San Juan 12

1Ewari seis falta bak'ãri Pascua fiesta oodait'ee, Jesús wãji Betania p'uurudee, Lázaro bapatamãi. Ma Lázaro paji Jesupa chok'ai p'irabaipida. 2Mama bɨde k'ewara Jesumaa nek'opijida. Martapa jedepachi. Jõdee Lázaro Jesús ome nek'omaa baji. 3Mãɨmisa Mariapa aneeji k'era ɨ̃pɨa nardodee ooda. Litro k'audaa baji. Ma k'era Jesús bɨɨrɨ ɨ̃rɨ weet'aaji mãik'aapa ichi pudapa p'oot'aaji. Te jã t'ũa jo nɨ̃beeji k'erapa. 4Mãpai Jesús k'õp'ãyo, Judas Iscariote, Jesús traicionaait'ee badapa mãgaji: 5—Jã k'era ichi k'inia weemaa bɨda aji. Netot'aak'aji trescientos denarios pari mãik'aapa chupɨria beerã k'aripak'aji. 6Mamĩda Judapa mãga jara–e paji chupɨria beerã k'aripa k'inia bada perã. Ma k'ãyaara mãga jaraji nechɨayaa bada perã. Ichia ãra p'arat'a anipapachi mãik'aapa aɨdepema chɨa atapachi. 7Mãpai Jesupa mãgaji: —Ita–aria bɨ́ji. Irua nãgɨ́ k'era ɨa iru bajida aji, mɨ ɨaruta ewatepema–it'ee. 8Chupɨria beerã ichita paraait'ee parã t'ãide. Mamĩda mɨ parã ome ichita ba–e pait'eeda aji. 9Ũridak'ãri Jesús Betania p'uurude bɨ, judiorã chok'ara wãjida iru ak'ɨde. Ichiaba wãjida Lázaro ak'ɨde, Jesupa iru chok'ai p'irabaipida perã. 10Maperã p'aareerã poroorãpa pedeeteejida Lázaro ichiaba peet'aadait'ee. 11K'ĩsiajida Jesupa iru p'irabaipida k'aurepa judiorã chok'ara ãchi ũraade ijãadaamaa p'aneeruta Jesude ijãadait'ee. 12Aɨ norema eperãarã chok'ara, chi wã p'anadap'edaarãpa k'awaajida Jesús Jerusalendee Pascua fiesta oode cheru. 13Mapa t'ap'uru k'iru t'ɨap'edap'eda, wãjida iru auteebaidait'ee mãik'aapa biapachida: — ¡Tachi K'aripapari cheru Tachi Ak'õre k'ap'ɨa pari! ¡Tachi Ak'õrepa iru pia ak'ɨji mãik'aapa pëiji Israel pidaarã Rey pamerã!’ (Sal 118.25-26) 14Jesupa burro chak'e atapiji mãik'aapa bataudachi aɨ ɨ̃rɨ, Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a: 15‘Sión p'uurudepemaarã, waweenáatɨ. ¡Ak'ɨ́tɨ! Pãchi Rey cheru burro chak'e ɨ̃rɨ.’(Zac 9.9) 16Chi k'õp'ãyoorãpa k'awada–e paji ma pedee p'ãda k'ãata jara k'inia bɨ. Mamĩda Jesús ɨt'aa wãda t'ẽepai k'irãpajida ma pedee mãik'aapa Jesús p'asada. Mãpai k'awaajida ma pedee p'ãda irude jara baji. 17Jesupa Lázaro p'irabaipida unudap'edaarãpa irua ooda jõmaarãmaa nepɨrɨpachida. 18Mapa eperãarã chok'ara wãjida Jesús ome unudait'ee. Mãgá wã k'inia p'anajida ũridap'edaa perã irua ne–inaa ooda eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. 19Fariseorã ũk'uruurãpa mãga unudak'ãri, ãchi k'õp'ãyoorãmaa mãgajida: —¿Parãpa unu p'anɨk'ã? ajida. ¡Iru maarepida p'oyaada–e pai! ¡Jõmaarãta irude ijãa wãdada! ajida. 