San Lucas 23

1Ma judiorã poro waibɨarã p'irabaik'oodaidap'eda, Jesús ateejida Pilato k'ĩrapite. 2Mama iru k'ĩrapite ɨmɨateemaadachida: —Taipa na eperã unujidada ajida, tai p'uuru pidaarãmaa k'ĩsia awara–awaraa papimaa bɨ. Jara bɨ taipa Cesarmaa impuesto p'aadaik'araa bɨ. Ma awara jara bɨ ichi Mesías, Tachi Ak'õrepa pëida rey pamerã. 3Mãpai Pilatopa iidiji: —¿Pɨk'ã aji, Judiorã Rey? Jesupa p'anauji: —Mɨda aji, pɨa jara bɨk'a. 4Mãpai Pilatopa mãgaji ma p'aareerã poroorãmaa mãik'aapa arii p'anadap'edaarãmaa: —Mɨa unu–e bɨda aji, na eperãpa ne–inaa k'achia ooda. 5Mamĩda audupɨara golpe pedeejida: —Ichia jaratee bɨ k'aurepa tai p'uuru pidaarã jõmaweda chõo pɨk'a para bɨ. Naa Galilea eujãde jaratee nipa beeji. Ɨ̃rá nama Judea eujãde auk'a oomaa bɨ. 6Mãga ũrik'ãri, Pilatopa iidiji: —¿Na eperã Galilea eujãdepemak'ã? aji. 7Ichida adak'ãri, Pilatopa pëiji Herodemaa. Mãgɨ́ Galilea eujã ak'ɨpari paji. Auk'a baji Jerusalende. 8Herodepa Jesús unuk'ãri, o–ĩadachi aɨ naaweda iru k'ĩra unu k'inia bada perã mãik'aapa ũrida perã nepɨrɨ p'anɨ irua oopari ne–inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mapa unu k'inia baji ichi taide irua mãgee ne–inaa oomerã. 9Ma–it'ee iidida chok'ara iidiji Jesumaa. Mamĩda Jesupa maarepida p'anauk'aa paji. 10Mama ichiaba p'aareerã poroorã mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarã p'anajida. Ãchiata audú Jesús ɨmɨateepachida. 11Mapa Herodes ichi soldaorã ome Jesumaa ik'achia pedee jarajida mãik'aapa reypa jɨ̃pari p'aru pi–iara bɨta jɨ̃ bɨjida iru oo iru p'anadait'ee. Maap'eda Herodepa waya ãpɨtee pëit'aaji Pilatomaa. 12Ma ewate Pilato k'õp'ãyo meraaji Herodes ome, aɨ naaweda chik'ĩra unuamaa p'anapachida mĩda. 13Pilatomãi panadak'ãri, irua waya t'ɨ̃ p'eji p'aareerã poroorã, judiorã poro waibɨarã mãik'aapa p'uuru pidaarã. 14Maap'eda mãgaji: —Parãpa mɨmaa jara chejida na eperãpa p'uuru pidaarã k'ĩsia awara–awaraa papik'oomaa bɨ. Mamĩda parã k'ĩrapite irumaa mɨa iidida chok'ara iidiji mãik'aapa unu–e ne–inaa k'achia apida ichia oo bɨda a p'anɨ. 15¿Ichiaba Herodepa iru mãga unu bɨ–ek'ã? aji. Maa–e pɨrã waya namaa pëi–e pak'aji. Parãpa k'awa p'anɨ irua ne–inaa k'achia oo–e bɨ ma k'aurepa iru peepimerã. 16Mapa wɨpip'eda, ichiak'au wãpiit'eeda aji. 17[Mãgɨ́ fiestade Pilatopa k'ena pëipachi carceldepema preso; chi iidirutata p'uuru pidaarãpa.] 18Mamĩda arii p'anadap'edaarã jõmaweda biuk'adachida: —¡Jãgɨ́ ãyaa atáji! ¡Barrabata k'ena pë́iji! 19Ma Barrabás carcelde baji ooamaa bada perã Romadepemaarãpa oopipatak'a ma p'uurude; ma awara chĩara peet'aada perã. 20Mãpai Pilatopa Jesús uchia pëi k'inia bada perã, waya pedeeji. 