San Juan 13

1Pascua fiesta ewate pai naaweda, Jesupa k'awa baji ewari awara bɨda ichi na p'ek'au eujãdeepa uchiait'ee mãik'aapa ichi Ak'õremaa wãit'ee; mãgɨ́ ewari paru. Ichia chi k'õp'ãyoorã na p'ek'au eujãde p'anɨ k'inia iru bapachi. Mãgá ãchi k'inia iru bapachi ichi piurumaa. 2Aɨ k'ewara Pascuadepema chik'o jedei naaweda, Netuara Poro Waibɨapa k'ĩsia k'achia k'ĩsiapiji Judas, Simón Iscariote warramaa, ichia Jesús traicionaamerã. 3Mamĩda Jesupa k'awa baji ichi Tachi Ak'õredeepa cheda mãik'aapa Ak'õremaa wãit'ee. Ichiaba k'awa baji Tachi Ak'õrepa ne–inaa jõmaweda bɨji ichi jua ek'ari. 4Mapa nek'omaa p'anɨde Jesús bainɨ̃ beeji mãik'aapa ichi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃ bada ẽrat'aap'eda, ãyaa bɨji. Maap'eda toalla jɨ̃ nɨ̃bɨji ichi k'ɨrrɨde, mimiapataarãpa oopatak'a chĩara bɨɨrɨ sɨɨdait'ee pak'ãri. 5Mãpai jarrade pania wee atap'eda, chi k'õp'ãyoorã bɨɨrɨ sɨɨmaa beeji. Maap'eda ma toallapa p'ook'ooji. 6Mamĩda Simón Pedro bɨɨrɨ sɨɨnait'ee pak'ãri, irua mãgaji: —Tachi Waibɨa, ¿mɨ bɨɨrɨ paara sɨɨit'eek'ã? aji. 7Jesupa p'anauji: —Ɨ̃rá pɨa k'awa–e bɨda aji, mɨa oomaa bɨ. Mamĩda t'ẽepai k'awayada aji. 8Mãpai Pedropa mãgaji: —¡Mɨ bɨɨrɨ sɨɨpi–eda! aji. Jesupa p'anauji: —Pɨ bɨɨrɨ sɨɨpi k'inia–e bɨ pɨrã, mãgara waa nipanaapáde aji, mɨ ome. 9Mãpai Simón Pedropa mãgaji: —¡Tachi Waibɨa, mãgara mɨ bɨɨrɨ aupai sɨɨnaapáde aji. Ichiaba mɨ jua mãik'aapa poro paara sɨɨpáde! aji. 10Mamĩda Jesupa p'anauji: —Eperã ewaa k'uip'eda mãik'aapa taawaa uchiap'eda, waya k'ui–eda aji. Chi bɨɨrɨ aupaita sɨɨpari, k'ap'ɨa jõma t'ãu–ee bairã. Mãga pɨk'a parã t'ãu–ee pɨk'a p'anɨ p'ek'au k'achiapa. Mamĩda parã jõmaweda mãga p'anɨ–eda aji. 11Jesupa mãga jaraji k'awa bada perã k'aipa ichi traicionaait'ee bɨ. 12Chi k'õp'ãyoorã bɨɨrɨ sɨɨp'eda, waya ichi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃ beeji. Maap'eda mesade su–ak'ɨ beeji mãik'aapa mãgaji: —¿Parãpa k'awa p'anɨk'ã aji, k'ãata jara k'inia bɨ mɨa et'ewa ooda? 13Parãpa mɨmaa “Jarateepari” mãik'aapa “Tachi Waibɨa” apata. Mãga jaradak'ãri, wãarata jara p'anɨ. 14Mɨ parã Waibɨa mãik'aapa parã Jarateepari bɨ mĩda, parã bɨɨrɨ sɨɨji. Mapa parãpa pida pãchi k'õp'ãyoorã bɨɨrɨ sɨɨdaipia bɨ. 15Mɨa mãga ooji parãpa auk'a oodamerã. 16Mɨa wãarata jararu. Mimiapari ichi poro waibɨa k'ãyaara waibɨara bɨ–e. Ichiaba chok'a pëida iru pëida k'ãyaara waibɨara bɨ–eda aji. 17Parãpa mɨa et'ewa jarada ũrijida. Ma jaradak'a ooruta pɨrã, t'ãri o–ĩa p'anadait'ee. 18+Mamĩda mãga–e pait'ee parã jõmaarã ome. Mɨa k'awa bɨ mɨ k'õp'ãyoorã jɨrɨt'erada. Mapa ichiaba k'awa bɨ wãara p'asait'ee Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a: ‘Mɨ ome nek'orupa mɨ peepit'aait'ee.’