San Juan 4

1Fariseorãpa ũrijida Jesupa Juan k'ãyaara k'õp'ãyoorãra p'e wã mãik'aapa eperãarã chok'araara poro choopachi. 2(Mãga ũrijida Jesupa poro chook'aa paji mĩda. Chi k'õp'ãyoorã́pata poro choopachida.) 3Jesupa mãga k'awaa atak'ãri, waya uchiaji Judea eujãdeepa Galilea eujãdee wãit'ee. 4Ma wãdade wãyaaji Samaria eujãde. 5Mãgá Jesús pacheji Sicar p'uurude. Mãgɨ́ p'uuru Samaria eujãde bɨ. Chonaarãweda ma p'uuru Jacobpa ichi warra Josemaa eujã teeda k'ait'a baji. 6Ma eujãde Jacob pozo baji. Ma che wãdade ode cherupa Jesús ĩyapaa cheda perã, ma pozo ik'aawa su–ak'ɨ beeji. Imat'ɨpa pa wã nipaji. 7(Chi k'õp'ãyoorã p'uurudee wã p'anajida chik'o netode.) Mãga nɨde Samariadepema wẽra cheji ma pozodee pania joide. Mãpai Jesupa mãgaji irumaa: —Mɨmaa pania teepáde aji. 9Mamĩda judiorã, Samariadepemaarã ome pedeedak'aa pada perã, mãgɨ́ wẽrapa mãgaji: —Mɨ Samaria eujãdepemapɨ. ¿Sãap'eda pɨ, judío bɨta mɨmaa pania iidi cheruma? aji. 10Jesupa p'anauji: —Pɨa k'awada paara jõma Tachi Ak'õrepa oo k'inia bɨ eperãarã k'aripait'ee mãik'aapa k'awada paara k'aipata pɨmaa pania iidimaa bɨ, mɨmaa iidik'aji teemerã pania eperãarã ichita chok'ai p'anapipari. 11Mãpai mãgɨ́ wẽrapa mãgaji: —Señor, na pozo nãpɨa bɨda aji. Pɨa ne–inaa wẽe bɨ pania joi atait'ee. ¿Sãma mãgee pania atayama? aji. 12Na pozo tachi chonaarãwedapema Jacobpa bëida. Irua na pozodepemata pania topachi, ichi warrarã ome mãik'aapa chi ne–animalaarã ome. ¿Pɨ iru k'ãyaara waibɨara k'ĩsia bɨk'ã? aji. 13Jesupa p'anauji: —Eperãarãpa na pozodepema pania toruta waya opisiadaridait'eeda aji. 14Mamĩda mɨa pania teerudepema todak'ãri, waa opisiada–e pait'ee. Ma k'ãyaara ara pania poatrɨ uchiaparik'a eujãdeepa, mãga pɨk'a mɨa pania teeru uchiait'ee ãra t'ãrideepa mãik'aapa ma k'aurepa k'awaadait'ee ichita p'anapataadait'ee Tachi Ak'õre ome. 15Mãpai mãgɨ́ wẽrapa mãgaji: —Señor, mɨ–it'ee teepáde aji, mãgɨ́ pania, mɨ waa opisia–e pait'ee, ichiaba waa che–e pait'ee pania joide na pozode. 16Jesupa p'anauji: —Wãpáde aji, pɨchi ɨmɨk'ĩra atade mãik'aapa waya namaa chepáde aji. 17Mãgɨ́ wẽrapa p'anauji: —Mɨ ɨmɨk'ĩra wẽe bɨda aji. Jesupa mãgaji: —Wãarata jaraji ɨmɨk'ĩra wẽe bɨda ak'ãri. 18Ɨmɨk'ĩraarã joisomaa iru badoo mãik'aapa chi ɨ̃rá iru bɨ përe–e. Mapa wãarada aji, pɨa jara bɨ. 19Mãga ũrik'ãri, ma wẽrapa mãgaji: —Señor, pɨa pedee jarada k'aurepa mɨa k'awaa wãda aji, pɨ Tachi Ak'õre pedee jarapari. 