San Juan 18

1Mãgá ɨt'aa t'ɨ̃p'eda, Jesús chi k'õp'ãyoorã ome Cedrón to chak'e sĩajida. Mama t'ĩujida olivo k'ãide. 2Judas, Jesús traicionaait'ee badapa k'awa baji ãra t'ĩudap'edaamãi, Jesús chi k'õp'ãyoorã ome mama chip'epatap'edaa perã. 3Mapa Judapa mamaa ateeji Romadepema soldaorã chok'ara mãik'aapa Tachi Ak'õre te waibɨa jɨ̃apataarã, judiorã p'aareerã poroorãpa pëidap'edaa; ichiaba fariseorãpa pëidap'edaa. Espada pak'uru ome, lámpara, ĩpirã paara anipajida. 4Jesupa k'awa baji ichi p'asait'ee bada. Mapa mãɨrã cheruta unu atak'ãri, uchiaji ma ne–uu k'ãideepa mãik'aapa iidiji: —¿K'aita jɨrɨ p'anɨma? aji. 5Ãchia p'anaujida: —Jesús Nazaretdepema. Jesupa mãgaji: —Mɨda aji. Judas, chi traicionaait'ee bada mama bainɨ̃ baji ma chedap'edaarã ome. 6Jesupa “mɨda” ak'ãri, ãchi jõma ãpɨtee jɨ̃tɨjida mãik'aapa eujãde baainajida. 7Mãpai Jesupa waya iidiji: —¿K'aita jɨrɨ p'anɨma? aji. Waya p'anaujida: —Jesús Nazaretdepema. 8Mãpai Jesupa mãgaji: —Mɨa jaraji mɨ Jesús Nazaretdepema. Mɨta jɨrɨ p'anɨ pɨrã, mɨ ome p'anɨɨrã ichiak'au wãpítɨ. 9Jesupa mãga jaraji p'asamerã ichia naaweda jaradak'a. “Pɨa mɨ juade bɨdaarã apida atuada–e pait'ee.” 10Mãpai Simón Pedropa espada iru bada ẽe atap'eda, t'uji mãɨrãdepema aba, t'ɨ̃jarapatap'edaa Malco. Mãgɨ́ k'ɨɨrɨ juaraarepema orp'et'aaji. Mãgɨ́ p'aareerã poro waibɨa esclavo paji. 11Mãpai Jesupa mãgaji Pedromaa: —¡Pɨchi espada ata bɨ́ji ichi badamãi! ¿Mɨa choo–e paik'ã aji, mɨ Ak'õrepa miapiru? 12Mãpai ma soldaorã see nɨ̃bada ãchi poro ome mãik'aapa judiorã, chi Tachi Ak'õre te waibɨa jɨ̃apataarã paara, Jesús jita atadachida. Mãpai jɨ̃ nɨ̃bɨjida. 13Naapɨara ateejida Anás temaa, ichi Caifás chãure pada perã. Aɨ naaweda Anás p'aareerã poro waibɨa paji. Mamĩda ma año Caifás ãchi poro waibɨa paji. 14Caifás paji chi jarada: “Piara bɨ eperã aba piumerã tachi judiorã p'uuru pidaarã pari.” 15Jesús jita atadak'ãri, Simón Pedro awaraa k'õp'ãyo ome ãra t'ẽe wãjida. P'aareerã poro waibɨapa mãgɨ́ k'õp'ãyo k'awa bada perã, t'ĩupiji ma te t'ɨak'au badamãi Jesús ome. 16Mamĩda Pedro taawa bainɨ̃ beeji puerta t'aide. Mapa chi apema k'õp'ãyo Caifás k'awa badapa pedeenaji awẽra puerta jɨ̃apari ome Pedro ichiaba t'ĩupimerã. Mãgá Pedro ichiaba t'ĩuji. 17Ma puerta jɨ̃aparipa Pedromaa iidiji: —¿Pɨ jã eperã k'õp'ãyo–ek'ã? aji. Mãpai Pedropa p'anauji: —Mɨ–eda aji. 18Jĩsua nɨ̃bada perã, p'aareerã poro waibɨa mimiapataarãpa mãik'aapa te jɨ̃apataarãpa t'ɨpɨ orojida mãik'aapa k'ara p'aimaa p'aneejida. Bainɨ̃ p'anɨde t'ɨpɨtau ik'aawa, Pedro ichiaba ãchi ome k'ara p'aimaa beeji. 19Mãɨmisa p'aareerã poro waibɨapa Jesumaa iidiji: —¿K'áirãma aji, pɨ k'õp'ãyoorã? Pɨa, ¿k'ãata jarateeparima? aji. 20Jesupa p'anauji: —Mɨ jĩp'a pedeeparida aji, jõmaarã taide Ak'õre te waibɨade mãik'aapa Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata te beede. Judiorã chepatamãi mɨa jarateepari. Maarepida chĩara ãpɨte pedee–e bɨ. 21¿Sãap'eda mɨmaa mãga iidi bɨma? aji. Mɨ pedee ũridap'edaarãmaa iidináji. Ãrapa jaradaipɨ, k'awa p'anadairã mɨa jarapari. 