20Pascua fiesta pai naaweda, eperãarã wãpachida Jerusalendee ɨt'aa t'ɨ̃de Tachi Ak'õremaa. Ma wãdap'edaarã t'ãide p'anajida judio–eerã, judiorã ũraade ijãadap'edaarã. 21Mãɨrã Felipemaa wãjida. Mãgɨ́ Felipe Betsaida p'uurudepema paji. Mãgɨ́ p'uuru Galilea eujãde bɨ. Ma judio–eerãpa mãgajida irumaa: —Señor, taipa Jesús unu k'inia p'anɨda ajida. 22Mãpai Felipepa nepɨrɨnaji Andreemaa. Maap'eda ãchi omé wãjida Jesumaa nepɨrɨde. 23Ũrik'ãri judio–eerãpa iru jɨrɨmaa p'anɨ, Jesupa mãgaji: —Ewari paruda aji, Eperã Ak'õre Truadepema ɨt'aa wãit'ee. 24Mɨa wãarata jararu. Eperãpa trigo tau apai iru bɨta, mãgɨ́ tau uu–e pɨrã, tau apai iru bait'ee. Jõdee mãgɨ́ tau uuru pɨrã, baaip'eda yoorode piu pɨk'a bɨ mĩda, madeepa trigo k'arra chiwidi t'onopari mãik'aapa warip'eda, chaupari. Mãgá tau apaideepa chok'ara uchiadait'ee. 25Na p'ek'au eujãde bɨ misa, eperãpa jɨrɨru pɨrã ooit'ee ichia oo k'iniata, ichi piuk'ãri atuait'ee. Mamĩda na p'ek'au eujãde bɨ misa, eperãpa jɨrɨru pɨrã ooit'ee Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a, ma k'aurepa ichita chok'ai bapariit'ee Tachi Ak'õre ome. 26Apidaapa oo k'inia bɨ pɨrã mɨa oopi bɨk'a, mãgɨ́ nipaipia bɨ mɨ ome mɨ wãrumaa. Mãga ooru pɨrã, mɨ Ak'õrepa iru pia ak'ɨit'ee. 27—Ɨ̃rá mɨ t'ãri p'ua nɨ̃bɨda aji. ¿K'ãata jaraima? ¿Nãga jaraik'ã: “Ak'õre, mɨ k'aripáji nãgá banaamerã”? Ma–it'ee mɨ cheji, chupɨria chait'ee. Mapa mɨa jara bɨ mɨ Ak'õremaa: 28“Ak'õre, ak'ɨpíji wãara pɨ jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. ¡Óoji pɨchia oo k'iniata!” Mãpai arii p'anadap'edaarãpa ũrijida ɨt'ariipa jara bɨ: —Mɨa mãga ak'ɨpidoo pɨ k'ap'ɨa pari mãik'aapa waya mãga ak'ɨpiit'ee. 29Eperãarãpa mãgɨ́ pedee ũridak'ãri, k'ĩsiajida pata k'ĩrau nɨ̃bɨ. Mamĩda mãɨrã ũk'uruurãpa mãgajida: —Ɨt'aripema ángel paji. Mãgɨ́pata pedeejida ajida. 30Mãpai Jesupa mãgaji: —Jã pedee ũridap'edaa, mɨ–it'ee–e pajida aji. Parã–it'eeta paji. 31Ɨ̃rapɨ Tachi Ak'õrepa k'awapiit'ee na p'ek'au eujãdepemaarãpa k'achia oopata. Ɨ̃rapɨ Tachi Ak'õrepa p'oyaait'ee na p'ek'au eujãdepemaarã poro waibɨa Satanás. 32Mamĩda mɨchi k'ap'ɨa kurusode jira atadak'ãri eujãdeepa, eperãarãpa mɨde ijãa p'aneedait'eeda aji. 33Mãga jarak'ãri, Jesupa jara k'inia baji ichi sãgá piut'ee. 34Mãpai eperãarãpa p'anaujida: —Tai ũraade jara bɨ Mesías ichita bapariit'ee. ¿Sãga pɨa jaraima Eperã Ak'õre Truadepema kurusode jiradait'ee? ¿K'aima ma Eperã Ak'õre Truadepema? 35Jesupa mãgaji: —Mɨ, chi ɨ̃daa pɨk'a bɨ mak'ɨara taarã–e parã ome. Nipapatáatɨ mɨ ɨ̃daa pɨk'a bɨde p'ãriu pɨk'a bɨde t'ĩunaadamerã. Chi p'ãriu pɨk'a bɨde nipaparipa k'awa–e bɨ sãmaa wãru. 36Mɨ, chi ɨ̃daa pɨk'a bɨ parã ome bɨ misa, mɨde ijãapatáatɨ. Mɨa Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida jarateepari, parãpa ma pedee ijãadap'eda, iru warrarã p'aneedamerã. Mãga jarap'eda, Jesús ãyaa wãji ichi ununaadamerã. 