San Juan 8

1Mamĩda Jesús wãji Olivo Eedee. 2Aɨ norema tap'eda, waya cheji Tachi Ak'õre te waibɨadee. Mama pachek'ãri, eperãarã chok'ara chejida irumaa. Mapa iru su–ak'ɨ beeji mãik'aapa jarateemaa beeji. 3Moisepa p'ãda jarateepataarãpa fariseorã ome aneejida wẽra unu atadap'edaa p'ek'au oomaa bɨ. Eperãarã taide ata bɨjida 4mãik'aapa Jesumaa mãgajida: —Tachi Jarateepari, taipa na wẽra miak'ãi bɨta unujidada ajida, awaraa ome nɨ̃bɨ. 5Ak'õre Ũraa p'ãdade Moisepa jaraji nãgee wẽraarã mãupa bat'a peet'aadamerã. Mamĩda taipa k'awaa k'inia p'anɨ ¿pɨa k'ãata jara bɨ? 6Ãchia mãga iidijida Jesupa Moisepa p'ãda merai jĩak'aapa. Mãgá ɨmɨateek'ajida. Mamĩda Jesupa made t'ĩupi–e paji. Edaa ɨ̃jaabaip'eda, p'ãmaa beeji yooro p'orade ichi jua k'ɨ̃pa. 7Mãpai ãchia iidi jõnɨde Jesús jĩp'a su–ak'ɨ beeji mãik'aapa mãgaji: —Naapɨara ichimaa mãupa bat'apáde aji, parãdepema chi p'ek'au k'achia wẽe bɨpa. 8Maap'eda waya edaa ɨ̃jaabaip'eda, yooro p'orade waya p'ãmaa beeji ichi jua k'ɨ̃pa. 9Mãgɨ́ pedee ũridak'ãri, jõmaweda aba–abaa uchia wãdapa erreudachida. Naapɨara wãjida chonaarã, maap'eda apemaarã. Jesús ituaba beeji mãgɨ́ wẽra ome. 10Mapa Jesús jĩp'a su–ak'ɨ beep'eda, irumaa iidiji: —¿Sãma p'anɨma? aji. ¿Apidaapa pɨ pee k'iniada–e pajik'ã? aji. 11Ma wẽrapa mãgaji: —Apidaapa, Tachi Waibɨa. Jesupa mãgaji: —Mɨa pida pɨ pee k'inia–eda aji. Ɨ̃rá wãpáde aji, mãik'aapa ɨ̃raweda p'ek'au k'achia oo amáaji.] 12Mãpai Jesupa waya jarateemaa beeji eperãarãmaa: —Mɨda aji, ɨ̃daa pɨk'a bɨ na p'ek'au eujãdepemaarã–it'ee, mɨa ãramaa Tachi Ak'õre o ak'ɨpipari perã. Mɨde ijãa bɨ p'ãriu pɨk'a bɨde nipa–e pait'ee, Tachi Ak'õre k'awa–ee. Ma k'ãyaara ichita chok'ai bapariit'ee, ɨ̃daa pɨk'a bɨde Tachi Ak'õre ode nipapari perã. 13Mãpai fariseorãpa irumaa mãgajida: —Pɨchi k'ĩsiadoopa mãgɨ́ pedee jaramaa bɨda ajida. Awaraa wẽ–e perã auk'a jarait'ee, pari pɨ pedeemaa bɨda ajida. 14Jesupa p'anauji: —Mɨ pedeek'ãri, wãarata jarapari. Mɨa k'awa bɨda aji, sãmãik'aapa cheda mãik'aapa sãmaa wãit'ee. Jõdee parãpa mãga k'awada–e p'anɨ. 15Awaraarãpa oo p'anɨ ɨ̃rɨpai ak'ɨpata jaradait'ee pia wa k'achia. Jõdee mɨa mãgá ak'ɨ–epɨ. 16Mamĩda eperãpa oo bɨ ak'ɨk'ãri, mɨa jararu pɨrã pia wa k'achia, wãarata jarait'ee, mɨ pëidapa mɨ k'aripapari perã. Mɨchi ituabaapa eperãarãpa oopata mãgá ak'ɨk'aa. 17Pãchi ũraa p'ãdade jara bɨ eperã omeerãpa ne–inaa unudap'edaa auk'a jaradak'ãri, ma jarada wãara. Auk'a bɨ mɨ ome. 18Mɨchia oo bɨ jarapari mãik'aapa mɨ Ak'õre, mɨ pëidapa, auk'a jarapari. 19Mãpai ãchia iidijida: —¿Sãma bɨma ajida, pɨ Ak'õre? Jesupa p'anauji: —Parãpa mɨ wãara k'awada–eda aji. Mɨ Ak'õre jida wãara k'awada–e. Mɨ wãara k'awa p'anadap'edaa paara, mɨ Ak'õre jida wãara k'awa p'anak'ajidada aji. 20Jesupa mãga jaraji, Tachi Ak'õre te waibɨade primisia ɨapatamãi jaratee bɨ misa. Eperãarã chok'ara mama wãyaa wãjida mĩda, apidaapa iru jitada–e paji irua jarateeda k'aurepa, ewari Tachi Ak'õrepa awara bɨda ma–it'ee waide pa–e bada perã. 21Mãpai waya Jesupa mãgaji: —Mɨ ãyaa wãit'eeda