San Juan 5

1Ma t'ẽepai Jesús cheji Jerusalendee judiorã fiesta oode. 2Jerusalén p'uuru murallade t'ĩupata aba Ovejaarã T'ĩupata apachida. Mãgɨ́ k'ait'a baji eperãarã k'uipatamãi, hebreo pedeede t'ɨ̃jarapata Betzatá. Mãgɨ́ pozo wap'ɨra baji joisomaa tarimbak'a bɨpa. Mãgɨ́ wãk'a beeji te k'irupa. 3Mama eujãde k'ayaa beerã chok'ara p'aneepachida: tau p'ãriu beerã, nɨk'anɨk'aa t'ɨa beerã mãik'aapa chiwa beerã. [Nɨpachida pania p'ërebai jira beerumaa. 4Mãga oopachida edaare angelpa pania p'ërebai jira beepik'ãri, chi naa t'ĩuru aɨde jɨpa beepachi perã.] 5Mama baji eperã treinta y ocho años k'ayaa bada. 6Jesupa iru mama jẽra bɨ unuk'ãri mãik'aapa k'awaa atak'ãri taarã weda ichi mãgá che bapachi, irumaa iidiji: —¿Jɨpa bee k'inia bɨk'ã? aji. 7Chi k'ayaa bɨpa p'anauji: —Eperã wẽ–eda aji, mɨ toida ata bɨmerã jã pozode pania p'ërebai jira beek'ãri. Mɨ t'ĩudariit'ee pak'ãri, awaraata mɨ naa t'ĩudaiparida aji. 8Mãpai Jesupa mãgaji: —¡P'irabáiji! Pɨchi p'aru atáji mãik'aapa wã́ji pɨchi temaa. 9Aramata ma eperã jɨpa beeji. Bainɨ̃ beep'eda mãik'aapa ichi p'aru atap'eda, t'ɨa wãji. Mamĩda ɨ̃ipata ewate pada perã, 10arii p'anadap'edaa judiorã poro waibɨarãpa chi jɨpa beedamaa mãgajida: —Idi tachi ɨ̃ipata ewate. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ ɨ̃ipata ewate mimia oodaik'araa bɨ. Jã p'aru pɨa ateeik'araa bɨda ajida. 11Mãpai mãgɨ́ eperãpa p'anauji: —Mɨ jɨpadapa jarajida aji: “Pɨchi p'aru atáji mãik'aapa wã́ji.” 12Ãchia iidijida: —¿K'aipata pɨmaa mãga jarajima? ajida. 13Mamĩda ma k'ayaa badapa k'awa–e paji k'aipata ichi jɨpat'aada, Jesús tau atuat'aada perã t'ĩuk'ãri eperãarã chok'ara see nɨ̃bɨde. 14Ma t'ẽepai, Tachi Ak'õre te waibɨade Jesupa ma eperã unuk'ãri, irumaa mãgaji: —¡Ũríji! Ɨ̃rá pɨ jɨpa bɨda aji. P'ek'au k'achia oo amáaji ne–inaa k'achiara p'asanaamerã. 15Maap'eda mãgɨ́ eperãpa judiorã poroorãmaa nepɨrɨnaji Jesupa ichi jɨpada. 16Ɨ̃ipata ewate Jesupa mãgá jɨpapachi perã, judiorã poro waibɨarãpa iru jɨrɨpachida peedait'ee. 17Mamĩda Jesupa p'anaupachi ichi ɨmɨatee p'anadap'edaarãmaa: —Mɨ Ak'õre ichita mimiapari mãik'aapa ɨ̃raweda mimiamaa bɨ. Mɨ jida mãgá mimiaparida aji. 18Mãga ũridak'ãri, ma judiorãpa audupɨara peet'aa k'inia p'anapachida, ɨ̃ipata ewate mimiapachi perã mãik'aapa Tachi Ak'õre ome auk'a bɨda ada perã. Mãga jaraji Tachi Ak'õre ichi Ak'õreda ak'ãri. 19Ãchia ɨmɨateeda ũrik'ãri, Jesupa mãgaji: —Mɨa wãarata jararu. Tachi Ak'õre Warrapa ne–inaa p'oyaa oo–eda aji, ichi k'ĩradoopa. Ma k'ãyaara irua unupari chi Ak'õrepa oo bɨ mãik'aapa auk'a oopari. Jõmaweda chi Ak'õrepa oo bɨ ichiaba oopari chi Warrapa. 20Mãga bɨ chi Ak'õrepa ichi Warra k'inia iru bapari perã. Mapa jõma ichia oo bɨ ak'ɨpipari chi Warramaa. Wãara na ewari ne–inaa pi–iara ak'ɨpiit'ee chi warramaa. Mãga unudak'ãri, parã p'era pɨk'a para beeit'ee. 21Chi Ak'õrepa piu beerã p'irabaipiparik'a ichita chok'ai p'anapataadamerã, chi Warrapa auk'a ichia k'inia bɨɨrã p'irabaipiparida aji, ichita chok'ai p'anapataadamerã. 22Chi Ak'õrepa jara–e chisãgɨ́ na p'ek'au eujãdepemaarã ichita chok'ai p'anapataadait'ee mãik'aapa chisãgɨ́ atuadait'ee. Ma–it'ee chi Warra pëiji. 23K'inia baji jõmaarãpa ichi Warra waaweedamerã iru waaweepatak'a. Eperã iru Warra waawee–ee bɨpa ichiaba waawee–e Tachi Ak'õre, chi Warra pëida. 