San Juan 6

1Ma t'ẽepai, Jesús wãji Galilea Lago k'ĩraik'a eeree. Mãgɨ́ lago ichiaba t'ɨ̃jarapata Tiberias. 2Eperãarã chok'ara iru t'ẽe nipapachida, irua k'ayaa beerã jɨpada perã mãik'aapa ãrapa unudap'edaa perã irua oo bɨ ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. 3Mãpai Jesús wãji ee nok'odee mãik'aapa su–ak'ɨ banaji chi k'õp'ãyoorã ome. 4Judiorã Pascua fiesta ɨ̃rɨ pa baji. 5Jesupa unuk'ãri ma eperãarã chok'ara ichi t'ẽe che wãda, Felipemaa mãgaji: —¿Sãma chik'o netodait'eema aji, na eperãarã jõmaweda nek'odamerã? 6Jesupa k'awa baji k'ãata ooit'ee. Mapa iidiji k'awaait'ee k'ãata p'anau Felipepa. 7Felipepa p'anauji: —Doscientos denariopa pida araa–e pak'aji, pan netodait'ee ma–ãri ma–ãria pida k'odamerã. 8Mãpai Jesús k'õp'ãyo Andrés, Simón Pedro ɨ̃pemapa mãgaji: 9—Nama bɨda aji, warra aba. Ichia iru bɨda aji, pan cebadadee ooda joisomaa mãik'aapa chik'o omé. Mamĩda, ¿k'ãata araayama aji, na eperãarã see nɨ̃bɨ–it'ee? 10Jesupa p'anauji: —Jarátɨ jõmaweda su–ak'ɨ p'aneedamerã. Mama p'ũajara jep'eda paraaji. Mama su–ak'ɨ p'aneejida. Ãchi ɨmɨk'ĩraarã cinco mil paji. 11Jesupa ma pan jita atap'eda, ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee mãik'aapa jõmaarãmaa jedepiji. Ichiaba mãga ooji chik'o ome. 12Jõmaweda bi jãwaa p'aneedak'ãri, Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa mãgaji: —Chi nɨ̃beeda p'e atadapáde aji, maarepida ãrinaamerã. 13Ãrapa ipurujida k'oraa docena aba ma pan joisomaadeepa. 14Eperãarãpa unudak'ãri Jesupa oo bɨ ma ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa, jarapachida: —Wãara nata Ak'õre pedee jarapari tachia nɨ p'anadap'edaa chemerã na p'ek'au eujãdee. 15Mamĩda Jesupa k'awa bada perã ichi rey papi k'inia p'anɨ, ee nok'odee waya wãji, ituaba ba k'inia bada perã. 16P'ãriupodopa Jesús k'õp'ãyoorã lago idee chejida 17mãik'aapa barcode bataudap'eda, Capernaum p'uurudee wãjida. P'ãriudaik'ãri, waide Jesús pache–e baji. 18Mãgá ãchi ituaba wãrutade p'usara t'o nɨ̃beeji, nãu golpe p'ua nɨ̃bada perã. 19Tok'esaa wã nidade kilometro joisomaa maa–e pɨrã seis, unujida Jesús barco k'ait'a t'ɨa cheru pania ɨ̃rɨ. Mãpai ãchi p'eradachida. 20Mãpai irua mãgaji: —¡P'eranáatɨ! ¡Mɨda! aji. 21Ãchia mãga ũridak'ãri, o–ĩa iru batau atajida. Taarã–ee panajida ãchi wã nipadap'edaamaa. 22Aɨ norema eperãarã lago k'ĩraik'a eere p'anadap'edaarãpa k'awaajida Jesús k'õp'ãyoorã wãdap'edaa barco mama badade. Ichiaba k'awaajida Jesús ãra ome wã–e pada. 23Mãga nɨde barco pachejida Tiberias p'uurudeepa, Jesupa Ak'õremaa gracias jarap'eda, eperãarãpa pan k'odap'edaa k'ait'a. 24Mãgá eperãarãpa Jesús chi k'õp'ãyoorã ome mama unuda–e pak'ãri, ma barcode bataudap'eda, Capernaum p'uurudee wãjida iru jɨrɨde. 25Ma eperãarã lago k'ĩraik'a eere panadak'ãri, Jesús ununajida mãik'aapa iidijida: —Tachi Jarateepari, ¿sãaweda pachejima? ajida. 26Jesupa mãgaji: —Mɨa wãarata jararu. Parãpa mɨ jɨrɨ nidada aji, mɨa parã bi jãwaa netawada perã, jɨrɨdai k'ãyaara k'awaadait'ee mɨa ne–inaa pi–ia oopari eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. 