37Jesupa ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi taide oopachi mĩda, judiorã chok'araarãpa irude ijãadak'aa paji. 38Mãga paji wãara uchiamerã nãgɨ́ pedee Ak'õre pedee jarapari Isaíapa p'ãdade jara bɨk'a: ‘Tachi Ak'õre, ¿k'aipa ijãajima aji, taipa jarateedap'edaa? ¿K'aimaa pɨa ooda ak'ɨpijima?’ (Is 53.1) 39Isaíapa p'ãdade ichiaba jara bɨ ãchia p'oyaa ijãadak'aa paji nãga perã: 40‘Tachi Ak'õrepa ãchi tau p'ãriu pɨk'apiji irua ooda ak'ɨ p'anɨ mĩda, ununaadamerã. Ma awara k'ɨɨrɨ k'isua pɨk'apiji irua jarada ũri p'anɨ mĩda, k'awanaadamerã mãik'aapa irumaa chenaadamerã, irua ãchia p'ek'au k'achia oopata wẽpapimerã.’ (Is 6.10) 41Isaíapa mãga jaraji, k'ãimok'araa pɨk'a bɨde Jesús unuda perã Tachi Ak'õre k'ĩra wãree eujãde. Maperãpɨ Jesude pedee baji. 42Isaíapa jaradak'a wãara uchiaji mĩda chok'araarã ome, judiorã ũk'uruurãpa Jesude ijãajida; ichiaba ãchi poroorã ũk'uruurãpa pida ijãajida. Mamĩda fariseorã waidoopa mãɨrãpa ijãadap'edaa eperãarã taide jaradak'aa paji. Waawee p'anajida fariseorãpa ãchi t'ĩupida–e pai jĩak'aapa Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede. 43Audupɨara k'inia p'anapachida ãchi auk'aarãpa ãchi ak'ɨdamerã judiorã pia beerãk'a, k'inia p'anadai k'ãyaara Tachi Ak'õrepa ãchi ak'ɨmerã ichideerãk'a. 44Maap'eda Jesupa golpe pedeeji judiorã arii p'anadap'edaarãmaa: —Chi mɨde ijãa bɨ mɨdepai ijãa–e bɨda aji. Ichiaba mɨ Ak'õrede ijãa bɨ, iruata mɨ na p'ek'au eujãdee pëida perã. 45Chi mɨ unu bɨpa ichiaba mɨ pëida unu bɨ. 46Mɨta chi ɨ̃daa pɨk'a bɨ. Mɨ cheji na p'ek'au eujãdee mɨde ijãapataarã p'ananaadamerã p'ek'au oopataarã p'anapatak'a p'ãriu pɨk'a bɨde. 47Eperãpa mɨ ũraa ũrip'eda, made jara bɨk'a oo–e pɨrã, mɨa jara–e ma eperã atuait'ee. Mɨ che–e paji na p'ek'au eujãdepemaarã atuapiit'ee. Ma k'ãyaara mɨ cheji eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atade. 48Eperãpa mɨ yiaraa iru bɨ pɨrã mɨ ũraa ũri k'inia–e bairã, Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate ichia mãgɨ́ eperã miapiit'ee. Mɨa jarada k'aurepa irua eperãarãpa oopata ak'ɨit'ee k'awaait'ee ijãapachida wa ijãadak'aa paji. 49Mɨchi k'ĩsiadoopa pedee–e bajida aji. Mɨ Ak'õre, mɨ na eujãdee pëidapa ma pedee jõma mɨmaa jarapiji. Irua jaraji mɨa pedeeit'ee mãik'aapa jarateeit'ee. 50Mɨa k'awa bɨ jõmaweda mɨ Ak'õrepa mɨmaa jarapiru, mãga jara bɨ eperãarãpa ijãadamerã mãik'aapa ɨt'aa wãdamerã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\