20Tai chonaarã nãgɨ́ eede ɨt'aa t'ɨ̃pachidada aji. Mamĩda parã judiorãpa jarapata Jerusalende eperãarãpa ɨt'aa t'ɨ̃pataadaipia bɨ. 21Mãpai Jesupa mãgaji: —Wẽra, mɨa jararu ijã́aji. Ewari paruda aji, parãpa wãara ɨt'aa t'ɨ̃pataadait'ee Tachi Ak'õremaa. Mamĩda mãga ooda–e pait'ee nãgɨ́ eede wa Jerusalende. 22Parãpa ɨt'aa t'ɨ̃pata Tachi Ak'õremaa. Mamĩda iru pia k'awada–e p'anɨ. Jõdee táipata iru pia k'awa p'anɨ, tai judiorã k'ap'ɨa pari irua jara pëida perã sãga eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atait'ee. 23Mamĩda ewari pait'ee mãik'aapa ɨ̃raweda paru wãarata ɨt'aa t'ɨ̃pataarã Tachi Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃pataadait'ee iru Jaure k'ap'ɨa pari, Tachi Ak'õre wãara k'awapata perã. Tachi Ak'õrepa mãgeerã jɨrɨpari mãgá ichimaa ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã. 24Tachi Ak'õreta, Jaure. P'aareerã irumaa ɨt'aa t'ɨ̃pataadaipia bɨda aji, iru Jaure k'ap'ɨa pari, iru wãarata k'awapata perã. 25Mãpai mãgɨ́ wẽrapa mãgaji: —Mɨa k'awa bɨ Mesías (ichiaba t'ɨ̃jarapata Cristo) cheit'eeda aji. Iru chek'ãri, tachimaa ne–inaa jõmaata jarateeit'ee. 26Jesupa mãgaji: —Mãgɨ́ mɨda aji, pɨ ome pedeemaa bɨ. 27Mãgá pedeemaa bɨde chi k'õp'ãyoorã pachejida. Ãchi t'ãridepai k'ĩsiajida: “¿Sãap'eda Jesús pedeemaa bɨ jã wẽra ome?” Mamĩda apidaapa iidida–e paji ma wẽrapa k'ãata k'inia baji, maa–e pɨrã k'ãare–it'ee iru pedeemaa baji ma wẽra ome. 28Mãpai mãgɨ́ wẽrapa ichi chok'o atabëip'eda, wãji p'uurudee mãik'aapa jaranaji eperãarãmaa: 29—¡Ak'ɨ chétɨ! Eperãpa mɨmaa nepɨrɨji ne–inaa jõma mɨa oopari. ¿Mãgɨ́ Mesia–epaama? aji. 30Mãpai eperãarã wãjida Jesumaa. 31Mãgá cherutade, Jesús k'õp'ãyoorãpa enenee jõnajida nek'omerã: —Tachi Jarateepari, nek'óji, ma–ãri pɨjida. 32Mamĩda irua mãgaji: —Parãpa k'awada–e p'anɨda aji, chik'o mɨa iru bɨ k'oit'ee. 33Chi k'õp'ãyoorã ãchi pitapai pedeepachida: —¿Apidaapa chik'o aneejida–epaama? aji. 34Mamĩda Jesupa mãgaji: —Mɨ–it'ee chik'o nãga pɨk'a bɨ: ooit'ee mɨ pëidapa k'inia bɨk'a mãik'aapa aupait'ee mimia irua k'ĩsia iru bɨ mɨ–it'ee. 35¿Parãpa jarapata–ek'ã? “Atane k'ĩmari falta bɨ ne–uuda ewadait'ee.” ¡Ak'ɨ́tɨ parã ik'aawa! Unudait'ee ne–uuda chiwari nɨ̃bɨ. Mapa ewadaipia bɨ. 36Ne–uuda ewaparipa ma ne–uuda ewak'ãri, o–ĩadaipari p'arat'a jitait'ee perã ichi mimia pari. Mãga pɨk'a mɨ, Tachi Ak'õre Ũraa jarateepari, o–ĩadaipari parãpa eperãarã p'e atadak'ãri mɨde ijãapataadamerã, ma k'aurepa ichita p'anapataadait'ee perã Tachi Ak'õre ome. Maperã chi ne–uupari chi ne–uu ewapari ome o–ĩa para beepari. 