21Mamĩda ãchi waapɨara biuk'a nɨ̃beeji: —¡Kurusode peepit'áaji! ¡Kurusode peepit'áaji! 22Mãpai waya jarada õpee Pilatopa mãgaji: —¿K'ãare k'achiata oojima aji, irua? Mɨa unu–e bɨ ne–inaa k'achia ooda ma k'aurepa peepiit'ee. Wɨpip'eda, ichiak'au k'ena pëiit'eeda aji. 23Mamĩda audupɨara biapachida Jesús kurusode baijira bɨpimerã. Mãgá bia jõnɨpa ãchia k'inia p'anadap'edaak'a oopijida. 24Pilatopa ooji ãchia iidi p'anadap'edaak'a. 25K'ena pëiji Barrabás, ãchia k'inia p'anadap'edaa, ma ooamaa bada Romadepemaarãpa oopidap'edaak'a mãik'aapa chĩara peeda. Jõdee Jesús ateepiji kurusode baijira bɨnadamerã, ãchia k'inia p'anadap'edaak'a. 26Jesús ateedak'ãri kurusode baijira bɨdait'ee, jita atajida eperã aba p'uurudee che wã nipada, Cirene p'uurudepema t'ɨ̃jarapatap'edaa Simón. Mãgɨmaa kuruso ateepijida Jesús t'ẽe. 27Ma wãdade eperãarã chok'ara ichi t'ẽe wã nipapachida. Mãɨrã ome wãdap'edaarã wẽraarã chok'ara jẽe wãpachida mãik'aapa biuk'a wãpachida t'ãri p'uapa, Jesús mãgá atee wãdap'edaa perã. 28Mamĩda Jesupa ãchimaa ak'ɨji mãik'aapa mãgaji: —Jerusalendepema wẽraarã, jẽenáatɨ mɨ pari. Jẽ́etɨ pãchi pari mãik'aapa pãchi warrarã pari, ewari cherude audú chupɨria chitoonadait'ee perã. 29Tachi Ak'õrepa na eujãdepemaarã k'achia ook'ãri, mãgadait'ee: “O–ĩa p'anɨ chi ju tawadak'aa beerã warra t'odak'aa perã.” 30Ma ewate eperãarãpa eemaa jaradait'ee: ‘¡Tai ɨ̃rɨ ɨrak'oodarítɨ!’ mãik'aapa: ‘¡Tai t'ap'a atátɨ!’(Os 10.8) 31Eperãarãpa pak'uru õdoo bɨ t'ɨpɨtaude bat'at'aapata pɨrã, ¿audupɨara pak'uru p'ũasaa bɨ bat'at'aada–e paik'ã, taarã–ee paa jõdaipari perã? 32Ichiaba Jesús ome atee wã nipajida k'achia beerã omé auk'a kurusode baijira bɨdait'ee. 33Panadak'ãri eujã “Tachi Poro Bɨɨrɨ” apatap'edaamãi, Jesús ma k'achia beerã ome kurusode baijira bɨjida; aba juaraare, chi apema juabi eere. 34[Mãpai Jesupa mãgaji: —Ak'õre, mɨ nãgá oo p'anɨɨrã perdonáaji, k'awada–e p'anadairã ne–inaa k'achiata oomaa p'anɨ.] Mãpai soldaorãpa suerte jemenejida k'awaadait'ee k'aipata iru p'aru atait'ee. 35Mãɨmisa arii p'anadap'edaarãpa Jesumaa ak'ɨ para bapachi mãik'aapa judiorã poroorãpa iru nãga oo iru p'anapachida: —Awaraarã k'aripadak'a, pɨchi k'ap'ɨa jida k'aripa atáji, wãara Tachi Ak'õrepa pɨ pëida pɨrã, maa–e pɨrã irua jɨrɨt'erada pɨrã. 36Soldaorãpa ichiaba Jesús oo iru p'anapachida. Iru k'ait'a wãdap'eda, vino achuchua teepachida 37mãik'aapa mãgapachida: —¡Pɨ wãara Judiorã Rey pɨrã, jãmãik'aapa uchiadaríji! 