Hebreos 9

1Naapɨara Moisemaa ũraa jarak'ãri Tachi Ak'õrepa jaraji sãgata irude ijãadai mãik'aapa irua jaradak'a oodai. Ma awara Tachi Ak'õre te ne–edee ooda oopiji. 2Ma te ne–edee oodade chi naapema cuartode baji lámpara bɨpata mãik'aapa mesa pan p'epari Tachi Ak'õre–it'ee. Mãgɨ́ Cuarto Awara Bɨda apachida Tachi Ak'õre Net'aa–it'ee. 3Araarepema Cuarto Awara Bɨda apachida Tachi Ak'õre–it'ee. Mãgɨ́ t'ɨak'au baji p'aru teesoo bɨpa. 4Ma p'aru teesoo bɨ k'ait'a baji altar nẽepa p'ẽeda. Aɨ ɨ̃rɨ ne–inaa t'ũa bapari paapachida. Ma p'aru teesoo bɨ edupema eere baji baaltek'a bɨ nẽepa p'ẽeda. Ma baaltek'a bɨ eperãarãmaa k'irãpapi baji Tachi Ak'õrepa Moisemaa jarada. Mãgɨ́ edajãde baji chok'o nẽedee oodade. Ichiaba baji Aarón pak'uru jua t'ono bada chonaarãweda mãik'aapa Tachi Ak'õrepa Moisemaa Ũraa mãude p'ãpida. 5Ma baaltek'a bada t'ap'a ɨ̃rɨ bainɨ̃ p'anajida santok'a bee omé isia paraa. Mãgɨ́ jɨ̃apataarã k'ĩra wãree, Tachi Ak'õre ik'aawa p'anapata iru truade. Maperã santo mãgɨ́ jĩak'a bɨjida ma t'ap'ade ak'ɨpiit'ee Tachi Ak'õre mama bɨ. Ma t'ap'ade p'aareerã poro waibɨapa ne–animalaarã waa jĩap'eji Tachi Ak'õrepa eperãarã miapinaamerã ãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Mamĩda mɨa naapai p'oyaa jõma jara–e. 6Israel pidaarãpa Tachi Ak'õre te cuarto omeede oodap'eda, p'aareerã ewari chaa t'ĩupachida naapema cuartode ãchi mimia oode, Tachi Ak'õrepa Moisemaa jaradak'a. 7Mamĩda chi araarepema cuartode p'aareerã poro waibɨa aupaita t'ĩupachi, año chaa t'ĩuda aba. T'ĩuk'ãri, ateepachi ne–animal waa bɨit'ee ma baaltek'a bɨ ɨ̃rɨ. Mãɨmisa Tachi Ak'õremaa chupɨria iidiji ichia p'ek'au k'achia oopata pari mãik'aapa Israel pidaarãpa p'ek'au k'achia oopatap'edaa pari; ãchia ne–inaa k'achia k'awada–ee oopatap'edaa paara. 8Mãga oopida k'aurepa Tachi Ak'õre Jaurepa eperãarãmaa k'awapi baji mãgɨ́ tede Tachi Ak'õre k'ait'a wãdaik'araa bɨ. 9Ma jõma oopida k'aurepa ma eperãarãmaa, Tachi Ak'õrepa jarateemaa baji ichia ãramaa k'awapi k'inia bada mãik'aapa tachi ɨ̃rapemaarãmaa paara. Nãga k'awapi k'inia baji. Net'aa teedak'ãri mãik'aapa ne–animalaarã peepidap'eda, paapidak'ãri Tachi Ak'õre–it'ee, eperãarã at'ãri k'ĩsia p'ua p'anapachida ãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. 