22Jesupa mãga jarak'ãri, te jɨ̃aparipa iru k'ĩramaa sĩji mãik'aapa mãgaji: —¿Jãgata p'anauparik'ã aji, p'aareerã poro waibɨamaa? 23Jesupa mãgaji: —Mɨa pedee k'achia jaraji pɨrã, jarapáde aji, k'ãare pedeeta k'achia baji. Mamĩda mɨa jarada wãara pɨrã, ¿sãap'eda mɨ sĩjima? aji. 24Mãpai Anapa Jesús jua jɨ̃p'eda, Caifamaa pëiji. Maapai Caifás p'aareerã poro waibɨa paji. 25Mãɨmisa taawa Simón Pedro bainɨ̃ baji t'ɨpɨtau ik'aawa k'ara p'aimaa. Arii p'anadap'edaarãpa iidijida: —¿Pɨ jã eperã k'õp'ãyo–ek'ã? ajida. Pedropa meraji: —¡Mɨ iru k'õp'ãyo–eda! aji. 26Mamĩda awaraa eperãpa Pedro k'ĩra k'awa ataji. Mãgɨ́ p'aareerã poro waibɨa mimiapari paji. Ëreerã paji Pedropa k'ɨɨrɨ orp'et'aada ome. Mãgɨpa mãgaji: —¿Pɨ–ek'ã mɨa ne–uu k'ãide Jesús ome unuda? 27Mãpai Pedropa waya meraji. Aramata et'erre k'ariji. 28Tap'eda weda judiorã poro waibɨarãpa Jesús ateejida Caifás tedeepa Pilato palaciodee. Pascua fiesta ɨ̃rɨ pada perã, aɨ tede t'ĩuda–e paji. K'awa p'anajida judio–eerã tede t'ĩudap'edaa paara, Pascua chik'o p'oyaa k'oda–e pak'aji. Mãga k'awajida ãchi ũraade jara bairã. 29Maperã Pilato uchiaji pedeede ãchi ome: —¿K'ãare k'aurepata na eperã nãgá iru p'anɨma? aji. 30P'anaujida: —Na eperã t'ãri k'achia–idaa–e bada paara, pɨmaa aneeda–e pak'ajida ajida. 31Mãpai Pilatopa mãgaji: —Mãgara pãchia atadarítɨ mãik'aapa iru ak'ɨ́tɨ pãchi ũraade jara bɨk'a. Maap'eda óotɨ pãchia oo k'iniata. Mamĩda ma judiorãpa p'anaujida: —Pãchi Romadepemaarã ũraade jara bɨ tai judiorãpa chĩara peedaik'araa bɨ irua ne–inaa k'achia ooda k'aurepa. 32Mãga jarajida uchiamerã Jesupa aɨ naaweda jaradak'a, irua jarak'ãri sãga ichi piut'ee. 33Pilato waya ichi palaciode t'ĩup'eda, Jesús t'ɨ̃ ataji mãik'aapa iidiji: —¿Pɨk'ã aji, Judiorã Rey? 34Jesupa mãgaji: —¿Pɨchi k'ĩradoopapai mãga iidi bɨk'ã, maa–e pɨrã awaraarãpa pɨmaa mãga jaradap'edaa perã? 35Pilatopa p'anauji: —¡Mɨ judio–epɨ! Pɨchi auk'aarã́pata mãik'aapa p'aareerã poroorã́pata pɨ mɨmaa aneejida. ¿Pɨa k'ãata oojima? aji. 36Jesupa p'anauji: —Mɨ rey–eda aji, na p'ek'au eujãdepema reyrãk'a. Ãchik'a pada paara, mɨ ome nipapataarã chõok'ajida, judiorã poro waibɨarãpa mɨ jitanaadamerã. Mamĩda mɨ rey–e na p'ek'au eujãdepema reyrãk'a. 37Mãpai Pilatopa iidiji: —¿Wãara pɨ reyk'ã? aji. Jesupa p'anauji: —Pɨchia jarajipɨ. Mɨ reypɨ. Ma–it'ee mɨ t'oji mãik'aapa cheji na p'ek'au eujãdee; Tachi Ak'õre wãarata jarait'ee. Wãarata k'awa k'inia p'anɨɨrã jõmaarãpa mɨ pedee ũripatada aji. 38Mãpai Pilatopa mãgaji: —¿K'aipa wãarata k'awayama? aji. 39Mamĩda k'irãpátɨ año chaa Pascua fiestade mɨa preso aba k'ena pëipari. Mapa ¿k'inia p'anɨk'ã aji, mɨa Judiorã Rey apata k'ena pëimerã? 40Mãpai arii p'anadap'edaarã jõmaweda waya biajida: —¡Jãgɨ́ k'ena pëináaji! ¡Barrabata k'ena pë́iji! Barrabás nechɨayaa bapachi mãik'aapa chõoyaa bapachi Romadepemaarã ome, ãchi jua ek'ariipa uchia k'inia bada perã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\