San Juan 9

1Maap'eda Jesús awara ãi wã nide unuji eperã tau p'ãriu bɨ ichi t'oru weda. 2Ma eperã unudak'ãri, Jesús ome nipapataarãpa iidijida: —Tachi Jarateepari, ¿k'ãare k'aurepata na eperã tau p'ãriu t'ojima? ajida. ¿Ichia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa pajik'ã ajida, maa–e pɨrã chi ak'õreerãpa p'ek'au k'achia oopata k'aurepa? 3Jesupa p'anauji: —Ichi k'aurepa–epɨ; ichiaba ichi ak'õreerã k'aurepa–epɨ. Tachi Ak'õrepa mãga t'opiji eperãarãpa ak'ɨdamerã iruata ne–inaa pia ooi ma eperã k'ap'ɨade. 4Ãstaawa tachia oodaipia bɨ mɨ pëidapa oopi bɨk'a, p'ãrik'ua pak'ãri, apidaapa mãga p'oyaa oodak'aa perã. 5Mɨ na p'ek'au eujãde bɨ misa, ɨ̃daa pɨk'a bɨ na eujãdepemaarã–it'ee. 6Mãga jarap'eda, Jesupa eujãde idut'aaji mãik'aapa yooro p'ora ome p'oirat'aap'eda, tau p'ãriu bɨ taude p'urut'aaji. 7Mãpai mãgaji: —Wãpáde aji, pɨchi tau sɨɨde pania t'ɨpata apatamaa. (Siloé jara k'inia bɨ “Pëida”.) Mãpai tau p'ãriu bɨ wãji ichi tau sɨɨde. Ãpɨtee chek'ãri, pia unu beeji. 8T'ẽepai ma eperã k'ait'a p'anadap'edaarãpa mãik'aapa iru ne–iidimaa unudap'edaarãpa mãgapachida: —¿Nãgɨ́ chi ne–inaa iidimaa su–ak'ɨ bapariida–ek'ã? apachida. 9Ũk'uruurãpa mãgapachida: —Jã ichipɨ. Awaraarãpa mãgapachida: —Jã iru–epɨ, iru k'ĩra papaa bɨ mĩda. Mamĩda ichia p'anauji: —Mɨpɨ. 10Mãpai iidijida: —¿Sãga ɨ̃rá pɨa unu bɨma? ajida. 11Ichia p'anauji: —Eperã t'ɨ̃jarapata Jesupa iduba yooro p'ora ome p'oirap'eda, mɨ taude p'urut'aajida aji, mãik'aapa mãgaji: “Wã́ji pɨchi tau sɨɨde pania t'ɨpata Siloé apatamaa.” Aramãgá mɨ wãjida aji, mãik'aapa mɨchi tau sɨɨt'aak'ãri, unuji. 12Mãpai ãchia iidijida irumaa: —¿Sãma bɨma ajida, ma eperã? Ichia p'anauji: —K'awa–e bɨda aji. 13Jesupa ma yooro ook'ãri p'uruit'ee tau p'ãriu bada taude, ɨ̃ipata ewate paji. Maperã judiorã poro waibɨarãpa ma tau p'ãriu bada ateejida fariseorãmaa. 15Mãpai ãchia iidijida: —¿Sãga ɨ̃rá unu bɨma? ajida. Ichia p'anauji: —Yooro mɨ taude p'urujida aji. Maap'eda mɨa sɨɨt'aaji. Mapa ɨ̃rá pia unu bɨda aji. 16Fariseorã ũk'uruurãpa mãgajida: —Jãgɨ́ eperã Tachi Ak'õrepa pëida–eda ajida, ɨ̃ipata ewate mãga ooda perã. ¿Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ–ek'ã ajida, ɨ̃ipata ewate mimiadaik'araa bɨ? Mamĩda awaraarãpa mãgapachida: —¿Sãgá eperã p'ek'au k'achia ooparipa nãgee ne–inaa pia ooyama? ajida. Mãgá ãchi k'ĩsia awara–awaraadachida mãik'aapa ãchi k'õp'ãyoorã ome aupedee jõnapachida. 17Maap'eda waya iidijida naaweda tau p'ãriu badamaa: —Pɨa ¿k'ãata k'ĩsia bɨma ajida, jã eperãpa pɨ tau jɨpadade? Ichia p'anauji: —Mɨ–it'ee iru Ak'õre pedee jaraparida aji. 18Mamĩda ma judiorãpa ijãada–e paji ma eperã wãara naaweda tau p'ãriu baji mãik'aapa ɨ̃rá pia unu bɨ. Mapa chi ak'õre chi nawe ome t'ɨ̃ pëijida. 19Mãpai iidijida: —¿Na parã warrak'ã? ajida. ¿Parãpa jaradaik'ã ichi tau p'ãriu t'oda? ¿Sãga ɨ̃rá pia unu bɨma? ajida. 20Chi ak'õreerãpa p'anaujida: —Taipa k'awa p'anɨda ajida, nãgɨ́ tai warra mãik'aapa k'awa p'anɨ ichi tau p'ãriu t'oda. 21Mamĩda k'awada–e ɨ̃rá sãga ichi taupa unu bɨ. Ichiaba k'awada–e k'aipa ichi taupa unupiji. Iidítɨ irumaa. Iru chona bairã, ichi itu jarayada ajida. 