aji. Parãpa mɨ jɨrɨdait'ee. Mamĩda mɨ unuda–e pait'ee. Atuadait'ee pãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Mapa mɨ wãit'ee bɨmaa parã p'oyaa wãda–eda aji. 22Mãga ũridak'ãri, judiorã poroorã pedee para beeji: —Tachi p'oyaa wãda–eda a bɨ, iru wãit'ee bɨmaa. ¿Ichi juadoopa piut'ee–epaama? aji. 23Mãpai Jesupa ãchimaa mãgaji: —Parã ek'aripemaarãda aji. Mamĩda mɨ ɨt'aripema. Parã na p'ek'au eujãdepema. Mamĩda mɨ na p'ek'au eujãdepema–e. 24Mapa mɨa jaraji parã atuadait'ee pãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Wãara mãgá atuadait'eeda aji, ijãada–e p'anɨ pɨrã Mɨta jõmaarã Ak'õre Waibɨa. Mɨa aupaita eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata wẽpapii. 25Mãpai irumaa iidijida: —Pɨ, ¿k'aima? ajida. Jesupa p'anauji: —Mɨ chedak'ãriipa, parãmaa mãga jaraparida aji. 26Mɨa unupari pãchia ne–inaa k'achia oopata mãik'aapa pedee chok'araapa parã ɨmɨateek'aji. Mamĩda mãga oo–e pait'ee. Jĩp'a jarait'ee mɨ pëidapa jarapi bɨk'a na p'ek'au eujãdepemaarãmaa. Irua ichita wãarata jaraparida aji. 27Mamĩda ãchia k'awada–e paji, Jesupa jarak'ãri ichi Tachi Ak'õrepa pëida. 28Mapa Jesupa mãgaji: —Parãpa Eperã Ak'õre Truadepema kurusode jiradak'ãri peedait'ee, k'awaadait'ee Mɨta Tachi Ak'õrepa pëida. Ma awara k'awaadait'ee mɨa ne–inaa jõma oopari irua oopi bɨk'a mãik'aapa jõma jarapari irua jarapi bɨk'a. 29Mɨ pëida na p'ek'au eujãdee mɨ ome baparida aji. Mɨ ituaba atabëi–epɨ, irua k'inia bɨk'a oopari perã. 30Jesupa mãga jarak'ãri, eperãarã chok'ara irude ijãajida. 31Mãpai Jesupa judiorã irude ijãadap'edaarãmaa mãgaji: —Parãpa oo p'anɨ pɨrã mɨa ũraa bɨk'a, wãara mɨ k'õp'ãyoorã. 32Mãga ooruta pɨrã, k'awaadait'ee Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida mãik'aapa ma k'aurepa waa esclavoorã p'anada–e pait'eeda aji. 33Ãchia p'anaujida: —Tai Abrahamdeepa uchiadap'edaarã. Mapa tai esclavoorã–epɨ. Apidaa jua ek'ari p'anadak'aa. Tachi Ak'õre juadepai p'anapata. ¿Sãap'eda taimaa jara cheruma ajida, waa esclavoorã p'anada–e pait'ee? 34Jesupa p'anauji: —Mɨa wãarata jararu. Jõmaweda p'ek'au k'achia oopataarã esclavoorãk'a p'anɨda aji, p'ek'au k'achia jua ek'ari p'anapata perã. 35K'ĩsiadáma nãgɨde. Esclavo ichita ba–e chipari tede. Jõdee ma te chipari warra ichita bapari ma tede, ichi ak'õrede perã. 36Mapa Tachi Ak'õre Warrapa parã p'ek'au k'achia jua ek'ariipa uchia ataru pɨrã, wãara uchiadait'ee. 37Mɨa k'awa bɨ parã Abrahamdeepa uchiadap'edaarã. Mamĩda mɨ peet'aa k'inia p'anɨ, mɨ ũraa wãara ijãa k'iniada–e p'anadairã. 38Mɨa jaraparida aji, mɨ Ak'õrepa mɨmaa ak'ɨpida. Jõdee parãpa oopata pãchi ak'õrepa jarateedak'a. 39Mãpai ãchia mãgajida: —¡Tai ak'õre Abrahamda! ajida. Mamĩda Jesupa p'anauji: —Parã wãara Abraham warrarã pada paara, irua oodak'a ook'ajidada aji. 40Mamĩda mãga ooda–e p'anɨ. Mɨa parãmaa Tachi Ak'õre wãarata jaraji, irua mɨmaa mãga jarada perã. Mamĩda ɨ̃rá parãpa mɨ peet'aa k'inia p'anɨ. Abrahampa mãga oo–e paji Ak'õre pedee jarapataarã ome. 41Parãpa ne–inaa k'achia oomaa p'anɨda aji, pãchi ak'õrepa ooparik'a. Ãchia mãgajida: —¡Tai awaraa ak'õredeepa uchiada–e pajida! ajida. ¡Ak'õre abapaita iru p'anɨda! ajida. ¡Mãgɨ́ Tachi Ak'õre! 42Jesupa p'anauji: —Tachi Ak'õre wãara parã ak'õre pada paara, mɨ k'inia iru p'anak'ajidada aji, mɨ Tachi Ak'õremãiipa cheda perã. Mapa mɨ nama bɨ. Mɨchi k'ĩradoopa nama che–e paji. Tachi Ak'õrépata mɨ pëiji. 