10Chi mãga oopataarãpa ne–inaa k'odak'ãri, k'ap'ɨa sɨɨdak'ãri mãik'aapa ne–inaa todak'ãri Tachi Ak'õrepa Moisemaa p'ãpidak'a, ɨ̃rɨpai o–ĩa p'aneepachida, Tachi Ak'õrepa pipɨara k'awapirumaa ichia k'ĩsia iru bada ãchi–it'ee. 11Ma–it'ee Cristo cheji, tachi P'aareerã Poro Waibɨa pait'ee. Ichia k'awapipari Tachi Ak'õrede ijãapataarãmaa Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ ãchi–it'ee. Mãga ooi ichi bapari perã Tachi Ak'õre ɨt'aripema te waibɨade. Mãgɨ́ te waibɨa pipɨara bɨ na p'ek'au eujãdepema te waibɨa k'ãyaara, eperãarãpa ooda–e pada perã. Jĩp'a Tachi Ak'õrépata ooji. 12Ma awara na eujãdepema p'aareerã poro waibɨa ma edupɨara bɨ cuartode t'ĩuk'ãri, ne–animalaarã waa ateepari. Mamĩda Cristo t'ĩuk'ãri ma ɨt'aripema tede chi cuarto edupɨara bɨde, t'ĩuda aba t'ĩuji ichi waa bat'adata bɨde Tachi Ak'õre bɨmãi. Mãgá tachi neto pɨk'a ataji uchiadamerã tachia p'ek'au k'achia oopata jua ek'ariipa mãik'aapa atuanaadamerã. 13K'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa naa ũraa jaradadeepa Moisemaa eperãarã t'ĩudaik'araa p'anadak'ãri Tachi Ak'õre te waibɨa bɨmãi, nãga oojida waya t'ĩudaipia p'anadamerã. Chivo chak'eerã mãik'aapa p'ak'a chak'eerã ateejida p'aareerãmaa peedamerã mãik'aapa chi waa jĩap'edamerã ãchi ɨ̃rɨ. Mãga–e pɨrã jĩap'epipachida it'abarre p'ora p'ak'a wẽra chak'e paadap'edaa p'oirada pania ome. Ma ne–animalaarã waa bat'ada k'aurepa Tachi Ak'õrepa eperãarã ɨ̃rɨpema k'achia aupai wẽpapiji. 14Mamĩda Cristo waa bat'ada k'aurepa Tachi Ak'õrepa ne–inaa pipɨara oopari. Cristopa p'ek'au k'achia maarepida oo–e paji mĩda, Tachi Ak'õre Jaurepa k'aripaji iru tachi pari piumerã. Mãgá iru waa bat'ada k'aurepa Tachi Ak'õrepa wẽpapipari ne–inaa k'achia jõmaweda tachi atuapipari, ne–inaa tachi k'ĩsia p'uapipari paara. Tachi Ak'õre ichita baparipa mãga oopari k'inia bairã tachia irude ijãapataadamerã mãik'aapa oopataadamerã irua k'inia bɨk'a. 15Tachi Ak'õrepa mãga k'inia bairã, Cristo pëiji irua oomerã Ak'õre Ũraa chiwidide jara bɨk'a. Mãgá chonaarãwedapema Tachi Ak'õrede ijãapatap'edaarãpa auk'a iru p'anadait'ee ne–inaa jõma irua k'ĩsia iru bada ãchi–it'ee. Cristo piuda k'aurepa Tachi Ak'õrepa wẽpapiji ãrapa p'ek'au k'achia oopatap'edaa, tachide ome auk'a. Mãga ooji Cristo piuda perã jõmaarã pari, p'ek'au k'achia wẽe ichita p'anapataadamerã Tachi Ak'õre k'ĩrapite. 16K'ĩsiadáma nãgɨde. Eperãpa k'art'ade p'ã iru bak'ãri k'aimaa ichi net'aa bëiit'ee ichi piuk'ãri, chi net'aa atait'ee bɨpa ma net'aa atak'aa chipari chok'ai bɨ misa. Mamĩda ma k'art'a p'ã iru bɨ eperã piuk'ãri, apemapa iru net'aa atapari. 