22Chi ak'õreerãpa mãga jarajida judiorã waidoopa. Aɨ naaweda judiorã poro waibɨarãpa pedeeteejida chi eperã Jesús Mesías aru pɨrã, waa t'ĩupida–e pait'ee Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede. 23Mapa chi ak'õreerãpa jarajida: “Ichimaa iidítɨ. Iru chona bɨda” ajida. 24Maperã judiorã poro waibɨarãpa waya t'ɨ̃ pëijida ma naaweda tau p'ãriu bada mãik'aapa mãgajida: —Wãara jarapáde ajida, Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Taipa k'awa p'anɨda ajida, jã eperã p'ek'au k'achia ooyaa bapari. 25Ichia p'anauji: —Mɨa k'awa–e bɨda aji, ma eperãpa p'ek'au k'achia oopari wa mãga–e. Nãgapai k'awa bɨ. Mɨ tau p'ãriu baji. Mamĩda ɨ̃rá pia unu bɨda aji. 26Waya iidijida: —¿K'ãata oojima? ajida. ¿Sãga pɨ tau pia unupijima? ajida. 27Ichia p'anauji: —Mɨa parãmaa jarajida aji. Mamĩda mɨ pedee ijãada–e p'anɨ. ¿Waya jarapi k'inia p'anɨk'ã? ¿Parãpa ichiaba irude ijãa k'inia p'anɨk'ã? aji. 28Mãga ũridak'ãri, ik'achia pedee p'aneejida ma tau p'ãriu badamaa: —¡Pɨata jã eperãpa jaratee bɨde ijãa bɨda! ajida. ¡Jõdee taipa Moisepa p'ãdade ijãapata! 29Taipa k'awa p'anɨda ajida, Tachi Ak'õrepa Moisemaa pedeeda. Mamĩda k'awada–eda ajida, sãmãik'aapa cheji jã eperã. 30Ichia p'anauji: —¿Sãga? ¡Parãpa k'awada–eda a p'anɨ sãmãik'aapa cheji! ¡Mamĩda irua mɨ tau unupiji! 31Jõmaarãpa k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa p'ek'au k'achia ooyaa beerã pedee ũrik'aa. Mamĩda ũripari ichimaa ɨt'aa t'ɨ̃pataarã pedee, mãɨrãpa irua k'inia bɨk'a oopata perã. 32Na p'ek'au eujã beedak'ãriipa waide ũridak'aa eperãpa tau p'ãriu bee pia unupida. 33Ma eperã Tachi Ak'õrepa pëi–e pada paara, nãgee ne–inaa oo–e pak'ajida aji. 34Mãpai ma fariseorã k'ĩraudachida mãik'aapa mãgajida: —Pɨchi t'oru weda p'ek'au k'achia ooyaa bapari. Mãga bɨta, ¿taimaa jaratee k'inia bɨk'ã? ajida. Maap'eda taawaa jëret'aajida. 35Jesupa k'awaaji mãgɨ́ tau p'ãriu bada taawaa jëret'aadap'edaa. T'ẽepai iru ome unuk'ãri, iidiji: —¿Pɨa Eperã Ak'õre Truadepemade ijãa bɨk'ã? aji. 36Ichia p'anauji: —Mɨmaa jarapáde aji, k'aita pɨa jara bɨ. Mɨa irude ijãait'ee. 37Jesupa mãgaji: —Pɨa mãgɨ́ unuda; mɨda aji, pɨ ome pedeemaa bɨ. 38Mãpai Jesús k'ĩrapite bedabaiji mãik'aapa mãgaji: —Tachi Waibɨa, mɨa ijãa bɨda aji. 39Ma t'ẽepai Jesupa mãgaji: —Mɨ na p'ek'au eujãdee chejida aji, eperãarã ak'ɨde, k'awaait'ee wãara ijãa p'anɨ wa ijãada–e p'anɨ. Chejida aji, Tachi Ak'õre k'awapiit'ee tau p'ãriu pɨk'a beerãmaa, ãchia iru k'awaadamerã. Ichiaba cheji ak'ɨpiit'ee tau ɨ̃daa pɨk'a beerãmaa, ãchia Tachi Ak'õre wãara k'awada–e p'anɨ. 40Fariseorã ũk'uruurãpa mãga ũridak'ãri, iidijida: —¿K'ãata jara k'inia bɨma? ajida. ¿Tai jida Tachi Ak'õre k'awada–e p'anɨk'ã? ajida. 41Jesupa p'anauji: —Parã mãga p'anadap'edaa paara, apidaapa parã ɨmɨateeda–e pak'aji. Mamĩda parãpa jarapata Tachi Ak'õre wãara k'awa p'anɨ. Mãga jaradak'ãri, p'ek'au k'achia oomaa p'anɨ, seewa jara p'anɨ perã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\