24+Mɨa wãarata jararu. Tachi Ak'õre Waibɨapa mɨ pëiji. Mɨ pedee ũri bɨpa mãik'aapa irude ijãa bɨpa ɨt'aa wãit'eeda aji. Mãgɨ́ eperã atua–e pait'ee. Irua ijãadak'ãriipa ichita bapariit'ee Tachi Ak'õre ome. 25Mɨa wãarata jararu. Ewari pait'ee mãik'aapa ɨ̃raweda paru piu pɨk'a beerãpa ũridait'ee Tachi Ak'õre Warra pedee. Chi ma pedee ijãarutaarã ichita p'anapataadait'ee Tachi Ak'õre ome. 26Tachi Ak'õrepa eperãarã ichita chok'ai p'anapiparik'a, ichi Warra bɨji auk'a oomerã. 27Ma awara ichi Warra bɨji ichik'a jõmaarã k'ãyaara waibɨara bamerã. Mãgá irua jarai chisãgɨ́ eperãarã ichita chok'ai p'anapataadait'ee mãik'aapa chisãgɨ́ atuadait'ee. Tachi Ak'õrepa iru mãga bɨji iru Eperã Ak'õre Truadepema perã. 28P'era pɨk'a p'ananáatɨ mɨa jararu ũridak'ãri. Ewari cherude jõmaweda jãɨrade p'anɨɨrãpa mɨ pedee ũridait'ee. 29Chok'ai p'irabaidait'ee mãik'aapa jãɨradeepa uchiadait'ee. Ne–inaa pia oopatap'edaarã ichita p'anapataadait'ee Tachi Ak'õre ome. Mamĩda chi ne–inaa k'achia oopatap'edaarã atuadait'ee. 30—Mɨa ne–inaa p'oyaa oo–eda aji, mɨchi k'ĩradoopa. Mɨa ũripari mɨ Ak'õrepa jara bɨ mãik'aapa irua jara bɨk'a oopari. Mapa mɨa eperãarãpa oopata ak'ɨpari jarait'ee pia wa k'achia. Mɨa mãga jarak'ãri, wãarata jarapari, mɨchia oo k'iniata oo k'iniak'aa perã. Jĩp'a oo k'inia bɨ mɨ pëidapa k'inia bɨk'a. 31Mɨchi k'ĩsiadoopapai na pedee jarada paara, mãgara eperãarãpa wãarata jara–e bɨda ak'ajida. 32Mamĩda awaraapa jara bɨ mɨ ichi Warra. Mɨa k'awa bɨ irua ichita wãarata jarapari. 33Parãpa eperãarã pëidak'ãri Juan Bautistamaa iidide, irua p'anauda wãarata paji. 34Mɨa p'ua–e bɨda aji, eperãpa jarada. Mamĩda mãga jaraji parãpa k'irãpadamerã Juanpa jarada mãik'aapa mɨde ijãadamerã. Mãgá mɨa parã o k'achiadeepa k'aripa atai. 35Juan urua pɨk'a bapachi lamparak'a na p'ek'au eujã p'ãriu pɨk'a bɨde. Maapai parã o–ĩa p'anapachida iru ome ma urua pɨk'a bɨde. 36Mamĩda ne–inaa piara paraa Juanpa jarada k'ãyaara. Mɨa ne–inaa jõma oopari mɨ Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨk'a. Mãga ook'ãri, ak'ɨpipari wãara irua mɨ pëiji. 37Irua pida ak'ɨpidoo mɨ pëiji, parãpa jara p'anɨ mĩda waide iru pedee ũridak'aa mãik'aapa iru k'ĩra unudak'aa. 38Ma awara parãpa ak'ɨpipata iru pedee jara pëida wãara ijãadak'aa, irua pëidade ijãada–e p'anadairã. 39Parãpa Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda pi–ia ak'ɨpata, ijãapata perã ma k'aurepa ɨt'aa wãdait'ee. Mãgɨ́ ũraade mɨdeta jara bɨ. 40Mamĩda parãpa mɨde ijãa k'iniada–e p'anɨ, mɨa parã ɨt'aa wãpimerã. 41+Mɨa mãga jara–e paji k'inia bairã eperãarãpa mɨ ak'ɨdamerã eperã t'ãri piak'a. 42Ma awara mɨa parã k'awa bɨda aji. Wãara Tachi Ak'õre k'inia iru p'anada–e. 43Mɨ chejida aji, mɨ Ak'õre pari. Mamĩda parãpa mɨ auteebaida–e paji. Jõdee awaraa eperã ichi k'inia cheru pɨrã, mata parãpa auteebaipata. 44¿Sãga mɨde ijãadayama? aji. Jɨrɨpata eperãarãpa parã ak'ɨdamerã judiorã pia beerãk'a, jɨrɨdai k'ãyaara Tachi Ak'õrepa parã ak'ɨmerã ichideerãk'a. ¡Iru aupaita Ak'õre Waibɨa! 45K'ĩsianáatɨ mɨa parã ɨmɨateeit'ee mɨ Ak'õre k'ĩrapite. Ma k'ãyaara Moisepa p'ãdapa parã ɨmɨateepari, ma ũraade ijãa p'anɨ mĩda. 46Parãpa wãara Moisepa p'ãda ijãadap'edaa paara, ichiaba mɨde ijãak'ajida, irua mɨde p'ãda perã. 47Mamĩda wãara irua p'ãda ijãada–e p'anadairã, audupɨara mɨ pedee ijãada–e pai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\