38Ichiaba Jesús poro ɨt'aik'a eere letrero bɨjida: 39Ma awara iru ik'aawa baijira badapa ik'achia jarapachi: —¡Pɨ wãara Tachi Ak'õrepa pëida pɨrã, jãmãik'aapa uchiadaipáde apachi, mãik'aapa tai jida auk'a k'aripapáde! apachi. 40Mamĩda chi apemapa mãgɨ́ pedee bada ɨtrɨat'aaji: —¿Pɨa Tachi Ak'õre waawee–e bɨk'ã aji, nama auk'a baijira bɨta? 41Tachi nama chupɨria chitoonɨ ne–inaa k'achia oodap'edaa perã. Mamĩda na eperãpa ne–inaa k'achia ook'aa pajida aji. 42Maap'eda, mãgaji: —Jesús, pɨ Ak'õre Waibɨa truade rey beek'ãri, mɨ k'irãpáji. 43Jesupa p'anauji: —Mɨa wãarata jararu. Idi pɨ mɨ ome bapariit'eeda aji, Ak'õre Waibɨa eujãde. 44Imat'ɨpa ak'õrejĩru k'iat'ɨdachi. Na eujã jõma p'ãriudachi las tres parumaa. 45Ak'õrejĩru k'iat'ɨdachi mãik'aapa Tachi Ak'õre te waibɨadepema cuarto edupɨara t'ĩupatamãi p'aru eebai jira bada esajĩak'a jẽdachi. 46Mãpai Jesús golpe biaji: —‘¡Ak'õre, mɨchi jaure pɨ juade bɨru!’(Sal 31.5) Mãga jarap'eda, jai–idaaji. 47Romadepema soldaorã poropa ma jõma unuk'ãri, pedee pia jaraji Tachi Ak'õremaa mãik'aapa mãgaji: —Wãara na eperãpa ne–inaa k'achia ook'aa pajida aji. 48Eperãarã jõmaweda mama see nɨ̃badaarãpa mãga unudak'ãri, ãchi t'ũa t'aap'e erreudachida t'ãri p'uapa. 49Mamĩda Jesús ome nipapatap'edaarã, ɨmɨk'ĩraarã mãik'aapa wẽraarã iru ome chedap'edaa Galilea eujãdeepa, ma ne–inaa p'asada t'ɨmɨɨpa ak'ɨmaa p'aneejida. 50Ma eujãde eperã t'ãri pia bapachi. Ne–inaa k'achia ook'aa paji. Mãgɨ́ t'ɨ̃jarapachida José. Iru Arimatea p'uurudepema paji. Mãgɨ́ p'uuru Judea eujãde bɨ. 51Nɨ baji Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã. Junta Supremadepema paji. Mamĩda ijãa–e paji mãɨrãpa oodap'edaade Jesús ome. 52Mapa wãji Pilatomaa Jesús k'ap'ɨa piuda iidide ɨait'ee. 53T'ẽepai Jesús k'ap'ɨa kurusodeepa ɨrabai atap'eda, pɨrat'aaji lienzode mãik'aapa bɨnaji mãu te uria k'oro iru p'anadap'edaade. Made piuda apida waide ɨada–e p'anajida. 54Ma ewate judiorã ɨ̃ipata noreweda paji. P'ãriupodopa pada perã, ne–inaa waa ooik'araa baji, ɨ̃ipata ewate wãyaaru misa. 55Ma wẽraarã Jesús ome Galilea eujãdeepa chedap'edaa ichiaba wãjida ma mãu te uriade iru bɨdap'edaamaa mãik'aapa ak'ɨjida sãga Jesús k'ap'ɨa ata bɨjida. 56Maap'eda teedaa chedak'ãri, k'era oojida ne–inaa awaraa t'ũa bee ome Jesús k'ap'ɨa ɨ̃rɨ bɨdait'ee, judiorãpa oopatak'a ãchi auk'aarã piudak'ãri. Ɨ̃ipata ewate ma wẽraarã ɨ̃ijida Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\