37Nãgɨ́ pedee eperãarãpa jarapata wãara bɨ. “Abaapa uupari mãik'aapa awaraapa ewapari.” 38Mɨa parã pëiji ne–uu ewanadamerã, parãpa uuda–e paji mĩda. Awaraarã parã naa mimiajida eperãarãpa mɨde ijãadamerã. Maap'eda parãpa ãra mimia aupajida. 39Samariadepemaarã chok'ara Jesude ijãajida mãgɨ́ Samariadepema wẽrapa jarada perã: —Jõma mɨa ne–inaa ooda jarajida aji. 40Maperãpɨ ma Samariadepemaarã Jesumãi pachedak'ãri, chupɨria iidijida iru ãchi ome beemerã. Mapa iru mama beeji k'ãima omé. 41Mama bɨde chok'araarãpa irua jarateeda ũridak'ãri, ijãajida. 42Mãpai mãɨrãpa mãgɨ́ Samariadepema wẽramaa mãgajida: —Ɨ̃rapɨ ijãada–eda ajida, pɨa taimaa nepɨrɨda k'aurepapai. Ichiaba ijãapata irua jarateeda ũridap'edaa perã. Maperãpɨ k'awa p'anɨ wãara nãgɨ́ eperã cheji na p'ek'au eujãdepemaarã o k'achiadeepa k'aripa atade. 43K'ãima omé wãyaap'eda, Jesús uchiaji Samaria eujãdeepa mãik'aapa wãji Galilea eujãdee. 44Ichi ome nipapatap'edaarãpa k'ĩsiajida mãpemaarãpa ãchi auteebaida–e pai, ichia jarada perã Tachi Ak'õre pedee jarapari p'uurudepemaarãpa iru waaweedak'aa. 45Mamĩda Galileade panadak'ãri, ma eujãdepemaarãpa iru auteebaijida. Mãɨrãpa irua ooda Jerusalende unujida, mama p'anadap'edaa perã Pascua fiesta oodait'ee. 46Jesús waya cheji Caná p'uurudee, ichia pania vino papidamãi. Maapai Capernaum p'uurude bapachi rey mimiapataarã poro waibɨa. Mãgɨ́ warra k'ayaa baji. 47Mãgɨpa k'awaa atak'ãri Jesús cheda Judea eujãdeepa Galileadee, wãji iru ak'ɨde mãik'aapa chupɨria iidiji wãmerã ichi temaa ichi warra jɨpade, chi warra juak'aya bada perã. 48Mãga ũrik'ãri, Jesupa mãgaji: —Parãpa unuda–e pɨrã mɨa ooru ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa, mɨde ijãadak'aa pait'eeda aji. 49Mamĩda mãgɨ́ poro waibɨapa mãgaji: —Tachi Waibɨa, chepáde aji, mɨ warra jai–idaai naaweda. 50Mãpai Jesupa mãgaji: —Wãpáde aji, pɨchi temaa. Pɨ warra jɨpa beeit'eeda aji. Ma eperãpa Jesupa jarada ijãaji mãik'aapa wãji. 51Ichi temaa wãrude, ichi mimiapataarãpa unu chejida mãik'aapa mãgajida: —Pɨ warra jɨpa beejida ajida. 52Ichia iidik'ãri chisãgɨ́ horade jɨpa beeji, p'anaujida: —Nuweda la una k'ɨamia tuu beejida ajida. 53Chi ak'õrepa k'awaji mãgɨ́ hora paji Jesupa jarak'ãri: “Pɨ warra jɨpa beeit'ee.” Mapa ichia mãik'aapa ichi te pidaarãpa Jesude ijãajida. 54Ma cheda omeede Judea eujãdeepa Galilea eujãdee, Jesupa ichiaba ooji ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\