17Mãga pɨk'a Cristo piuji ooit'ee Tachi Ak'õre Ũraa chiwidi jara bɨk'a. Piu–e pada paara, tachia iru p'anada–e pak'aji Tachi Ak'õrepa jarada tachimaa teeit'ee. 18Mãga baji ichiaba chonaarãweda, ne–animalaarã peedak'ãri Tachi Ak'õrepa oomerã ichia Moisemaa naa jaradak'a. 19Moisepa Tachi Ak'õre Ũraa jõmaweda jarap'eda ichi p'uuru pidaarãmaa, p'ak'a mãik'aapa chivo peejida. Mãpai madeepa waa ataji mãik'aapa p'oiraji pania ome. Oveja k'ara p'oree t'ɨdapa jua chak'eerã k'õrajɨ̃ma abaade jɨ̃k'ooji. Mamãik'aapa mãgɨpa waa jĩap'eji Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda ɨ̃rɨ mãik'aapa eperãarã ɨ̃rɨ. 20Mãga oo bɨ misa, mãgaji: ‘Nãgɨ́ waa jara k'inia bɨ Tachi Ak'õrepa mɨmaa jaradak'a parã pia ak'ɨit'ee, irua oopi bɨk'a ooruta pɨrã.’(Ex 24.8) 21Ichiaba Tachi Ak'õre te ne–edee ooda edajãde mãik'aapa chi ne–inaa jõma aɨde nɨ̃bada ɨ̃rɨ ma waapa jĩap'eji. 22Mãga ooji aɨ naaweda Tachi Ak'õrepa irumaa jarada perã mãgɨ́ te mãik'aapa net'aa jĩap'emerã ne–animalaarã waapa. Mãga ook'ãri, Ak'õrepa ne–inaa k'achia ma tede nɨ̃bada waa ak'ɨ–e paji. Mãga bada perã ne–animalaarã waa ome, k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata jõmaweda wẽpapi–e pait'ee, aba piu–e pɨrã ãchi pari. 23Moisepa ne–animalaarã waapa jĩap'eji na p'ek'au eujãdepema te waibɨade, Tachi Ak'õrepa Israel pidaarã pia ak'ɨmerã. Mamĩda Tachi Ak'õrepa ma ne–animalaarã waa k'ãyaara pipɨara k'inia baji jĩap'emerã ichi ɨt'aripema te waibɨade, ichia eperãarã jõmaweda pia ak'ɨmerã. Mapa Cristo pëiji eperãarã pari piumerã. Cristo chok'ai p'irabaik'ãri, ma ɨt'aripema te waibɨade ichi waa jĩap'eji eperãarã p'ek'au k'achia wẽe p'aneedamerã Ak'õre k'ĩrapite. 24Cristo t'ĩu–e paji ma ɨt'aripema jĩak'aa tede; eperãarãpa te oodap'edaade. Ma k'ãyaara ɨt'aripema te waibɨadeta t'ĩuji Tachi Ak'õre k'ĩrapite, chupɨria iidiit'ee tachi pari. 25Ma ɨt'aripema tede t'ĩuk'ãri, oo–e paji judiorã p'aareerã poro waibɨapa ooparik'a. Mãgɨpa año chaa ne–animal waa ateepari Tachi Ak'õre te waibɨa edupɨara bɨ cuartode. Mamĩda Cristopa ateeda apai ichi waa ateeji ɨt'aripema te waibɨade. 26Mãga–e pada paara, Cristo piuda chok'ara piuk'aji, Tachi Ak'õrepa na p'ek'au eujã ooru weda. Mamĩda Cristo cheda aba cheji mãik'aapa kurusode piuda aba piuji na p'ek'au eujã jõrumaa, tachi p'ek'au k'achia wẽpapiit'ee. 27Eperã chaa piuda aba piut'ee. Maap'eda Tachi Ak'õrepa ak'ɨit'ee ma eperãpa pia maa–e pɨrã k'achia ooda na p'ek'au eujãde bɨ misa. 28Mãga pɨk'a Cristo piuda aba piuji eperãarã chok'araarãpa p'ek'au k'achia oopata wẽpapiit'ee. Waya cheit'ee. Mamĩda ma cherude tachia p'ek'au k'achia oopata wẽpapide che–e pait'ee. Jĩp'a cheit'ee ichi cheru nɨ p'anɨɨrãmaa teede jõma Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ ãchi–it'ee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\