27Mimianáatɨ chik'o k'odait'ee aupai, mãgee chik'o jõpari perã. Ma k'ãyaara mimíatɨ k'awaadamerã mɨ, chi ne–inaa jõk'aa. Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema k'aurepata parã ichita p'anapataadai Tachi Ak'õre ome. Irua ak'ɨpi bɨ mɨ pia ak'ɨ bapari, iru juapa mɨa ook'ãri ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. 28Mãpai arii p'anadap'edaarãpa Jesumaa iidijida: —¿K'ãata oodayama ajida, Tachi Ak'õrepa tai pia ak'ɨpariimerã? 29Jesupa p'anauji: —Tachi Ak'õrepa k'inia bɨda aji, ijãadamerã eperã irua na eujãdee pëidade. 30Mãpai iidijida: —¿K'ãata pɨa ooit'eema ajida, taipa ijãadamerã pɨ Tachi Ak'õrepa pëida? ¿K'ãata pɨa taimaa ak'ɨpiit'eema? 31Eujã pania wẽe bɨde tachi chonaarãpa ɨt'aripema chik'o k'ojidada ajida, Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a: ‘Tachi Ak'õrepa ãramaa ɨt'aripema chik'o teeji nek'odamerã.’ (Ex 16.4) 32Jesupa p'anauji: —Mɨa wãarata jararu. Moisepa parãmaa mãgɨ́ chik'o tee–e paji. Mɨ Ak'õre ɨt'aripemapata chik'o jõmaweda teepari. Mãgɨ́ chik'o chi pipɨara bɨ–e paji. 33Chi pipɨara bɨta ɨt'ariipa cheji na p'ek'au eujãdepemaarã chok'ai p'anapiit'ee ichita p'anapataadamerã. 34Ãchia mãgajida: —Tai–it'ee mãgɨ́ chik'ota teeparíiji. 35Mãpai Jesupa mãgaji: —Mɨda aji, chi chik'o eperãarã ichita chok'ai p'anapipari. Eperã ewaa nek'oda jarrapisia–e bɨk'a mãik'aapa chi ewaa ne–inaa toda opisia–e bɨk'a, mãga pɨk'a eperã mɨde ijãa bɨ o–ĩa bapariit'ee. 36Mamĩda mɨa parãmaa et'ewa jaradak'a, parãpa mɨde ijãada–e p'anɨ, mɨ unupata mĩda. 37Jõmaweda eperãarã mɨ Ak'õrepa mɨ jua ek'ari bɨda mɨmaa chedait'ee. Chi cherutaarãmaa mɨa k'inia–eda a–e pait'ee. 38Mɨ ɨt'ariipa che–e paji ooit'ee mɨchia oo k'iniata. Ma k'ãyaara cheji ooit'ee mɨ Ak'õrepa k'inia bɨk'a. 39Ma–it'ee mɨ pëiji; jõmaweda mɨ jua ek'ari bɨdaarã ak'ɨ bamerã apida atuanaamerã. Mãgá Ak'õre ewari waibɨa ewate ãra chok'ai p'irabaidait'ee. 40Mɨ Ak'õrepa k'inia bɨ jõmaweda ichi Warra k'awa p'anɨɨrã mãik'aapa irude ijãa p'anɨɨrã ɨt'aa wãdamerã. Ak'õre ewari waibɨa ewate mɨata mãgɨɨrã p'irabaipiit'ee. 41Mãpai judiorã poro waibɨarãpa Jesús ãpɨte pedee k'achia pedee p'aneejida irua jarada perã: “Mɨda aji, chi chik'o ɨt'ariipa cheda”. 42Maperã mãgajida: —¿Nãgɨ–ek'ã Jesús, José warra? Taipa k'awa p'anɨda ajida, chi ak'õre mãik'aapa chi nawe. ¿Sãgapɨ ɨt'ariipa chejida a bɨma? ajida. 43Mãpai Jesupa mãgaji: —¡Pedee k'achia pedee amáatɨ! 44Mɨ Ak'õrepa mɨ pëiji. Eperã apida mɨmaa p'oyaa cheda–eda aji, irua anee–emãi. Ak'õre ewari waibɨa ewate irua aneeda eperãarã mɨa p'irabai atait'eeda aji. 45Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaade jara bɨ: ‘Tachi Ak'õrepa eperãarãmaa ichi ũraa jarateeit'ee.’ (Is 54.13) Mapa jõmaarãpa iru ũraa ũri p'anɨ mãik'aapa k'awaa wãda mɨmaa chedait'ee. 46+Mɨa mãga jarak'ãri, jara k'inia–e bɨ eperãarãpa Tachi Ak'õre unupata. Eperã apidaapa Tachi Ak'õre unuda–e p'anɨ. Irua ɨt'ariipa pëidapapaita iru unupari. 47Mɨa wãarata jararu. Eperãpa mɨde ijãa bɨ ɨt'aa wãit'ee. 48Mɨda aji, chi chik'o eperãarã ichita chok'ai p'anapipari. 