(Sal 41.9) 19Ɨ̃rá mɨa mãga jara bɨ mãga p'asak'ãri, parãpa wãara ijãadamerã Mɨta, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã k'aripamerã. 20Mɨa wãarata jararu. Chi mɨa pëida auteebairupa mɨ jida auteebai bɨ. Mãga pɨk'a chi mɨ auteebairupa mɨ Ak'õre, mɨ pëida, auk'a auteebai bɨ. 21Mãga jarap'eda, Jesús t'ãri p'ua nɨ̃beeji. Mãpai mãgaji: —Mɨa wãarata jararu. Parãdepema abaapa mɨ traicionaait'eeda aji. 22Jesupa mãga jarak'ãri, chi k'õp'ãyoorã ak'ɨ trua para beeji, k'awada–e p'anadap'edaa perã k'aita jara bɨ. 23Mãɨrãdepema aba, Jesupa audú k'inia iru bada, iru ik'aawa sĩu–ak'ɨ baji. 24Mapa Simón Pedropa taupa jarapachi mãgɨmaa iidimerã k'aipata Jesús traicionaait'ee. 25Mãpai mãgɨ́ k'õp'ãyopa k'ɨɨrɨ ik'aawa iidiji Jesumaa: —Tachi Waibɨa, ¿k'aima? aji. 26Jesupa p'anauji: —Nãgɨ́ pan pite sã atak'ãri, mɨa teeit'eeda aji, mãgɨmaa. Aramata Jesupa ma pan pite sã ataji mãik'aapa teeji Judamaa. Mãgɨ́ Judas Simón Iscariote warra paji. 27Judapa mãgɨ́ pan jitak'ãri, Satanás iru t'ãride t'ĩudachi. Mãpai Jesupa mãgaji: —Pɨchia ooit'ee bɨ isapai oopáde aji. 28Mamĩda Jesús ome nek'omaa p'anadap'edaarãpa k'awada–e paji sãap'eda mãga jaraji. 29Judapa ãchi p'arat'a anipapachi perã, ũk'uruurãpa k'ĩsiajida Jesupa jara baji ne–inaa netonamerã fiesta–it'ee, maa–e pɨrã chupɨria beerãmaa ne–inaa teenamerã. 30Judapa ma pan jitap'eda, uchiadachi taawaa. P'ãrik'ua paji. 31Judas taawaa uchiada t'ẽepai, Jesupa mãgaji: —Ɨ̃rá Tachi Ak'õrepa ichi k'ĩra wãree unupiit'ee, mɨ chi Eperã Ak'õre Truadepema k'ap'ɨa pari. Mɨ k'aurepa jõmaarãpa wãara k'awaadait'ee Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. 32Mɨa mãga ak'ɨpik'ãri, taarã–e nɨde Tachi Ak'õrepa ichiaba ak'ɨpiit'ee mɨ wãara irua pëida. 33+Warrarã, naapai mɨ taarã–e parã ome. Parãpa mɨ jɨrɨdayada aji. Mamĩda unuda–e pait'ee. Mɨa judiorã poro waibɨarãmaa jaradak'a parãmaa auk'a jarait'ee; p'oyaa wãda–e mɨ wãrumaa. 34Parãmaa ũraa chiwidi jararu. Chik'inia p'anapatáatɨ. Mɨa parã k'inia iru baparik'a, mãgá parã jida chik'inia p'anapatáatɨ. 35Mãgá chik'inia p'anaruta pɨrã, jõmaarãpa k'awadayada aji, parã mɨ k'õp'ãyoorã. 36Mãpai Simón Pedropa Jesumaa iidiji: —Tachi Waibɨa, ¿sãmaa wãit'eema? aji. Jesupa p'anauji: —Mɨ wãrumaa waide pɨ p'oyaa wã–eda aji. Mamĩda t'ẽepai wãit'eeda aji. 37Pedropa mãgaji: —Tachi Waibɨa, ¿sãap'eda mɨ pɨ t'ẽe wã–e payama? aji. ¡Pɨ ome wã k'inia bɨ, pɨ k'aurepa piuru pɨjida! 38Mãpai Jesupa p'anauji: —¿Wãara pɨchi k'ap'ɨa peepit'aaik'ã aji, mɨ k'aurepa? Mɨa wãarata jararu. Et'erre k'arii naaweda, jarada õpee pɨa mɨ k'awa–e bɨda ait'ee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\