mãga–e paji Jesús ome. Iru Leví ëreerãdeepa uchia–e paji awaraa p'aareerãk'a, taarã–e weda ma mimia oomerã. Mãga–e. Tachi Ak'õrépata Jesús awara bɨji ichita ma mimiade bapariimerã. 17Mãga k'awa p'anɨ irumaa jara bairã Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade: ‘Pɨ ichita P'aareerã Poro Waibɨa pait'ee, Melquisedeck'a.’ (Sal 110.4) 18Naaweda Tachi Ak'õrepa Moisemaa p'ãpiji ichia oopi k'inia bada ichi eperãarãmaa. Jaraji ne–animalaarã p'aareerãmaa ateedamerã, ãchia peedamerã mãik'aapa paadamerã ichi–it'ee. Mamĩda ma p'aareerãpa ma p'ãpidak'a oo p'anɨpa, eperãarã p'ek'au k'achia oopata p'oyaa wẽpapida–e paji. 19Maperã Tachi Ak'õrepa ma p'ãpidak'a oodap'edaa waa oopi–e paji. Ma k'ãyaara ichi ũraa chiwidi tachimaa k'awaapiji, ichi k'ĩrapite p'ek'au k'achia wẽe p'anadamerã Cristode ijãadak'ãri. Ma awara mãgɨ́ ũraa chiwidi k'aurepa ɨ̃rá Tachi Ak'õre k'ait'aara wã p'anɨ ɨt'aa t'ɨ̃dak'ãri. 20Tachi Ak'õrepa Leví ëreerãdepema p'aareerã awara bɨk'ãri, awaraarã k'ĩrapite pedee–e paji. 21Jõdee, ɨ̃rapema p'aare awara bɨk'ãri, Tachi Ak'õrepa ichi t'ɨ̃de pedeeji. Mãga k'awa p'anɨ iru ũraa p'ãdade jara bairã: ‘Tachi Ak'õrepa ichi t'ɨ̃de nãga jara bairã, awaraa ne–inaa oo–e pait'ee. “Pɨ ichita p'aareerã poro waibɨa pait'ee.” ’ (Sal 110.4) 22Tachi Ak'õrepa Jesumaa mãga jarada perã mãik'aapa Jesús k'aurepa ũraa chiwidi paraa perã, k'awa p'anɨ ma ũraa chiwidide jara bɨ tachimaa pipɨara bɨ irua Moisemaa jarada k'ãyaara. 23Tachi Ak'õrepa apemaarã p'aareerã chok'ara bɨpachi. Mamĩda ãra mãgɨ́ mimiade ichita p'anadak'aa, piupata perã. 24Jõdee Jesús piuk'aa perã, Tachi Ak'õrepa awaraa p'aareerã poro waibɨa bɨ–e pait'ee iru pari. 25Mapa irua k'aripai ichide ijãapataarã, p'ek'au k'achia wẽe p'anadamerã Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Ichita bapari perã, ichita Tachi Ak'õremaa chupɨria iidipariit'ee tachi pari. 26Nãgɨ́ Jesús P'aareerã Poro Waibɨa tachia k'inia p'anɨ. Irua p'ek'au k'achia ook'aa, k'achia wẽe bairã. K'ĩsia k'achia k'ĩsiak'aa. Na p'ek'au eujãde bak'ãri, bapachi mĩda eperãarã k'achia oopataarã t'ãide, mãgá ook'aa paji. Maperãpɨ Tachi Ak'õrepa iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara papiji. 27Cristo apemaarã P'aareerã Poro Waibɨarãk'a bɨ–e. Mãgɨɨrãpa chok'apata apemaarã p'aareerã ewari chaa ne–animalaarã peedamerã paadait'ee Tachi Ak'õre–it'ee. Ma awara ne–animalaarã peedak'ãri paadait'ee Tachi Ak'õre–it'ee, naapɨara mãga oopata ãchi pari, maap'eda apemaarã pari, p'ek'au k'achia oopatap'edaa k'aurepa. Jõdee Cristo piuda aba piuji, tachia p'ek'au k'achia oopata jõmaweda wẽpapiit'ee. 28Ma jõma jara aupadade k'ĩsiadak'ãri, k'awa p'anɨ Moisepa p'ãdade jara bɨ p'aareerã poro waibɨa mimia–it'ee awara bɨdamerã eperã tachik'a, p'ek'au k'achia oopari. Mamĩda, ma p'ãpida t'ẽepai, Tachi Ak'õrepa ichi t'ɨ̃de pedee bɨpa, bɨji ichi Warra, chi p'ek'au k'achia ook'aa bɨta, ichita tachi P'aareerã Poro Waibɨa pamerã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\