49Parã chonaarã eujã pania wẽe bɨde wãyaadak'ãri, k'ojidada aji. Mamĩda ma chik'opa ãra ichita chok'ai p'anapi–e paji, aɨ t'ẽepai ãchi piudap'edaa perã. 50Mɨa “chik'o” ak'ãri, jara k'inia bɨ chik'o ɨt'ariipa cheda. Eperãpa mãgɨ́ chik'o k'oru pɨrã, atua–e. 51Mɨda aji, ma chik'o ɨt'ariipa cheda eperãarã chok'ai p'anapiit'ee. Chi nãgɨ́ chik'o k'o bɨpa ichita chok'ai bapariit'ee. Nãgɨ́ chik'o mɨ k'ap'ɨa, mɨa teeit'eeda aji, piumerã jõmaarã pari, ichita chok'ai p'anapataadamerã. 52Mãga ũridak'ãri, judiorã aupedee para beeji: —¿Sãga na eperãpa tachimaa ichi k'ap'ɨa k'opiit'eema? ajida. 53Mãpai Jesupa mãgaji: —Mɨa wãarata jararu. Parãpa Eperã Ak'õre Truadepema k'ap'ɨa k'oda–e pɨrã mãik'aapa iru waa toda–e pɨrã, ɨt'aa wãda–e pai. 54Chi mɨ k'ap'ɨa k'o bɨpa mãik'aapa mɨ waa to bɨpa Ak'õre eujãde banait'ee. Ak'õre ewari waibɨa ewate mɨata iru chok'ai p'irabai atait'ee. 55Mapa mɨ k'ap'ɨata chi chik'o pipɨara bɨda aji. Ichiaba mɨ waata chi ba pipɨara bɨda aji. 56Chi mɨ k'ap'ɨa k'o bɨpa, ichiaba mɨ waa to bɨpa mɨ ome araa bapariit'eeda aji. 57Mɨ Ak'õre ichita chok'ai bapari; mɨ jida auk'a. Irua mɨ pëiji mɨ k'ap'ɨa k'opataarã ichita chok'ai p'anapimerã. 58Mɨa jara bɨda aji, chik'o ɨt'ariipa chedade. Nãgɨ́ chik'o parã chonaarãpa k'odap'edaak'a bɨ–e. Ãrapa k'ojida. Mamĩda ma chik'opa ãra ichita chok'ai p'anapi–e paji, aɨ t'ẽepai piudap'edaa perã. Jõdee chi nãgɨ́ chik'o k'o bɨpa ichita chok'ai bapariit'ee. 59Jesupa ma jõma jara aupada jarateeji Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede Capernaum p'uurude. 60Jesupa jarateemaa bɨ ũridak'ãri, iru ome nipapataarãpa mãgajida: —Pɨa jara bɨ p'oyaa k'awada–eda ajida. ¿K'aipa ijãayama? ajida. 61Jesupa k'awa bada perã ichi ãpɨte mãgá pedeemaa p'anɨ, iidiji: —¿Na pedee parãpa k'achia ũri p'anɨk'ã? aji. 62Mãgara audupɨara ijãada–e pai, parãpa Eperã Ak'õre Truadepema unuruta pɨrã ɨt'aa wãru ichi badamaa. 63Tachi Ak'õre Jaurepa eperãarã ichita chok'ai p'anapipari. Tachi k'ĩradoopa apida ichita chok'ai p'anada–e pai. Mɨa jaradak'a parãpa mɨ k'ap'ɨa k'oruta pɨrã, pia jarait'eera, mɨde wãara ijãaruta pɨrã, Tachi Ak'õre Jaure cheit'ee parã ichita chok'ai p'anapide. 64Mamĩda waide parã ũk'uru ijãada–e p'anɨ. Jesupa mãga jaraji aɨ naaweda k'awa bada perã k'airãpa ijãada–e p'anɨ mãik'aapa k'aipa ichi traicionaait'ee. 65Ichiaba mãgaji: —Mapa mɨa parãmaa jaraji eperã apida mɨmaa p'oyaa cheda–eda aji, mɨ Ak'õrepa anee–e pɨrã. 66Maadamãiipa chok'ara Jesús ome nipadap'edaarãpa iru atabaibëijida. 67Mãpai Jesupa iidiji chi k'õp'ãyoorã docemaa: —¿Parã jida ichiaba wã k'inia p'anɨk'ã? aji. 68Simón Pedropa p'anauji: —Tachi Waibɨa, pɨk'a awaraa wẽ–e. Pɨ ũraa k'aurepa k'awa p'anɨ ɨt'aa wãdait'ee. 69Taipa pɨde ijãa p'anɨda ajida, mãik'aapa k'awa p'anɨ pɨ chi k'achia wẽe bapari, Tachi Ak'õrepa pëida. 70Jesupa p'anauji: —Mɨa parã doce weda jɨrɨt'erajida aji. Mamĩda parãdepema aba netuara eere bɨda aji. 71Jesupa mãga jarak'ãri, jara k'inia baji Simón Iscariote warra Judapa ichi traicionaait'ee, chi k'õp'ãyoorã docedepema paji mĩda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\