43¿Parãpa mɨa jaratee bɨ at'ãri k'awada–e p'anɨk'ã? Parãpa mɨ ũraa ũri k'iniada–e p'anɨ. Maperãpɨ mɨa jara bɨ k'awada–e p'anɨ. 44Parã ak'õre Netuara Poro Waibɨa. Ichideerã perã ichia oopi k'iniata oo k'inia p'anɨ. Na eujã beedak'ãriipa ichia eperãarã peeyaa bapari. Ma awara ne–inaa wãara unuamaa iru bapari, wãarata k'awak'aa perã. Seewa jarapari wãarak'a; mãga bapari. Ichi seewa–idaa beerã ak'õre, seewa–idaa bapari perã. 45Mamĩda mɨa Tachi Ak'õre wãarata jarak'ãri, parãpa mɨ pedee ijãadak'aa. 46¿K'aipa ak'ɨpii mɨa p'ek'au k'achia aba pida ooda? ¡Mãga p'oyaa ooda–e! Mãga bɨta, mɨa wãarata jarak'ãri, ¿parãpa sãap'eda mɨ pedee ijãada–ema? 47Tachi Ak'õredeerãpa iru Ũraa ũri k'inia p'anapata. Mamĩda parã Ak'õredeerã–e p'anadairã, iru ũraa ũri k'iniadak'aada aji. 48Mãpai judiorã poroorãpa Jesumaa mãgajida: —¿Pɨ Samariadepema–ek'ã? ajida. Ma awara pɨchi k'ap'ɨade netuara merãtɨa bɨda ajida. 49Jesupa p'anauji: —Mɨ k'ap'ɨade netuara wẽe bɨda aji. Ma k'ãyaara mɨa mɨ Ak'õre waawee bapari. Mamĩda parãpa mɨ waaweedak'aa. 50Mɨa jɨrɨ–e bɨ eperãarãpa mɨ t'o p'anadamerã, mɨ Ak'õrepa mãga k'inia bɨ mĩda. Iruata ak'ɨ bɨ parãpa oopata mãik'aapa jarait'ee pia wa k'achia. 51Mɨa wãarata jararu. Eperãpa mɨ ũraa ũrip'eda, ooru pɨrã ma ũraade jara bɨk'a, piu–e pait'eeda aji. 52Mãpai ma judiorãpa mãgajida: —¡Ɨ̃rapɨ k'awa p'anɨ wãara pɨ k'ap'ɨade netuara merãtɨa bɨ! Abraham mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarã jõmaweda piujida. Mamĩda pɨa jara bɨ pɨ ũraa jara bɨk'a oopari piu–e pait'ee. 53Mãgara, ¿pɨ waibɨara bɨk'ã tai chonaarãwedapema piuda Abraham k'ãyaara? ¿Waibɨara bɨk'ã Tachi Ak'õre pedee jarapataarã piudap'edaa k'ãyaara? ¿K'ãata k'inia bɨma ajida, taipa k'ĩsiadamerã pɨde? 54Jesupa p'anauji: —Mɨa jarada paara mɨ waibɨara bɨ awaraarã k'ãyaara, pari mãga jarak'aji. Mamĩda mɨ Ak'õrépata mãga jarapari. Mãgɨ́ Ak'õre parãpa “Tachi Ak'õre” apata. 55Mamĩda parãpa Tachi Ak'õre k'awada–e p'anɨ. Jõdee mɨa iru wãara k'awa bɨ. Mɨa iru k'awa–e bɨda ada paara, seewa–idaa bak'aji parã jĩak'a. Mamĩda mãga–e. Mɨa wãara iru k'awa bɨ mãik'aapa oopari irua jara bɨk'a. 56Pãchi chonaarãwedapema Abraham o–ĩadachi mɨ na eujãdee cheda unuit'ee bada perã. Wãara mãga unuji mãik'aapa o–ĩa beejida aji. 57Mãpai ãchia mãgajida Jesumaa: —Pɨ waide cincuenta años wẽe bɨ. Mãga bɨta, ¿Abraham unujida a bɨk'ã? ajida. 58Jesupa p'anauji: —Mɨa wãarata jararu. Abraham t'oi naaweda, Mɨta bapachida aji. 59Mãga ũridak'ãri, ãchia mãu p'e atajida bat'adait'ee Jesumaa, ichi Tachi Ak'õreda ada perã. Mamĩda Jesús mirudachi mãik'aapa Ak'õre te waibɨadeepa uchiadachi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\